Társadalomismeret érettségi

Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése

 1. Az információs társadalom fogalma, kialakulása és főbb jellemzői

  • az információs társadalom fogalma

    • olyan korszak jelképes neve, amelyben a gazdaság, a társadalom és a kultúra alapvetően az információk gyártására, cseréjére és értékesítésére épül

    • felváltja az ipari forradalmat követően létrejött modern társadalmat információ-, kommunikáció- és tudásalapú társadalom

    • a termelési rendszer alapja az információ és a tudás magasabb színtű munkakörökben a rendszerezett információ előállítása és birtoklása a legfontosabb feladat ez a tudás és a megszerzésének gyorsasága a legfontosabb stratégiai erőforrás

    • az információs társadalom fogalma egy állapot nem lezárult jelenség

  • az információs társadalom kialakulása

    • Manuel Castells szociológus elmélete:

      • az 1970-es évek gazdasági krízise új gazdaságpolitika (gazdasági liberlizáció, dereguláció, privatizáció) a globalizáció felgyorsulása

      • a 20. század második fele: forradalmi változások az információfeldolgozás, -tárolás és -továbbítás terén cél az emberi elme kiterjesztése és felerősítése

      • napjainkra megváltozik a nyugati értékrendszer a kulturális sokféleség pozitív lesz megnő az önrendelkezés igénye az ellenkultúra társadalomformáló erő lesz

    • James R. Beniger történész és szociológus elmélete:

      • az információfeldolgozási és kommunikációs technika alkalmazkodik az anyagfeldolgozáshoz, energiafelhasználáshoz és az infrastruktúrához az információfeldolgozás egyre fejlettebb — ezek hatnak egymásra a folyamat tovább gyorsul: “pozitív ördögi kör”

  • az információs társadalom főbb jellemzői

    • világszerte hálózatba szervezi a társadalom egyes rétegeit

    • az információnak kitűntetett gazdasági szerepe van tudás alapú gazdaság “új gazdaság”

    • az információnak meghatározó szerepe van a globalizált világgazdaság egyensúlyának fenntartásában

    • az informatikai infrastruktúra magasan fejlett

    • informált társadalom a polgárok minden információhoz szabadon hozzáférnek

    • az információ-elmélet és az informatika az élet minden területére kiterjednek

    • anyag- és energiaközpontú világból információközpontú világ a technológiai és társadalmi haladás összekapcsolódása

    • a gazdaság az információs és kommunikációs technika (ICT) eszközeivel fejleszthető — pl. e-business, fogyasztókkal kiépített kapcsolatok (PR)

    • digitális kultúra és információs műveltség: hagyományos műveltség + számítástechnika és kommunikatív kompetenciák

    • információszabadság

    • egyszerűsödött közigazgatás: e-közigazgatás, e-ügyintézés

    • lifelong learning

    • egyéni és társadalmi hatások ld. 22. témakör

 1. Az információs társadalom mutatóinak magyarországi érvényesülése

  • jelenségek, mutatók

    • felemás helyzet, de folyamatos előrehaladás az információs társadalommá válásban

    • nyugathoz képest kicsit késve, az 1980-es években kezdődött meg az információrobbanás a rendszerváltás után, kb. az ezredforduló után lett központi kérdés

    • a 2000-es évek második felétől megtorpanás — okai:

      • politikai konszenzus hiánya

      • alacsony prioritás

      • forráshiány

      • fáziskésés

mentalitásbeli változásra lenne szükség

    • nemzetközi felmérések: Magyarország Kelet-Európában a középmezőnyhöz tartozik; előrelépés nincs

    • Magyarországon alacsony a lakossági IT-felhasználás — okai:

      • alacsony jövedelemszint

      • a nem használók bevonásának hiánya

      • az ICT szereplők érdektelensége

az innovációs motor a civil szféra lehetne — hátrányban vannak cégekkel és a kormányzattal szemben

    • erős digitális megosztottság — okai:

      • életkorbeli, iskolázottságbeli, vagyoni különbségek digitális szakadék

      • a lakosság egyharmada mélyszegénységben él

    • szociológusok véleménye: minél tovább tart a leghártányosabb helyzetű térségek internet nélkülisége, annál inkább elményülnek a mélyszegénysében élők mélyül a digitális szakadék

    • ellenben: dinamikusan nő az internet-előfizetések száma: kb. 5 millió Magyarországon több, mint 60%-os az internet-penetráció

  • fejlesztési tervek, programok

    • Nemzeti Informatikai Stratégia program (1995) — globális trendek kidolgozása: gazdaság, társadalom, oktatás, informatikai ipar, technológia célkitűzések és feladatok:

      • az informatikai ipar fejlesztése

      • a kormányzati szerepvállalás rendszerének kialakítása

      • informatikai infrastruktúra kiépítése

      • az informatika nemzetgazdasági, társadalmi méretű alkalmazása

      • szakértelem fejlesztése

    • Informatikai és Hírközlési Minisztérium (2002-2006 működik): Magyar Információs Társadalom Stratégia kidolgozása (2003)

      • cél: 10 éven belül Magyarország tudás alapú gazdaság, modern információs társdalom legyen

      • feladatok:

        • elekrtonikus tartalmak és szolgáltatások, infrastruktúra, tudás, ismeret, jogi-társadalmi környezet, kutatás, fejlesztés, esélyegyenlőség

    • Új Magyarországi Fejlesztési Terv (2006)

      • célok:

        • e-Magyarország — elektronikus szolgálgatások, nagy adatbázisok összekapcsolása

        • elekrtonikus azonosító-rendszer

        • digitális írástudás terjesztése

    • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2007): e-közigazgatás — ügyfélkapu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük