Társadalomismeret érettségi

A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai

 1. A kultúra és a globalizáció fogalma

  • a kultúra fogalma

    • olyan ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek, szokások és hiedelmek összessége, melyet az egyén az őt felnevelő közegben a szocializáció során elsajátít

  • a globalizáció fogalma

    • a gazdaságban, a társadalomban és a technikában végbemenő folyamatok világméretűvé válása

    • a nyugati civilizációból ered

    • kulcsa az integráció a virtuális és valós hálózatokkal összekapcsolja a világ összes országának gazdaságát, társadalmát és kutúráját

    • a folyamat:

      • a Hanza-kereskedelemel és a nagy földrajzi felfedezésekkel kezdődött

      • a világkereskedelem és a világpiac létrejöttével folytatódott

      • az elmúlt 20 évben vált valóban világméretűvé

    • fajtái: gazdasági, pénzügyi, kulturális, információs, nyelvi

 1. A kulturális globalizáció előfeltételei, hordozói és jelenségei

  • a kulturális globalizáció előfeltételei

    • kommunikációs és információs forradalom megszűnik az információtól való elszigetelődés, az ebből fakadó hátrányok

    • az angol, mint világnyelv: közös verbális kommunikációs csatorna

    • a tudástőke fontossága beindul a globális tudásipar informatikai eszközök és rendszerek — pl. GPS, e-mail általános használata kikényszeríti a tudásközpontok (= egyetemek) fejlesztését

  • a kulturális globalizáció hordozói

    • az internet sokrétűen használható

    • multinacioznális kommunikációs és információs vállalatok

  • a kulturális globalizáció jelenségei

    • kialakul az információs társdalom ld. 22. és 23. témakörök

    • megjelenik a tömegkommunikáció

      • az üzenet áramlása egyirányú a közlő és a befogadó a közlés során nem cserélnek szerepet

      • az üzenet továbbítása a modern hírközlő eszközök útján történik — televízió, rádió, Internet

      • a közlő és a befogadó között térbeli vagy időbeli távolság van

      • egy adott információ átadása viszonylag egységesen történik (kevéssé torzul, ellentétben a személyes kommunikációval)

      • a közlemények elsősorban társadalmi jelentőségű eseményeket tartalmaznak

 1. A kulturális globalizáció előnyei és hátrányai

  • a kulturális globalizáció előnyei

    • gyors információáramlás és kommunikációs lehetőség

    • a kulturálisan elmaradt területek felzárkóztatása

    • a tudástőke felértékelődése a tudás könnyen és gyorsan szinte bárki számára elérhetővé válik — pl. e-enciklopédiák, U-tunes — egyetemi előadások csatornája, Coursera — nagy egyetemek online kurzusai, könyvtárak digitalizálása

    • a tudomány népszerűsítése — pl. tévécsatornák — pl. National Geographic Channel, Discovery Channel

    • növeli a munka- és karrierlehetőségeket

    • a világ bármely pontján egyformán elérhetővé tesz bizonyos fontos szolgáltatásokat

    • technikai vívmányok, kultúrák exportja, széleskörű elterjedése, különböző kultúrák találkozása toleranciára nevelés kölcsönös előnyök átvétele, az egész emberiségre kiterjedő szolidaritási formák — pl. terrortámadáskor Facebook-profilkép megváltoztatása

    • saját értékek terjesztésének lehetősége — pl. ír vagy görög népzene felfutása, a Matyó-hímzés világsikere

    • (a szabályozás és ellenőrzés fejlett rendszere — pl. veszélyes termékek forgalmazása)

  • a kulturális globalizáció hátrányai

    • a tömegkultúra egységessé válása, értékrendváltozás — pl. Coca-Cola, hollywood-i filmek, valóságshow-k a helyi értékek kiszorulhatnak a kultúrából, a “nemzeti értékek” eltűnése

    • negatív és defenzív attitűdök megjelenése a globalizáció ellen létrejön egy “panaszkultúra” a lehetőségek kihasználása helyett — pl. a saját kultúra elvesztésének rémképe, a kultúra amerikanizálódása, az anyanyelv, tradíciók elvesztése

    • felszínre törő civilizációs konfliktusok

    • a digitális szakadék mélyülése hátrányos helyzetűek további lemaradása

    • rövidülő reakcióidő kiszélesedő választék, kínálat

    • a tudás rossz felhasználása könnyebb lesz, szélesebb körben elterjed — pl. bombakészítés

    • a nyelv romlása

      • magyar megfelelő nélküli szakszavak — pl. pendrive

      • angol tulajdonnevek — pl. Facebook, YouTube

      • a köznyelvbe angolul beépülő szavak — pl. lájkolni, bannolni

      • helyesírásromlás — pl. sms-nyelv ékezetek, írásjelek elhagyása

      • szlenges igénytelenség

    • (a helyi válságok (gazdasági, politikai, háborús) válságok világméretűvé válnak általánossá válhat a terrorizmus veszélye is)

 1. A Magyarországot érintő globalizációs és kultúrális kihívások

  • gazdasági kihívások

    • a multinacionális cégek szerepe nő profitkivitel, a magyar gyártók és termékek háttérbe szorulása

    • piaci kereslet-kínálat-probléma olcsó kínai vs. drágább magyar termékek

    • megváltozik a fogyasztás szerkezete, módosul a preferenciarendszer és a fogyasztói kosár

  • társadalmi kihívások

    • migráció: Magyarországra érkező (gazdasági) bevándorlók/menekültek a különböző kultúrák keveredése és egymásra hatása

    • multikulturális diverzitás: más (nem európai) kultúrájú emberek érkeznek a magyar társadalom xenofób

    • a mobilitás növekedése kivándorló értelmiség pl. orvos- és nővérhiány romló egészségügy

  • munkaerőpiaci és oktatási kihívások

    • megváltozott munkakultúra nincs helyhez és időhöz kötve — pl. home office, Skype

    • kivándorló értelmiségi, ambiciózus fiatalok csökken az értékes hazai munkaerő

  • kulturális kihívások

    • a tömegkultúra egységessé válása, értékrendváltozás pl. Coca-Cola, hollywood-i filmek, valógshow-k a helyi értékek kiszorulhatnak a kultúrából, a nemzeti értékek” eltűnése

    • amerikanizálódás— pl. McDonalds, Starbucks

    • nyelvi változások ld. feljebb: az angol mint világnyelv; a nyelv romlása

    • repülőtéri művészet — szuvenírek mindenhol ugyanazt lehet kapni

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük