Társadalomismeret érettségi

Az országgyűlés jogalkotói szerepe. Jogszabályok fajtái, hierarchiája

 1. Jogalkotás

  • jog

    • szabályrendszer, amit egy arra felhatalmazott közösség/testület alkot meg szabályozott eljárás keretében, és szankciókat rendel hozzá betartás külső kényszerre

      • Magyarországon az országgyűlés hoz törvényeket

    • jogszabály: az Alaptörvény által meghatározott, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek által alkotott, általánosan kötelező magatartási szabály; szükség szerint az állam kényszerrel is érvényre juttathatja

  • az országgyűlés

    • a legfőbb népképviseleti szerv

    • legfontosabb funkciója a törvényhozás

    • megalkotja (és módosítja) az Alaptörvényt

    • törvényeket alkot

    • a jogköre nem átruházható

  • további jogalkotó szervek: minisztériumok, önkormányzatok, bíróság (csak a Kúria jóváhagyásával lesz precedens)

  • a jogalkotás menete

    1. indítvány benyújtása: köztársasági elnök, kormány, bizottság, képviselő

    2. Országgyűlés: az illetékes bizottság kijelölése

    3. plenáris ülés

     1. általános vita

     2. részletes vita módosítási javaslatok

    1. országgyűlési szavazás

    2. a köztársasági elnök aláírja — ha nem ért egyet valamelyik rendelkezéssel visszaküldi az Országgyűlésnek, ha alkotmányellenesnek tartja, elküldi az Alkotmánybíróságnak

    3. becikkelyezés

    4. kihirdetés a Magyar Közlönyben

 1. A jogszabályok hierarchiája és fajtái

   • jogi hierarchia

     1. alkotmány: Alaptörvény

       • a legmagasab szintű, általánosan kötelező jogforrás (nem jogszabály)

       • belőle származik a joaglkotó szerek hatásköre

       • a jogrendszer alapja

       • egyetlen jogszabály sem lehet vele ellentétes (=alkotmányellenes)

       • 2/3-dal módosítható

       • az emberi jogokat, alapjogokat is megfogalmazza

     1. jogszabály: az Alaptörvény által meghatározott, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek által alkotott, általánosan kötelező magatartási szabály

      1. törvény

        • az Országgyűlés bocsátja ki

        • korlátok: Alaptörvény, nemzetközi jog, EU jog

        • egy jogszabály nem ütközhet az Alaptörvénybe, vagy a jogszabályi hierarchiában nála magasabb szinten álló jogszabállyal (tartalmi vagy anyagi érvényesség)

        • az EU bizonyos törvényei felülírják a szuverén országok törvényeit (becikkelyezés nélkül is)

        • minden törvény egyenrangú

        • sarkalatos törvények — a jelenlévő képviselők 2/3-a kell hozá, a tárgykört az Alaptörvény szabályozza, pl. alkotmánymódostíásról, a BTK módosításáról

      1. rendelet: törvényben nem szabályozható tárgykörben vagy (sarkalatos) törvényben/kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján hozhatja:

        1. a kormány

        2. a miniszterelnök és a miniszterek

        3. az MNB elnöke

        4. önálló szabályozó szerv vezetője

        5. az önkormányzat

        6. a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején, és a köztársasági elnök szükségállapot iején

   • a jogszabályok hatálya (=alkalmazhatósága)

     • területi hatály — pl. a magyar közlekedés szabályait megállapító jogszabály nem fonatkozik a franciaországi utakra a jogszabály területi hatálya Magyarországra terjed ki

     • személyi hatály — pl. a köztisztviselői törvényben foglaltak személyi hatálya alá a köztisztviselők tartoznak

     • időbeli hatály — egy jogszabályt meghatározott időponttól kezdve meghatározott időpontig kell alkalmazni

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük