Társadalomismeret érettségi

A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai; az Alkotmánybíróság feladata, működése

 1. Az Alaptörvény

  • fogalma és szerepe

    • Magyarország Alaptörvénye a magyar jogi hierarchiában a legfelsőbb szintű jogforrás

    • az alkotmányban az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető jogokat, biztosítékot ad szabadságuk tiszteletben tartására és védelmére, megszabja a hatalom gyakorlásának alkotmányos keretit és formáit

    • az alkotmány elfogadása és módostíása is törvényalkotás ehhez az összes képviselő kétharmadának szavazata kell

  • alkotmánytípusok

    • chartális (írott) alkotmány

    • történeti alkotmány — az ország államszervezetét meghatározó jogforrások

  • története

    • 1949 nem szuverén nép jogakarata, hanem szovjet mintára létrehozott alkotmány

    • 1989-90 Ellenzéki Kerekasztal: az 1949-es Alkotmány módosítása — tartalmilag demokratikus — eredetileg ideiglenesre tervezett

    • 2011 Alaptörvény megszavazása kétharmaddal 2012. január 1. óta hatályos azóta 5 + 1 módosítás

a módosításhoz a sarkalatos törvényekhez hasonlóan az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára van szükség — más jogforráshoz hasonlóan történik a módosítás folyamata

  • szerkezete

    • 6 fő fejezetcím

    • 98 cikk

    • részei:

      1. alapvető jogok, kötelezettségek

      2. Magyarország intézményrendszere

      3. az ország műkédési zavara; rendkívüli esetben történő felhatalmazások

    • alapvető emberi jogok — Magyarországra vonatkozó nemzetközi kötelezettségek

      • emberi mivoltunkhoz kötődő jogok

        • élethez való jog

        • emberi méltósághoz való jog (méltóság = akarat, érzés, test, lélek, ambíció)

        • emberi bánásmódhoz való jog

        • tesi épséghez való jog

        • helyváltoztatáshoz való jog

        • egészséghez való jog

        • stb.

      • tulajdonhoz való jog

      • véleménnyilvánításhoz való jog

        • szólásszabadság

        • információhoz való jog

        • sajtószabadság

      • politikai jogok

        • politikai párt alapításához való jog

        • gyülekezési jog

        • választójog

        • választhatósághoz való jog

      • kultúrához/művelődéshez való jog

        • oktatás

        • vallásszabadság

      • oktatáshoz/szórakozáshoz való jog

      • családdal kapcsolatos jogok

        • szabad párválasztáshoz való jog

        • szabad neveléshez való jog

        • a gyerek családban való nevelkedéshez való joga

        • örökbefogadáshoz való jog

a jogszabályok ezekből táplálkoznak nem mondhatnak ellent az Alaptörvénynek

    • fejezetek és cikkek

      1. Nemzeti hitvallás (Preambulum)

      2. Alapvetés — cikkek jelölése: latin nagybetűk

        • pl. Magyarország államformája, a hatalom megosztása, a hivatalos nyelv, stb.

      1. Szabadság és felelősség — cikkek jelölése: római számjegyek

        • alapvető emeri jogok

      1. Az állam — cikkek jelölése: arab számjegyek

        • Az országgyűlés

        • Országos népszavazás

        • A köztársasági elnök

        • A kormány

        • Önálló szabályozó szervek (pl. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

        • Az alkotmánybíróság

        • A bíróság

        • Az ügyészség

        • Az alapvető jogok biztosa

        • A helyi önkormányzatok

        • A közpénzek

        • A magyar honvédség

        • A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok

        • Döntés katonai műveleteken való részvételről

      1. A különleges jogrend (azóta kibővítve) — cikkek jelölése: arab számjegyek

        • A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok

        • A rendkívüli állapot

        • A szükségállapot

        • A megelőző védelmi helyzet

        • A váratlan támadás

        • A vészhelyzet

        • A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok

      1. Záró rendelkezések

  • módosítások

    • 0. (nem számozott) módosítás — harmonizáció

    • 1. módosítás: a köztársasági elnök javadalmazásának kiterjesztése a volt köztársasági elnökre; az átmeneti rendelkezések Alaptörvénybe emelése

    • 2. módosítás: kísérlet az átmeneti rendelkezések módosítására az Alkotmánybíróság megsemmisíti

    • 3. módosítás: a földtörvény sarkalatossá tétele

    • 4. módosítás: 22 cikkes módosítás kompatibilitási problémák a nemzetközi és az EU joggal nemzetközi szervezetek, Európai Bizottság: csorbírja a demokráciát

    • 5. módosítás: nemzetközi szervezetek által kifogásolt pontok módosítása azok kérése alapján

    • 2016. április — 6. módosítás benyújtása — az alkotmány kiegészítése új különleges jogrenddel: terrorveszélyhelyzet

      • a terrorveszélyhelyzet kihirdetése után a kormány intézkedéseket vezethet be

      • ezek eltérhetnek a közigazgatásról, a Magyar Honvédségről, vagy a rendvédelmi szervekről és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényektől

      • ezekről csak a köztársasági elnököt és az országgyűlés illetékes bizottságait kell tájékoztatnia

      • az így bevezetett intézkedések hatálya a döntésig, de legfeljebb 15 napig tartana

      • intézkedések pl. határok lezárása, kijárási tilalom, a média korlátozása, tévék és rádiók elfoglalása, internet- és postaforgalom ellenőrzése, tömegrendezvények betiltása, közúti közlekedés betiltása, külföldi személyekkel való kapcsolat tilalma, kitelepítés, a hadsereg bevetése

      • a kormány más törvényeket felfüggesztő rendeleteket alkothatna, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket is hozhatna

rendkívüli jogszűkítés, lényegében teljhatalom a kormánynak

2. Az Alkotmánybíróság

  • fogalma: az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve

  • feladata:

   • a jogszabályok alkotmányosságának vizsgálata nem lehet alkotmányellenes jogszabályt hozni

   • az alkotmányos rend és az alkotmányban biztosított alapjogok védelme

  • hatásköre:

   • csak a jogszabályok vizsgálata normakontroll

   • előzetes normakontroll:

    • a köztársasági elnök megküldhet alkotmányellenesnek ítélt törvényjavaslatot

    • elfogadott, de még ki nem hirdetett jogszabályok vizsgálata

   • utólagos normakontroll

    • a legáltalánosabb, közvetlenül az Alaptörvényből következő hatásköre

    • kezdeményezheti: a kormány, országgyűlési képviselők1/4-e, az alapvető jogok biztosa

   • jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata

    • Magyarország jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog és az EU általánosan elismert szabályait

    • biztosítja a magyar és a nemzetközi jog összhangját

   • alkotmányjogi panasszal bárki élhet, akinek az alkotmányban biztosított joga egy alkotmányellenes jogszabály alkalmazásával sérült

   • a köztársasági elnök felelősségre vonása

  • felépítése

   • 15 tagból áll

   • az országgyűlési képviselők 2/3-a választja

   • 12 évre

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük