Eredmény(ek) 6 mutatása
Történelem érettségi

Hunyadi Mátyás uralkodása

1) Harc a trónért – Mátyás királlyá választása Mátyás Kolozsvárott született 1443. február 23-án Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyer- mekeként. Apja a magyar történelem egyik legsikeresebb hadvezére volt, V. László kiskorúsága idején pedig kormányzói tisztséget töltött be. Hunyadi János halála után két fia közül az idősebb, László lett a Hunyadi család feje, s apja …

Történelem érettségi

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája

Koronázás Hunyadi János[1] halála után (1456, Nándorfehérvár után pestis tört ki a táborban) idősebbik fia, Hunyadi László vette át a családi birtokokat + apja főkapitányi címével járó királyi birtokokat is. V. László (1453-57) nem akarta befolyásukat növelni, ezért Cillei Ulrikot nevezte ki az ország új főkapitányává. Hunyadi Lászlót pedig felszólította, hogy a címhez tartozó birtokokat …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Magyar-török küzdelmek és együttélés a XV.-XVII. században

Előzmények A 14. században kialakul az Oszmán Birodalom. Oszmán egyesítette a törzseket. 1354-ben Orhán elfoglalta Nikaiát és Gallipolit. I. Murád Drinápolyt foglalta el 1362-ben. A törökök az első rigómezei csatában legyőzték a szerbeket 1389-ben. I. Bajezid 1396-ban elfoglalta Nikápolyt. Bizánc még létezett, így nem jöhetett létre egységes Oszmán Birodalom. 1402-ben Timur Lenk a tatárjaival megtámadta …

Történelem érettségi

Magyarország története Zsigmond és a Hunyadiak idején

Jellemezze Hunyadi Mátyás központosított rendi monarchiáját és vázolja külpolitikáját Mátyás hatalomra jutása 1457 Hunyadi Lászlót kivégzik, Mátyást fogolyként Prágába viszik 1458 V. László halála után Szilágyi Mihály fegyvereseivel királlyá választatja Mátyást Mátyás (1458-1490) központosított rendi monarchiája cél: erősen központosított királyi hatalom létrehozása gazdasági intézkedések célja: jövedelmek nagy részét kivonni a rendi ellenőrzés alól bevezeti a …

Emelt történelem érettségi

A magyar-török háborúk és együttélés a XIV-XVI. században

1.Előzmények A 14. században kialakul az Oszmán Birodalom. Oszmán egyesítette a törzseket. 1354-ben Orhán elfoglalta Nikaiát és Gallipolit. I. Murád Drinápolyt foglalta el 1362-ben. A törökök az első rigómezei csatában legyőzték a szerbeket 1389-ben. I. Bajezid 1396-ban elfoglalta Nikápolyt. Bizánc még létezett, így nem jöhetett létre egységes Oszmán Birodalom. 1402-ben Timur Lenk a tatárjaival megtámadta …

Emelt történelem érettségi

Magyarország gazdasága a XIV-XVII. században

Károly Róbert 1308-1342 1301-ben meghalt III. András, ezzel kihalt az Árpád-ház férfiága. Ezt követően trónviszályok következtek. A trónért vetélkedett: I. Károly Róbert, Wittelsbach Ottó bajor herceg, III. Vencel cseh király. Végül a nápolyi Anjou-házból származó I. Károly Róbert szerezte meg a trónt. A királyi hatalom gyenge volt, az ország jelentős birtokai a tartományurak(oligarchák) kezében voltak. …