Eredmény(ek) 80 mutatása
Földrajz érettségi

Románia lakosságának összetétele, ásványkincsei és iparágai

Románia etnikai szempontból sokszínű. A trianoni békediktátum után a nemzetiségek aránya 26% volt. Legnagyobb számban magyarok és németek, valamint Észak-Dobrudzsában bolgár, török, míg az ukrán határ mellett számottevő ukrán kisebbség él. A II. Világháború után tömegesen telepítették ki a szászokat. Ma már csak Beszterce környékén élnek számottevő német, míg a szászföld már jobbára már román. …

Földrajz érettségi

Magyarország népességi mutatója és településhálózata

Hazánk Trianon előtt rohamos népességnövekedésen ment keresztül, mely folytán a történelmi Magyarországon 1910-re a lakosság meghaladta a 20 millió főt. Ez a folyamat a II. népesedési folyamatba tartozik, ahol is a halálozási arány csökken, míg a születési arány magas, mint korábban. Ilyenkor a népesség rohamos gyarapszik. Trianon következtében hazánk elvesztette területének (325411 km2 / 93036 …

Földrajz érettségi

Magyarország élelmiszergazdasága

Magyarország természeti adottságai kimagaslóan jók a mezőgazdasági növények termesztése terén. Éghajlatunk nedves kontinentális, mely meleg nyarat von maga, ugyanakkor magába foglal két negatívumot is (április fagy, augusztus eleji aszály). Ugyanakkor az ország területének a felén jó minőségű termőtalajok sorakoznak. Ennek a talajnak az egyik harmada kiváló minőségű fekete mezőségi talaj, második harmada jó minőségű barna …

Földrajz érettségi

A legfontosabb energiahordozóink főbb lelőhelyei

Mennyire elégíti ki bányászatunk a hazai igényeket, valamint hol találhatóak legfontosabb hőerőműveink? Energiahordozóink kitermelése a múlt században vette kezdetét az iparosodás következményeként. Hazánk energiaigénye többször változott történelmünk folyamán, pl. az 1980-as gazdasági világválság idején csökkent, míg napjainkban nő. Ezt az energiaigényt nem a gyáripar, hanem a lakossági igények növekedése szüli. Energiahordozóink: Feketekőszén: Pécsvárad és Komló …

Földrajz érettségi

Ázsia hegyvidékeinek, ősmasszívumainak jellemzése, kialakulásuk. Felszínformáló erők szerepe. Gazdasági hasznosítás

Ázsia nagy szerkezeti egységei: Ősmasszívumok Általános jellemzők: ősi, lepusztult kőzettestekből állnak. Vagy fedettek, vagy későbbi korok fiatalabb üledékeivel fedettek. Ásványkincsekben gazdagok. Keletkezés, kialakulás: A földkéreg legkorábban megszilárdult részei. Eredetileg ezek is gyűrt hegységek voltak, de az eltelt évmilliárdok alatt lepusztultak. A mai kontinensek magjait alkotják, hozzájuk gyűrődtek fel a fiatal lánchegységek illetve ezek lepusztulásával a …

Földrajz érettségi

A hideg mérsékelt öv – Az emberi beavatkozás és következményei

A hideg mérsékelt öv a szárazföldek eloszlása következtében csak az északi félgömböt fogja körül (Kanada, Oroszország, Alaszka, Finnország, Svédország, Norvégia). Főbb jellemzők: – Tele hosszú és hideg. – A napsugarak hajlásszöge kicsi, a nappalok rövidek. – Északi szegélyén helyenként többnapos éjszakák is előfordulnak, illetve nyáron több napig nem megy le a Nap. – Az erősen …

Földrajz érettségi

A trópusi monszun gazdasági jelentőségének bemutatása, kialakulásának folyamata, okai ábra alapján

A monszun szélrendszer Akkor beszélünk monszun szélről, ha a szél iránya évszakonként jelentősen megváltozik, és legalább 120º-os irányváltást mutat. Vagyis az évszakos irányváltást mutató szeleket monszunszeleknek hívjuk. A trópusi monszun: Az eltérülő (irányváltó) passzátszélet nevezzük trópusi monszun szélnek! A (termikus) hőmérsékleti egyenlítő: a Föld legmelegebb pontjait összekötő vonal. Ez NEM esik egybe a földrajzi Egyenlítővel! …

Földrajz érettségi

6. Milyen ásványkincsek jöttek létre a földtörténeti középidő során? Gazdasági jelentőségük. A földtörténeti középidő főbb eseményei. 

A földtörténeti középidő 235 millió évtől 67 millió évig tartott. A középidő tagolása: A középidő három nagy korszakra osztható: a Triász volt a legkorábbi, aztán a Jura, végül a Kréta következett. A Kréta a legfiatalabb. Legfontosabb eseményei az alábbiak voltak: A perm végén létrejött őskontinens (PANGEA) darabokra szakadt (először Laurázsiára, és Gondvanára, majd ezek is …

Földrajz érettségi

Magyarország időjárásának bemutatása, kialakító tényezőinek felsorolása.

Mitől távvezérelt hazánk időjárása? Időjárás-jelentés készítése. Magyarország a mérsékelt övezetbenvalódi mérséklet övben találhatónedves kontinentális éghajlattal rendelkezik. Magyarország Európa középső részén, Közép-Európa déli sávjában fekszik. Az Atlanti-óceántól 1300-1700 km-re fekszik, az óceáni hatás erősen lecsökken, de a szárazföldi hatás még nem jut teljesen érvényre. Óceántól való távolság következménye: Ahogy távolodunk az óceántól, vagyis az országban kelet …

Földrajz érettségi

Magyarország felszíni vizeinek típusai, hasznosításuk

A felszíni vizeknek két típusa van. Vízfolyások (folyók, patakok, erek, stb…) és állóvizek (tavak, mocsarak, lápok, fertők). Magyarország folyóhálózata: Folyóhálózatunkat meghatározza a domborzat, azon belül a medencejelleg. Magyarország felszíni vízkészletének 90%-a „importból” származik, vagyis az országhatárokon kívülről érkezik. Ennek kedvezőtlen hatása, hogy sok vízfolyás már szennyezetten lépi át a határt. Az ország vízhálózata nem túl …