Eredmény(ek) 124 mutatása
Földrajz érettségi

Népesedési ciklus

  A természetes szaporodás A Föld népességszámának alakulását a természetes szaporodás határozza meg. A természetes szaporodást a születések és a halálozások száma alapján számoljuk. Az ezer főre jutó születések száma a születési ráta, míg az ezer főre jutó halálozások száma a halálozási ráta. Ha a születési rátából kivonjuk a halálozási rátát, megkapjuk a természetes szaporodást, …

Földrajz érettségi

Térkép

  A térkép fogalma: A földfelszín felülnézeti, arányosan kicsinyített képe, önálló jelrendszerrel rendelkezik. Méretarány: A kicsinyítés mértéke, megmutatja, hogy ami a térképen 1 egység, az hány egység a valóságban. 1:20000 A térképen 1 cm a valóságban 20000 cm, azaz 200 m. Grafikus formája a vonalas aránymérték. A térkép jelrendszere: A domborzatábrázolás A szintvonalak az azonos …

Földrajz érettségi

Mezőgazdaság

A mezőgazdaság A világ népességének fele ma is a mezőgazdaságban dolgozik, a nemzeti jövedelemnek (GDP) azonban csak az 5 %-át állítja elő. A mezőgazdaságnak két típusa van: a modern és a hagyományos mezőgazdaság. A modern mezőgazdaság célja az árutermelés – hazai és nemzetközi piacra –, gépesített, alkalmazza a legújabb kutatási eredményeket és eljárásokat – biotechnológia, …

Földrajz érettségi

A Föld, mint bolygó

Bolygónk a Naprendszerben: a Naptól számítva a 3. bolygó. A Naprendszer központja a Nap nevű csillag. Ekörül elliptikus pályán keringenek a bolygók. A Föld mozgásai Tengely körüli forgás A Föld forog saját tengelye körül, másrészt kering a Nap körül. A Föld forgástengelyének felszíni döféspontjai az Északi és Déli-sark. E tengely körül a Föld 24 óra …

Földrajz érettségi

Globális környezetszennyezés

A természeti erőforrások egyre fokozódó kihasználása miatt, rnegbomlott a földi rendszerek egyensúlya. Ez a folyamat napjainkra globális problémákat, környezeti világválságot eredményezett. A természeti-társadalmi összefüggések miatt egy-egy probléma újakat gerjeszt, egy geoszféra problémája egy másik geoszférára is negatív hatással van. Például: A közlekedés, a gyárak által a légkörbe juttatott gázok elsődlegesen a légkör szennyeződését okozzák. A …

Földrajz érettségi

Demográfiai válság a Földön

A túlnépesedés napjaink egyik legnagyobb problémája. A 20. század 2. felében megindult folyamat hatására a Föld népessége rendkívül gyors ütemben nőtt (népességrobbanás). Az elmúlt 50 évben Földünk népessége megduplázódott.  A demográfiai robbanás a szegény országokban megoldatlan problémákat eredményezett: a fiatalodó társadalmakban magas a csecsemő- és gyermekhalandóság;  gondoskodni kellene a nagyszámú fiatal ellátásáról, iskoláztatásáról, de ehhez …

Földrajz érettségi

Globális felmelegedés

Hőátadás következtében a felmelegedő levegő sűrűsége csökken, felszáll, helyére nehezebb hideg levegő kerül. Ez a jelenség a konvekció.  Mindezek eredményeképpen a levegő alulról felfelé melegszik fel, felfelé haladva 100 méterenként hőmérséklete kb. 0,5 fokkal csökken.  A légkör a Napból érkező rövidebb hullámhosszú fényt könnyen átengedi, ami a földfelszínben elnyelődik. A földfelszín által kibocsátott sugárzás hullámhossza …

Földrajz érettségi

Japán társadalmi és gazdasági jellemzői 

Japán a világgazdaság egyik pólusa az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok mellett. Gazdasági erejét mutatja, hogy a világ GDP-jéhez 8,5%-kal járul hozzá. Az áruexportban a vezető országok közé tartozik. Emellett az egyik legjelentősebb pénzügyi központ és működőtőkeexportőr. Japáné Ázsia legkorábban iparosodott és modernizálódott gazdasága.  A gazdasági sikerek nem vezethetők le a természeti adottságokból, …

Földrajz érettségi

Kína társadalmi és gazdasági jellemzői

A Kínai Népköztársaság gazdasága az elmúlt három évtizedben szédítő ütemben növekedett, jócskán meghaladva a világátlagot. Nem volt ritka a 10% feletti éves növekedés sem. Ennek eredményeként Kína ma már – az USA után – a világ második legjelentősebb gazdasága.  A gazdasági növekedés alapja a folyamatosan bővülő ipari termelés. A világ textilipari termékeinek tetemes része például …

Földrajz érettségi

USA társadalmi és gazdasági jellemzői

Az Amerikai Egyesült Államok az első olyan ország, amely, mint egykori gyarmat sikeresen modernizálódott, sőt a 20. századtól a világ meghatározó hatalmává vált. Elnevezésében gyakran használják az USA (United States of America) mozaikszót, de a köznyelvben – helytelenül – elterjedt az „Amerika” kifejezés is. Az Amerikai Egyesült Államoké a világgazdaság legsokoldalúbb és technológiailag legfejlettebb nemzetgazdasága. …