Eredmény(ek) 76 mutatása
Földrajz érettségi

Ázsia hegyvidékeinek, ősmasszívumainak jellemzése, kialakulásuk. Felszínformáló erők szerepe. Gazdasági hasznosítás

Ázsia nagy szerkezeti egységei: Ősmasszívumok Általános jellemzők: ősi, lepusztult kőzettestekből állnak. Vagy fedettek, vagy későbbi korok fiatalabb üledékeivel fedettek. Ásványkincsekben gazdagok. Keletkezés, kialakulás: A földkéreg legkorábban megszilárdult részei. Eredetileg ezek is gyűrt hegységek voltak, de az eltelt évmilliárdok alatt lepusztultak. A mai kontinensek magjait alkotják, hozzájuk gyűrődtek fel a fiatal lánchegységek illetve ezek lepusztulásával a …

Földrajz érettségi

A hideg mérsékelt öv – Az emberi beavatkozás és következményei

A hideg mérsékelt öv a szárazföldek eloszlása következtében csak az északi félgömböt fogja körül (Kanada, Oroszország, Alaszka, Finnország, Svédország, Norvégia). Főbb jellemzők: – Tele hosszú és hideg. – A napsugarak hajlásszöge kicsi, a nappalok rövidek. – Északi szegélyén helyenként többnapos éjszakák is előfordulnak, illetve nyáron több napig nem megy le a Nap. – Az erősen …

Földrajz érettségi

A trópusi monszun gazdasági jelentőségének bemutatása, kialakulásának folyamata, okai ábra alapján

A monszun szélrendszer Akkor beszélünk monszun szélről, ha a szél iránya évszakonként jelentősen megváltozik, és legalább 120º-os irányváltást mutat. Vagyis az évszakos irányváltást mutató szeleket monszunszeleknek hívjuk. A trópusi monszun: Az eltérülő (irányváltó) passzátszélet nevezzük trópusi monszun szélnek! A (termikus) hőmérsékleti egyenlítő: a Föld legmelegebb pontjait összekötő vonal. Ez NEM esik egybe a földrajzi Egyenlítővel! …

Földrajz érettségi

6. Milyen ásványkincsek jöttek létre a földtörténeti középidő során? Gazdasági jelentőségük. A földtörténeti középidő főbb eseményei. 

A földtörténeti középidő 235 millió évtől 67 millió évig tartott. A középidő tagolása: A középidő három nagy korszakra osztható: a Triász volt a legkorábbi, aztán a Jura, végül a Kréta következett. A Kréta a legfiatalabb. Legfontosabb eseményei az alábbiak voltak: A perm végén létrejött őskontinens (PANGEA) darabokra szakadt (először Laurázsiára, és Gondvanára, majd ezek is …

Földrajz érettségi

Magyarország időjárásának bemutatása, kialakító tényezőinek felsorolása.

Mitől távvezérelt hazánk időjárása? Időjárás-jelentés készítése. Magyarország a mérsékelt övezetbenvalódi mérséklet övben találhatónedves kontinentális éghajlattal rendelkezik. Magyarország Európa középső részén, Közép-Európa déli sávjában fekszik. Az Atlanti-óceántól 1300-1700 km-re fekszik, az óceáni hatás erősen lecsökken, de a szárazföldi hatás még nem jut teljesen érvényre. Óceántól való távolság következménye: Ahogy távolodunk az óceántól, vagyis az országban kelet …

Földrajz érettségi

Magyarország felszíni vizeinek típusai, hasznosításuk

A felszíni vizeknek két típusa van. Vízfolyások (folyók, patakok, erek, stb…) és állóvizek (tavak, mocsarak, lápok, fertők). Magyarország folyóhálózata: Folyóhálózatunkat meghatározza a domborzat, azon belül a medencejelleg. Magyarország felszíni vízkészletének 90%-a „importból” származik, vagyis az országhatárokon kívülről érkezik. Ennek kedvezőtlen hatása, hogy sok vízfolyás már szennyezetten lépi át a határt. Az ország vízhálózata nem túl …

Földrajz érettségi

A meleg mérsékelt öv területeinek összehasonlítása és gazdasági tevékenysége

A meleg mérsékelt öv a mérsékelt övezeten belül helyezkedik el (táblázat és ábra erről ment ki  földrajzi övezetesség). A meleg mérséklet öv mindkét félgömbön a 30o és 45o szélességi körök között fekszik. Földrajzi helyzetére utal az öv idegen elnevezése: szubtrópusi, azaz trópusok „alatti”, trópusokhoz közeli öv. Az övön belül két eltérő éghajlatú területet különítünk …

Földrajz érettségi

A légkör szerkezete és szférái

Légkör szerkezete, összetétele, jellemzői ÖSSZETÉTELENitrogén 78 % Oxigén 21 % Egyéb gázok (állandó, változó, erősen változó)1 % A légkör gázait az alábbiak szerint tudjuk csoportosítani: Gázok: Állandó gázok (mennyiségük hosszú időn át változatlan): nitrogén, oxigén, nemesgázok Változó gázok (néhány évente változik a mennyiségük): CO2, CH4 (mentán), H2, O3 (ózon) Erősen változó gázok (néhány nap, néhány …

Földrajz érettségi

A trópusi-afrikai államok gazdasági- és társadalmi problémáinak okai, a felzárkózás lehetőségei

A társadalmi problémák: Ezeket korábbi tételekben már érintettük: Túlnépesedés. Rengeteg gyermek születik, s a gazdaság nem tudja eltartani a felnövő generációkat. Éhezés, éhínség. Háborúk, népirtások. Rossz korszerkezet: az eltartottak nagyon nagy aránya. Gyenge egészségügyi ellátás, gyenge szociális háló.  Járványok, magas gyermekhalandóság. Magas az analfabéták aránya a népességen belül. A gazdasági problémák: Fejletlen gazdaság. Rossz …

Földrajz érettségi

Földünk ritkán és sűrűn lakott térségei. Ezek társadalmi és gazdasági problémái

A népesség Földünkön a kezdetektől fogva egyenlőtlenül oszlik el, sűrűn benépesült térségek és ritkán lakott területek váltják egymást. E kettőség számos okra visszavezethető, ezek között egyaránt találunk természeti tényezőket (kedvezőtlen éghajlat, domborzati okok stb.) és társadalmi-gazdasági elemeket (gazdasági fejlettség, politikai stabilitás, szociális előnyök) is. A népesség térbeli képe Az emberiség ma a Föld szárazföldi térszíneinek …