Eredmény(ek) 14 mutatása
Marketing érettségi

Termékpolitika, a termékfejlesztés folyamata

A termékpolitika a vállalat termékkínálatának kialakításával kapcsolatos döntéseket és eszközöket foglalja magába. A termékkínálat a vállalat által forgalmazott termékek és szolgáltatások összessége.   A termékválaszték azonos rendeltetésű, de eltérő tulajdonságú termékek.  A választéknak lehet szélessége, ami azt jelenti, hogy hány termékcsoport van a kínálatunkban. Eszerint a választék lehet széles, vagy szűk.  Választék mélysége pedig egy …

Marketing érettségi

Termékéletgörbe

A termékek jelentős része csak korlátozott ideig szerepel a piacon, amely alatt meghatározott életpályát fut be, a születéstől a termékérettségig és a „halálig” tart. Számos termék piaci életpályáját vizsgálva azonosságok és hasonlóságok állapíthatók meg, amiről a termékgörbe-elméletet származtathatjuk. A termékéletgörbe minden termék esetében a piaci tartózkodás idejét és az adott időegység alatt értékesített mennyiség kapcsolatát …

Marketing érettségi

Termék

A marketing nézőpontjából terméknek tekinthető minden, ami piacra vihető és alkalmas valamilyen fogyasztói vagy szervezeti igény kielégítésére. A termék tulajdonságai Funkcionális tulajdonságok (generikus): A funkcionális tulajdonságok elsődlegesek a termék szempontjából. Ha hiányoznak, akkor  a szóban forgó tárgy egyáltalán nem képes kielégíteni a fogyasztók szükségleteit.  Másodlagos tulajdonságok (elvárt funkciók): A másodlagos tulajdonságok nem elengedhetetlenek a termékhez, …

Marketing érettségi

Szekunder piackutatás

Piackutatás fogalma:  A piackutatás a piac szervezett és módszeres vizsgálata, amellyel a piacról, a szereplőiről, a jelenségeiről tudunk információt gyűjteni. A piackutatás a vállalati marketing eredményes felhasználásához szükséges információk, felkutatása, rendszerezése, szelektálása, értékelése.   A piackutatás legfontosabb területei: Termék, vállalt ismeretsége Használat gyakoriságának és mennyiségének érése Mennyiségi és minőségi igények felmérése Vásárlási és használati szokások …

Marketing érettségi

Primer piackutatás

A primer kutatás elsődleges, eredeti terepen zajló adatfelvételt jelent.  Primerinformáció: új még nem ismert és nem publikált eredeti, elsődleges adatok megszerzése.  Az eredeti adatfelvételt megkérdezése, megfigyeléssel vagy kísérlet segítségével történik. Megfigyeléssel nyomon követhetők a szokások, tények és részben a motívumok.  A kísérlet során feltár hatjuk a motívumokat és bizonyos jelenségeket.  Megkérdezés segítségével megismerhetők a vevői …

Marketing érettségi

A célpiaci marketing lényege, kialakulása, a piacszegmentálás lényege, ismérvei, a célpiac választása és a pozícionálás

Egy vállalat általában nem képes arra, hogy a piacon jelentkező valamennyi fogyasztói igényt kielégítsen. A vállalatoknak dönteniük kell arról, hogy a különböző fogyasztói igények közül melyeket kívánják kielégíteni, az adott piac mely vevőcsoportjára összpontosítsanak. A legfontosabb kérdés: „Milyen igényeket tud a versenytársaknál jobban kielégíteni?”. A döntés érdekében a piacot szegmentálni kell.   Szegmentálás: a piac …

Marketing érettségi

A vásárlási döntés folyamata

A marketing lényege az igények felismerése, az igények kielégítése és a nyereségesség. Fogyasztói piacot azok az egyének, illetve háztartások alkotják, akik a termékeket és szolgáltatásokat személyes fogyasztásra vásárolják.  A fogyasztói piacon a vásárlás 5 elkülönített szakaszra bontható. A folyamat nem áll minden esetben öt szakaszból. Amikor nem nagy értékű gyakori beszerzésekre kerül sor, illetve a …

Marketing érettségi

A vásárlási magatartás típusai

A vásárlási magatartást három szempont szerint fogjuk csoportosítani.  A vásárlási folyamatban betöltött szerepük alapján lehetnek:  Kezdeményező, aki felveti a termék vásárlásának ötletét  Tanácsadó, akinek a véleménye fontos a vásárlási döntésben,  Döntéshozó, aki eldönti a vásárlás tényét  Vásárló, aki ténylegesen lebonyolítja a vásárlást  Használó, aki ténylegesen használni fogja az adott terméket    Csoportosíthatjuk még a vásárlás …

Marketing érettségi

A fogyasztói magatartás modellje, a vásárlói magatartást befolyásoló tényezők, 

A fogyasztói piac, a vásárlási magatartás modellje a külső ingerekből indul ki.  A külső ingereket két csoportra tudjuk osztani egyrészről marketingre itt megjelenik a 4P, vagyis a termék, ár, értékesítési csatorna és az értékesítés ösztönzése. Emellett a külső ingerek másik nagy csoportja a környezeti tényezők, vagyis a gazdasági, a technológiai, a politikai és a kulturális …

Marketing érettségi

A piac alapfogalmai, piaci formák

A piac: a kereslet és a kínálat találkozásának színtere. A piachoz kapcsolódó alapfogalmak: A szükséglet hiányérzet, amely cselekvést vált ki önmaga megszűntetésére. Igény az emberi élet fenntartására és fejlesztésére szolgáló javak és szolgáltatások iránt. Az igényeinket a jövedelmünk, a rendelkezésre álló pénzeszközeink korlátozzák, s így keletkezik a kereslet.    A kereslet az a jószágmennyiség, amelyet …