Marketing érettségi

A piac alapfogalmai, piaci formák

A piac: a kereslet és a kínálat találkozásának színtere.

A piachoz kapcsolódó alapfogalmak:

A szükséglet hiányérzet, amely cselekvést vált ki önmaga megszűntetésére. Igény az emberi élet fenntartására és fejlesztésére szolgáló javak és szolgáltatások iránt.

Az igényeinket a jövedelmünk, a rendelkezésre álló pénzeszközeink korlátozzák, s így keletkezik a kereslet. 

 

A kereslet az a jószágmennyiség, amelyet a vevők megvásárolni hajlandók és képesek, azaz fizetőképes vásárlási szándék.

 

A kínálat az eladásra szánt áruk és szolgáltatások összessége.

A piaci szereplők a termékeknek és szolgáltatásoknak tényleges és potenciális vásárlói és eladói. 

A vevők azok a tényleges vagy lehetséges vásárlók, akik a felkínált árut vagy szolgáltatást képesek megvenni. Ők lehetnek régi vásárlók, vagy új vásárlók. 

Termékek minden olyan kézzelfogható jószág, amely szükségletet elégít ki. 

Szolgáltatás minden olyan tevékenység, ami szükségletet elégít ki. 

Az áru az a termék, vagy szolgáltatás amelyet eladásra termeltek. 

Az ár, az áru pénzben kifejezett értéke. 

A pénz általános értékmérő olyan speciális jószág, amelyet mindenki elfogad saját árujáért cserébe.

 

A piac csoportosítása földrajzi tagolás szerint

 • Helyi piac, 
 • Regionális piac, 
 • Nemzeti piac, 
 • Világpiac. 

 

Piactípusok a piac felosztása a vásárlás tárgya, a vásárlás célja, a vevő és a döntés folyamata szerint. 

Piactípusok lehetnek: 

 • Fogyasztási cikkek piaca, 
 • Termelői piac, 
 • Közvetítői, kereskedelmi piac, 
 • Nagy fogyasztók, közületek piaca.

Piaci szerkezet: a piac szereplőinek egymáshoz viszonyított, mért versenyhelyzete. 

Piaci szerkezetek lehetséges formái: 

 • Tiszta, vagy tökéletes verseny, 
 • Monopolisztikus verseny ,
 • Oligopólium, 
 • Monopólium.

 

A piac mérőszámai

A piac, mint a jövőbeli és jelenlegi vásárlók halmaza, nehezen értelmezhető. Ahhoz, hogy ezt kezelhetővé tegyék, bevezették a piaci mérőszámokat.

A piaci mérőszámok:

 

 • A piacpotenciál egy olyan érték, amely azt mutatja, hogy hányan lennének azok, akik az adott terméket megvennék, akiknek szüksége lehet rá. Magába foglalja a tényleges vásárlókat, és azokat is, akik valamilyen okból még nem vásároltak. 
 • A piacvolumen megmutatja az adott idő alatt értékesített termékmennyiséget, vagy annak értékét. A jelenlegi helyzetet fejezi ki.
 • A piaci részarány megmutatja, hogy az adott vállalkozás a piacvolumennek hány százalékát fedi le, azaz a piacnak mekkora hányada tartozik az adott vállalkozáshoz. Kiszámítása: adott vállalkozás forgalma osztva a piacvolumennel.

 

A SWOT analízis, magyarul a GYELV elemzés a piac elemzésére vonatkozik. 

Jelentése: erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek!

A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. 

A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze:

 • Strengths – erősségek
 • Weaknesses – gyengeségek
 • Opportunities – lehetőségek
 • Threats – veszélyek

 

A SWOT-elemzés magyar megfelelője a GYELV-elemzés.

 • Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen.
 • Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek.
 • Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.
 • Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük