Eredmény(ek) 6 mutatása
Emelt irodalom érettségi

Klasszikus versformák – Babits: Herceg, hátha megjön a tél is

I. A Nyugat és kora A XIX. század második felében az európai kultúrtörténettel addig nagyjából lépést tartó magyar irodalom fejlődése megállni látszott. Az ízlésvilág meghatározója Gyulai Pál és az általa képviselt konzervatív népnemzeti iskola volt. A költészeti ideálnak még mindig Petőfi és Arany számított, holott az európai irodalomban már más szelek fújtak. Az új költészeti …

Irodalom érettségi

Babits Mihály pályakezdése

Babits Mihály a 20.század első felének meghatározó alakja, a Nyugat első nemzedéken tagja. A nyugat folyóirat 1908-ban indult, és célja a tehetségek felfedezése, és a új művészeti irányzatok meghonosítása volt. A szimbolizmus és az impresszionizmus nagy szerepet játszott Babits életében. A szimbolizmus a nevét a szimbólum szóról kapta, mely önmagán túli jelentést hordoz, melynek megfejtését …

Irodalom érettségi

Az ars poetica megjelenése és változatai Babits Mihály költészetében

Babits Mihály XX. századi költőnk, a Nyugat első nemzedékének tagja, valamint annak 1929-től haláláig a szerkesztője Móriczcal együtt. Emellett Baumgartner Ferenc végrendeletében létrehozott alapítványnak a döntnöke. Ezáltal olyan nagy hatalmú irodalmi tekintély, akár Kazinczy Ferenc. Művészetének ars poeticáit nagyban meghatározták a magánéleti valamint történelmi eseményei (mint például gégerákjának diagnosztizálása, illetve műtéte, az I. világháború kirobbanása, …

Irodalom érettségi

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája

Babits pályaképe Irodalomszervező tevékenysége: A Nyugat főszerkesztője, és meghatározó alakja volt. (Halálával megszűnt a Nyugat, ennek utolsó száma Babits-emlékkönyv volt.). Tanárként működött, magyart tanított a folyóirat szerkesztése mellett. 1927-ben a Baumgarten alapítvány kurátora (elnöke) lett. Értékőrző magatartása a háború alatt: Egész életében teljességgel szemben állt a háborúval. A háború hatására a költő feladja a külvilág …

Irodalom érettségi

A prófétaszerep megfogalmazása Babits Mihály költészetében

A ’10-es években Babits – éppen Ady ellenében – utasította el határozottan magától a közéleti-küldetéses költő szerepét, az egyik jellemző magyar lírikusi feladatot. A ’20-as években már megjelennek – mint még többnyire elutasított szereplehetőségek – a próféták. A belső vívódástól sem mentes folyamatban – ha ellentmondásosan is – a vállalás válik meghatározóvá. Babitsot saját testi …

Emelt irodalom érettségi

Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Írisz koszorújából c. kötetében

BEVEZETÉS Babits munkásságáról: Babits Mihály jelentős magyar költőnk, a Nyugat 1. nemzedékének tagja, majd szerkesztője (halála után megszűnik a Nyugat) Felesége: Tanner Ilona (írói álnevén – Kazinczy felesége után – Török Sophie  költőnő, szintén nyugatos) verset, tanulmányt, esszét, regényt is ír (Gólyakalifa, Halálfiai, Elza pilóta, Tökéletes társadalom, Elefántcsont torony) sokat fordított, pl. Dantétól az …