Eredmény(ek) 24 mutatása
Gazdasági érettségi

Kiemelt adónemek-Személyi jövedelemadó

Tétel részei: Alanyai Jövedelem, bevétel, költség fogalma Személyi jövedelemadó mértéke Összevont adóalap Családi kedvezmény Összevont adóalap adója Adókedvezmények   Alanyai -Magánszemély (mindenki, aki bevételhez jut)             -Kifizető (aki bevételt juttat) -Magánszemély: belföldi/külföldi illetőségű teljes körű adókötelezettségű belföldön és külföldön kapott bevétel is adóköteles   -Kifizető (munkáltató): jogi személy, szervezet/vállalkozó belföldi illetőségű magánszemélynek bevételt juttat   Munkáltató: …

Gazdasági érettségi

Kiemelt adónemek – Általános forgalmi adó

Tétel részei: -Áfa jellemzői -Az áfa alanya, tárgya, adó mértéke -Mentességek az áfában (-Fizetendő áfa megállapítása) -Adólevonási jog és korlátozása -Adófizetési kötelezettség -A számla és a nyugta tartalma   -Áfa jellemzői Általános adó, szinte mindenre fizetjük Forgalmi adó (értékesítéshez, beszerzéshez kapcsolódik) Fogyasztási jellegű: fogyasztási célra (állam bevétele nő) Közvetett adó: végső fogyasztó fizeti, adókötelezett a …

Gazdasági érettségi

A kötelmi jog

Tétel részei:  Szerződések fogalma, fajtái A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése A szerződés teljesítés és a megszegés A szerződés megerősítése, biztosítékadás Adásvételi, vállalkozói, bérleti és letéti szerződés   Szerződés: a felek kölcsönös, egybehangzó akaratnyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. Köthető: szóban, írásban, ráutaló magatartással …

Gazdasági érettségi

A nemzetgazdaság

Tétel részei:  A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, SNA Bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék (GO, GDP, NDP) A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke (GNI, NNI) A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei   A tulajdonviszonyok és gazdasági …

Gazdasági érettségi

A gazdasági élet szereplői, a makrogazdaság alapjai

Tétel részei: Makrogazdasági alapfogalmak A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői, a makrogazdaság piaca Az állam feladatai, állam gazdasági szerepe, monetáris és fiskális politika A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere A gazdasági alanyok főbb csoportjai A termelés tényezői és kölcsönhatásuk   Makrogazdasági alapfogalmak Kibocsátás: termelés, output: a makrogazdaságban egy bizonyos időszak, általában egy év alatt …

Gazdasági érettségi

A marketing alapjai

Tétel részei: Marketing alapfogalmak A marketing szerepe a vállalkozásban Piackutatás Marketingmix Marketingstratégia   Marketing alapfogalmak Marketing: Az értékesítés újszerű értelmezése. Piac központú vállalati tevékenység, melynek célja a piac megismerése és befolyásolása. Az értékesítésben megváltozott szemléletmódot is jelenti. -A vállalatok a fogyasztók igényeit helyezik előtérbe és ehhez kötődve szervezik a jószág értékesítését. -A terméket/szolgáltatást adott helyen, …

Gazdasági érettségi

A vállalkozások alapítása, működése

Tétel részei:  Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése A társas vállalkozások formái, sajátosságai A társas vállalkozások alapítása, működése Cégnyilvántartás   Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. viszonylag önálló alapvető céljának megfogalmazásában, valósításában vállalkozás profitorientált, bevétel nagyobb kiadásnál saját tőkéjét …

Gazdasági érettségi

A vállalat kínálata

Tétel részei: Gazdálkodás, gazdaságosság Költség, kiadás, ráfordítás, bevétel fogalma Üzemszünet és fedezet A vállalkozás gazdálkodásának eredménye   Gazdálkodás, gazdaságosság Gazdálkodás: a termeléssel, az elosztással, a forgalommal és a fogyasztással kapcsolatos műveletek céltudatos megszervezésére, a rendelkezésre álló gazdasági javak és a munkaerő ésszerű felhasználásra irányuló tevékenység. Gazdaságosság elve: -Maximum elv: ha a rendelkezésre álló eszközökkel a …

Gazdasági érettségi

A vállalat termelői magatartása

Tétel részei: A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái A termelés technikai – gazdasági összefüggései (termelési függvény) A termelés költségei, a költségfüggvények A piac formái és a kínálat   A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái Termelőnek is dönteni kell: -Mit termeljen?: ami a legnagyobb profitot hozza -Hogyan termeljen?: milyen technológiával, hogyan kombinálja a termelés tényezőit, hogy …

Gazdasági érettségi

Fogyasztói magatartás és a kereslet

Tétel részei:  -A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők -A fogyasztói döntési mechanizmusa – hasznosság -A racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban -Az egyéni és a piaci kínálat   -A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők Nomináljövedelem: Bármilyen jogcímen megszerzett jövedelem pénzbeli összege. Rendelkezésünkre álló, fogyasztásra szánt pénzösszeg. Reáljövedelem: Nomináljövedelemből megvásárolható javak halmaza. Fogyasztói döntés tényezői Belső tényezők Külső …