Eredmény(ek) 24 mutatása
Gazdasági érettségi

Mikrogazdasági alapok

Tétel részei: Gazdasági alapfogalmak (szükségletek, javak és csoportosításuk) Termelési tényezők és jövedelmük Gazdasági tevékenység elemei és a körforgás Gazdasági rendszerek és fajtái Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus és a Marshall-kereszt Gazdasági alapfogalmak: Szükséglet fog.: Minden végső fogyasztás alapvető mozgatórugója. Hiányérzet, amely cselekvést vált ki önmaga megszüntetésére. Javakkal elégítjük ki, és nemzetenként, koronként változik. Szükségletek csoportosítása: …

Gazdasági érettségi

A gazdálkodó szervezetek hatásköri rendszere

Jellemezze a gazdálkodó szervezetek hatásköri rendszerének sajátosságait (a hatáskörök tartalma, egymással való rendszerösszefüggése) és a hatáskörök telepítésének általános szervezési elveit! HAM (dinamikus modell) Hatáskör: valamilyen feladat ellátásához kötődő jog, illetékesség, jogosultság Szükséges a feladatot, a hatáskört és a felelősséget egyensúlyba hozni. Ha ez nincs meg, az konfliktusokat okozhat. Ha a feladat nagyobb, mint a hatáskör, …

Gazdasági érettségi

Az állam gazdasági lehetőségei

Az állam társadalmi rendeltetése , hogy szervezetei segítségével: -vezesse a társadalmat a közös ügyek intézésében, -biztosítsa a politikai hatalmat, és gazdasági érdekeinek érvényre juttatását, -kapcsolatokat tartson fent más államokkal, -jogrendszerével, törvényeivel biztosítja, hogy rend uralkodjon a társadalomban. Különleges gazdasági szereplők: az Országgyűlés a kormányhivatalok a minisztériumok a helyi önkormányzatok. Mi tette szükségessé az állam szerepvállalását? …

Gazdasági érettségi

Konjuktúra, dekonjuktúra

A konjunktúra általában bizonyos eseményeknek és viszonyoknak összetalálkozása és összekapcsolódása; a gazdasági életben ezen az elnevezésen a társadalmi, forgalmi és gazdasági viszonyoknak olyan alakulásait értjük, amelyek a termelés módosítása nélkül idéznek elő a meglevő gazdasági értékekben változást. Amikor például valamely csekély forgalmú vidéket vasút által belevonnak a forgalom keretébe, akkor az illető helyek gazdasági javainál …

Gazdasági érettségi

Adók

Az államnak az adók jelentik a legfőbb bevételi forrást adózni kell. Az adó az állam által kivetett, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli befizetési kötelezettség. Az adórendszeraz adott országban egy időben alkalmazott adónemek  összessége, valamint az adóügyekkel foglalkozó intézmények rendszere. Hármas követelmény: igazságos egyszerű hatékony Igazságos az adórendszer akkor, ha a tehetősebbeket aránylag nagyobb adóval sújtja, mint akik …

Gazdasági érettségi

A gazdaság főbb sarokpontjai

A GDP az egy területen, adott idő alatt előállított végső felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének értéke. Ha az időtartam nincs megszabva, akkor alapértelmezésként egy évet kell számítani. A GDP különbözik a bruttó nemzeti terméktől (grossnationalproduct, GNP), mert nem tartalmazza az országok közötti jövedelem-átutalásokat, azt nézi, hogy hol keletkezett a jövedelem, nem pedig azt, …

Gazdasági érettségi

A költségvetési hiány okai, pozitív és negatív következményei

Költségvetési hiánynak, vagy költségvetési deficitnek nevezzük az államháztartás túlköltekezését, amikor a kiadások meghaladják a [bevétel]?eket. A hiányt rendszerint hitelekből igyekszik pótolni az [állam]?. Azonban előfordulhat az is, hogy a [befektető]?k túl kockázatosnak tartják az állami értékpapírok megvételét, ilyenkor az állam kénytelen a pénzkibocsátást megnövelni. A költségvetési egyensúly és költségvetési szufficit esetén az adóbevételek fedezetet nyújtanak …

Gazdasági érettségi

Az állami és önkormányzati költségvetés

Az állam pénztárcáját az állami költségvetés testesíti meg, amely az állam várható bevételeinek és kiadásainak tervszerű és számszerű szembeállítása általában egy évre vonatkozóan. Legegyszerűbben a következő módon szemléltethetjük:   Az állam bevételei Ha az országgyűlés által elfogadott költségvetés fontosabb bevételeit vesszük sorra, akkor a főbb bevételi tételek a következők: gazdálkodó szervezetek befizetései (nyereségadó, vám és …

Gazdasági érettségi

Vállalkozói tulajdonságok, a vállalkozók feladatai

A vállalkozás indításának motivációi: Az ember életében változás áll be (negatív: elengedik a munkahelyéről, ez fontos ösztönző tényező; pozitív: összejön egy jó befektetővel, ügyféllel, aki támogatja az elképzeléseit). Kívánatos-e a vállalkozás (tágabb-szűkebb kultúra elismerése). Lehetséges-e a megvalósítás szerepminta, az állam mennyire támogatja a vállalkozásokat, háttér, marketing  a bevezetés eszköze, finanszírozás kérdése, van-e a vállalkozás …

Gazdasági érettségi

A vállalkozások mikro- és makrokörnyezete

A vállalkozások környezete Magában foglalja mindazokat a külső tényezőket, amelyek befolyásolják és meghatározzák piaci jelenlétének hatékonyságát. A vállalkozások mikrokörnyezete A vállalkozások közvetlen környezete, amely direkt módon befolyásolja a vállalkozás képességét a piac kiszolgálására. Elemei: szállítók a vállalatot és versenytársait a működéshez szükséges anyagokkal és szolgáltatásokkal látják el piaci közvetítők a vállalkozást termékei eladásában, terítésében, a …