Eredmény(ek) 6 mutatása
Települési környezetvédelmi technikus

Ismertesse a lehetőségeket a populációk védelmére

A populáció és a társulás fogalma. Populációk egymásra hatása: Populáció fogalma: azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek, egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodási közösség Társulás: meghatározott területen élő, különböző fajokhoz tartozó növények és állatok populációinak közössége Populációk egymásra hatása: B faj \ A faj + 0 – …

Települési környezetvédelmi technikus

Hasonlítsa össze az ismert talajtisztítási technológiákat

Egy felszámolt üzemanyagtöltő állomás talajban maradt, sérült tartályából szénhidrogén elegy szivárgott a talajba. A nagy mennyiségű üzemanyag veszélyezteti a közeli település ivóvízbázisát és elérheti a talajvíz szintjét is. Milyen kármentesítési eljárást választana, ha nem áll elegendő fedezet a teljes kármentesítésre, és milyet, ha korlátlan anyagi fedezet áll rendelkezésre? Az olaj mozgása különböző áteresztőképességű talajban a …

Települési környezetvédelmi technikus

Mutassa be a természetvédelmi kezelési tervek jelentőségét, a tervek készítésének menetét, felépítését, tartalmát a mintaként mellékelt kezelési terv segítségével!

Milyen feladatokat foglal magában a természetvédelmi kezelés, és milyen módszereit ismeri a természetvédelmi kezelésnek? Milyen esetben kötelező kezelési tervet készíteni, és kinek a feladata elkészít(tet)ése? Milyen kiegészítést kell tartalmaznia a természetvédelmi kezelési tervnek, ha a tervezési terület nemzeti park? Természetvédelmi kezelésnek számító tevékenységek: Védett természeti terület, érték: Felmérése Nyilvántartása Őrzése Fenntartása Helyreállítása Bemutatása A természetvédelmi …

Települési környezetvédelmi technikus

Talajtisztítási alkalmazások kiválasztása

Települési önkormányzatnál dolgozó szakemberként Önnek gyakran kell közreműködnie talajtisztítási eljárások kiválasztásában.A megfelelő talajtisztítási eljárás kiválasztásához jól kell ismerni a lejátszódó folyamatokat és a technológiák költségeit is! Felelősségteljesem kell döntenie! Válasszon ki egy alkalmasnak tűnő folyamatábrát a mellékletek közül, és mutassa be részletesen a kármentesítési technológiát! Kárelhárítási technológiák kiválasztásának szempontjai (prioritást élvező technológiák): Szennyező illékonysága (párolgási …

Települési környezetvédelmi technikus

Jellemezze hazánk ár- és belvíz helyzetét a mellékelt térképek alapján

Ismertesse a vízkárok megelőzésének és elhárításának módjait! Véleménye szerint a vízkárok megelőzését a lakosság milyen feladatok elvégzésével tudná segíteni? Magyarország fekvése, a Duna és a Tisza vízgyűjtő területe, az ár- és belvizek kialakulásának okai: Magyarország fekvése Magyarország a keleti félgömb 16° és 23° hosszúsági körei között, és az északi félgömb 45° és 49° szélességi körei …

Települési környezetvédelmi technikus

Mutassa be a zöldterületek környezeti és egészségügyi hatásait

A városok zöldterületeinek növelésére milyen lehetőségeket alkalmazna a modern városi építészetben? Zöldfelület, zöldterület fogalma, zöldfelületi létesítmények, városok zöldfelületi rendszere Zöldfelület fogalma: állandóan vagy időszakosan növényzettel fedett, biológiailag aktív felület; erdők, mezőgazdasági területek, kertek, fasorok alkotják Zöldterület fogalma: olyan összefüggő közhasználatú, általában növényzettel fedett terület, amely pihenésre, felüdülésre, a település levegőjének javítására, területi tagolására, a városkép …