Települési környezetvédelmi technikus

Mutassa be a természetvédelmi kezelési tervek jelentőségét, a tervek készítésének menetét, felépítését, tartalmát a mintaként mellékelt kezelési terv segítségével!

 • Milyen feladatokat foglal magában a természetvédelmi kezelés, és milyen módszereit ismeri a természetvédelmi kezelésnek?
 • Milyen esetben kötelező kezelési tervet készíteni, és kinek a feladata elkészít(tet)ése?
 • Milyen kiegészítést kell tartalmaznia a természetvédelmi kezelési tervnek, ha a tervezési terület nemzeti park?

Természetvédelmi kezelésnek számító tevékenységek:

Védett természeti terület, érték:

 • Felmérése

 • Nyilvántartása

 • Őrzése

 • Fenntartása

 • Helyreállítása

 • Bemutatása

A természetvédelmi tervek jelentősége:

A természetvédelmi kezelési terv: a természetvédelmi kezelési terv olyan dokumentum, amely a védett természeti terület és természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat, továbbá a felsoroltak érdekében meghatározott korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza, ezekre vonatkozó előírásokat állapít meg.

A természetvédelmi kezelés módjai:

Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok:

 • Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

 • Élőhelyek kezelése, fenntartása

 • Fajok védelme

 • Táj- és kultúrtörténeti értékek

Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok:

 • Szántó művelési ágú területek kezelése

 • Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

 • Szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú területek kezelése

 • Nádas művelési ágú területek kezelése

 • Erdők kezelése

 • Fásított terület művelési ágú területek kezelése

 • Halastó művelési ágú területek kezelése

Művelés alól kivett területek kezelése:

A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok tömör, közérthető megfogalmazása, amelyek a tervezési területen található, külön jogszabályban meghatározott kivett művelési ágú területekhez köthetők, ill. az ott végzett tevékenységekre értelmezhetők.

A tervezési területen található beépített, illetve beépítésre szánt területek természeti és táji, településképi, településszerkezeti, zöldfelületi értékeinek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi, tájvédelmi kezelési módok is itt kerülnek meghatározásra, amelyek a beépített, beépítésre szánt területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

A természetvédelmi kezelés résztvevői:

 • Állami természetvédelem területi szervei

 • Nemzeti park igazgatóságok

 • Természetvédelmi őrszolgálatok

 • Önkormányzatok

 • Civil szervezetek

A természetvédelmi kezelési tervek felépítése, fejezetei:

I. Általános információk

II. Célkitűzések meghatározása

III. A természetvédelmi kezelési terv

A kezelési tervdokumentáció készítésének és a természetvédelmi kezelési terv kihirdetésének menete (országos és helyi jelentőségű védett természeti terület esetén):

Országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének előkészítéséért az a NPI felelős, amelynek a működési területén a tervezési terület található. A szakmai előkészítő munkában az NPI-k szakfelügyelői, ill. a területen dolgozó munkatársak mellett megbízás alapján igen gyakran részt vesznek egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, múzeumok stb. szakemberei is.

Országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének jogszabályban való kihirdetését széles körű egyeztetés előzi meg. A tervezetek területi szintű egyeztetését az NPI-k koordinálják. A természetvédelmi kezelési tervet tartalmazó jogszabály-tervezetek előkészítése és a tárcaközi közigazgatási egyeztetés koordinálása a Vidékfejlesztési Minisztérium feladata.

Helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervének elkészítéséért az illetékes önkormányzat felelős. A helyi jelentőségű védett természeti terület védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt természetvédelmi kezelési terv tervezetét a jegyző megkeresése esetén a működési területével érintett NPI szakmai szempontok szerint véleményezi.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük