Eredmény(ek) 130 mutatása
Kémia érettségi

Az ionizációs energia, elektronaffinitás, atom és ionméretek, kovalens sugár fogalma és változásuk a rendszám függvényében

Ionizációs energia az alapállapotú szabad atom legkönnyebben eltávolítható elektronjának leszakítását kísérő moláris energiaváltozás Az 1. legkönnyebben eltávolítható elektron eltávolíthatásához az 1. ionizációs energiával = mennyiség a 2. elektron leszakításához a 2. ionizációs energiaval = energiamennyiség szükséges. Pozitív töltésű ionról az elektront eltávolítani mindig nehezebb mint semleges atomról, ezért uazt az elemet vizsgálva a 2. ionizációs …

Irodalom érettségi

Pilinszky János – Az egzisztencialista létértelmezés és a későmodern versnyelv sajátosságai

(Egzisztencializmus: 20.sz. felében, Franciao. és Németo.-ban kialakult irányzat. Az ember beleszületett egy általa kiismerhetetlennek érzett világba, helyzete így kiszolgáltatott és tragikus. Emiatt az élet tele van szorongással és magánnyal és ez ellen az ember egyedül méltóságával védekezhet. Ateista és vallásos ága van, Pilinszky a vallásos ághoz tartozik. Későmodern versnyelv sajátosságai: eszköztelen/egyszerű költői eszközök tömörség, tagolatlanság …

Irodalom érettségi

Márai Sándor

. embergyűlölő (mizantróp) alak, kevés barátja volt,de azok igazak . jómódú (szász) polgári családba született, Kassa – kulturális központ volt akkor . 1919től Németországban tanul (Lipcse; Frankfurt) . 1923ban elveszi Matzner Ilonát, Lolát – ’20as években utazgatnak . 1930as évektől számítják beérett írónak – rengeteg publikált mű (évente kb. 2regény) . élete tragikumai: kisfia meghal, …

Biológia érettségi

Az ember egyedfejlődése

A megtermékenyített petesejt sorozatos osztódásával indul el a barázdálódás folyamatában. Megközelítőleg a harmadik napon éri el a szedercsíra állapotot, az ötödik napon éri el a méh üregét, ekkora már a hólyagcsíra állapotában van. Itt az első hét végére beágyazódik a méhnyálkahártya megvastagodott részébe. A beágyazódása közben megindul az embrió kialakulása. A körülötte kialakuló magzatburok sejtjei …

Irodalom érettségi

Az epikus dráma és színház – Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

1. Az epikus dráma, általános jellemzők a 19. században új formák kellenek – korábbi újítások: shillerék: polgári színjátszás (átlagember a szereplő), aztán: ibsen (nincs jelen), csehov (nincs cselekmény megjelenik: abszurd, lírai, epikus  Lényege: színpadra állít epikus elemeket (pl. a darab elején leírja hogy mi lesz, narráció, stb) + elidegenítő effektusokat használ Epikus dráma: olyan …

Irodalom érettségi

Mándy Iván: A bútorok

1. miniéletrajz blabla, 1918-1995 -’45 után Újhold szerkesztő (Ottlik, Nemes Nagy, Pilinszky) -rákosikorban csak gyerekkönyvek -baumgarten és kossuth-díj -fontosabb novelláskötetek: Egyérintő, Mi van Verával?, Tájak, az én tájaim, Huzatban -regények: Franciakulcs, A pálya szélén, Régi idők mozija 2. ált. jellemzők -meghatározó környezet: nagyváros, külváros, kisemberek, lecsúszottak -a novella műfaj átalakítása  Ø zárt és összefüggő …

Irodalom érettségi

Kányádi Sándor: Sörény és koponya

1. miniéletrajz -1929, Nagygalambfalva, Erdély -nagyon kötődik a szülőföldjéhez, nagy hatással van rá a népművészet, tudatosan kapcsolódik Petőfihez  a pályája elején hagyományos népies formák & kifejezésmódok -az irodalom számára mindig etikai kérdés, sokszor politikai töltettel, a kisebbségek érdekeinek képviselete -Ø l’art pour l’art -szerinte a költészet feladata: állandó kérdésfelvetés, felrázni az embereket, stb -fontosak …

Irodalom érettségi

A hosszúvers vagy hosszúének Nagy László költészetében (Gyöngyszoknya, Menyegző, Zöld angyal)

1. miniéletrajz -1925, paraszti családban született  támogatták a tanulását, munkásparaszt szárm. -iparművészeti, képzőművészeti főiskola, bölcsészkar -Bulgária – nyelv, fordítás -Szécsi Margit -Élet és Irodalom (képszerkesztő & főmunkatárs) -díjak, 1978 halál 2. a hosszúvers / hosszúének műfaja -verses formájú, terjedelmes (többszáz sor vagy akár kötetnyi) lírai műfaj -a lírai bensőséget megőrizve túlhalad az élmények személyes …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály – Dorottya

1. miniéletrajz -1773-1805 -debrecen, kollégium, poétaosztály, tanár -Diétai Magyar Múzsa -legáció, Csurgó -Vajda Julianna = Lilla -felvilágosodás eszméi, „a vídám természetű poéta” -stílusszintézis (a rokokó szemlélet integrálja a többit) -poéta doctus 2. a mű életrajzi és néprajzi háttere -a Dorottya 1798-99 telén született, Somogy vármegyében, Csurgón  ekkor csapták ki a kollégiumból & Lillát férjhezadták …

Irodalom érettségi

Mikszáth – Beszterce ostroma

A regény és Mikszáth A regény térhódítása 19. század – regények aranykora, tetőpont Három stílusban: romantika, realizmus, naturalizmus Az én és a világ viszonyának változásai Karrier regény, Magyarországon: Jókai- történelmi regény – Mikszáth megújítja Mikszáth jellemzése átmenet a romantika és a realizmus között anekdotikusság, nincs mély lélekábrázolás elvileg – itt van parasztság, paraszti környezet bemutatása …