Irodalom érettségi

Márai Sándor

. embergyűlölő (mizantróp) alak, kevés barátja volt,de azok igazak

. jómódú (szász) polgári családba született, Kassa – kulturális központ volt akkor

. 1919től Németországban tanul (Lipcse; Frankfurt)

. 1923ban elveszi Matzner Ilonát, Lolát – ’20as években utazgatnak

. 1930as évektől számítják beérett írónak – rengeteg publikált mű (évente kb. 2regény)

. élete tragikumai: kisfia meghal, felesége miatt (zsidó) menekülniük kell, leégett lepusztult lakásba kell visszatérniük – leég Márai könyvtára is

. 1945 után komm. vezetőség miatt nem publikálhat (nem tiltották be,de nem adtak kiadásra pénzt)

– ráadásul a párt elvárta az optimista kommunizmus irodalmát – az író nem írhat és nem hallgathat szabadon

.1948ban elhagyják az országot (Svájc, Olaszo., New York)

. újabb tragédiák sorozata – meghal nevelt fia,János, egyre több barátja és rokona hal meg

.1986ban meghal Lola – már nem érzékeli Márai jelenlétét,sem a külvilágot

.1989ben öngyilkos lesz

.1990ben Postumus.Kossuth díjat kap

O a magyar irodalom értékelése – a Naplók

– 1943tól kezdi összeszerkeszteni a Naplókat

– ’48 után egyre fontosabb számára a magyar nyelv

– napló – kedvelt műfaj a magyar emigráns költők-írók körében (pl. Mikes Kelemen)

– elsősorban nem hétköznapi eseményeket rögzít – csak érintőlegesen; reflektál egy jelenségre; „vallomásos esszék”

– reneszánsz műfaj, individuumra helyezi a hangsúlyt; személyesség = egyén +világ

– rengeteget olvas: irodalom

művészettörténet

szociológia

történelem+tudományok témában

 • Márai csak a napló műfajnak megfelelő bejegyzéseket írt – a nyilvánosság ill. utókor számára

 • Mivel nincsen közvetlen olvasóközönsége, naplóiban önmagával „beszélget”

– az évek előrehaladtával rövidülnek a bejegyzései – több elmélettel magyarázzák

= írói erénynek tartja a húzást (megszűrte saját írását)

= az író nevelő,erkölcsi tanító. Az ő felelőssége meghallani az ég üzenetét és váteszként közvetíteni

– Jókainak(„a szó művésze volt”) és Kosztolányinak(„a magyar nyelvet nemesíti, a magyarságot műveli”) nagy tisztelője

– naplóiban értekezik a művekről,amelyeket olvasott – magyarok közül:

nyugatosok

Reformkor szerzői

Pázmány (nevelő szerep)

Petőfi

Mikszáth

Móricz

Babits –20. században ő A költő

– zseniális a lírája, de a prózája csak egy kísérlet. Gólyakalifa=jó

– első korszakát nem tartja jónak (introvertált korsz.)

– szerinte Babits művészete gótikus katedrális

– összevetve Babits és Kosztolányi költészetét, Babitsot tartja többre

( „modora néha fáraszt … lelke felüdít”)

Móricz – erősen kritizálja őt

 • szerény író,de nem okos (=naiv!!)

 • zseniálisan tudja ábrázolni a realitást

Juhász Gyula – mélyen magyar

 • mániákus depressziós

 • vannak Ady féle frázisai

 • nemesen magyarok a versei

Kosztolányi – poeta doctus

 • Arany és Kosztolányi a legfontosabbak a nyelvművelésben

 • személyes adalékok a személyes ismeretség miatt

=tragikus sors – kokainfüggőség

 • Voltaire ~ Kosztolányi (tehetség)

 • Igazi műfaja a kispróza (novellák)

Krúdy Gyula – lángésznek, az írók írójának tartja

 • Szindbád hazamegy c. műve Krúdy stílusában íródott

 • Goethe-vel és Shakespeare-rel tartja egy színvolnalon

 • „légkört tud teremteni”

 • Szindbád ifjúsága c. Krúdy novellagyűjteményt a legtisztább műnek tartja

Vörösmarty – Shakespeare legjobb fordítója

 • Dél Sziget = tündéri,tüneményes mű

Arany János – írásaiban a nyelv megnemesedett magyar

 • emigráció alatt ezt olvasta legtöbbet – utolsó mentsvár,nyelvi biztonság

 • mentes a nacionalista pökhendiségektől

 • Toldi estéje ~ Brahms melódia

 • Arany mindenben tökéletes

Petőfi – vannak jó versei,de a legtöbbet lapályosnak tartja

Jókai Mór – csodálja regényeit

 • költői leírásait fantasztikusnak tartja

 • többször is összeveti Victor Hugo-val és jobbnak tartja nála

(Victor Hugo = hatásvadász bestselleríró)

O kortársait nem nagyon szereti,mert költészetük „nem költői” – nincs zenéje a szavaknak

Illyés Gyula – líráját nem szereti, de prózáját nagyszerűnek tartotta

O sötét jövőt lát a magyar irodalom előtt, mert a kortársai nem tudtak bánni a szavakkal

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük