Irodalom érettségi

Moliére, a francia klasszicista dráma

Klasszicizmus:

 • először Franciaországban jelent meg, a XVII. században
 • XIV. Lajos (Napkirály) támogatta a művészeteket 
  • udvarába művészeket gyűjtött (Moliére is itt élt)
  • rajongója volt a klasszicizmusnak
 • szokták a reneszánsz folytatásaként értelmezni
 • nagyon letisztult, egyszerű stílus (barokkal szembefordul)
 • erős antik hatás
  • követték az ókori tematikát, verselést (időmértékes)
 • a szabályokat az alkotás normáinak tartották
  • minél jobban követi a szabályokat, annál jobb a mű
 • kedvelt műfajok: eposz, óda, tragédia
 • a drámákat hármas egység alapján építik fel – 1 hely, 1 nap, 1 cselekményszál
 • klasszicista felfogás szerint a művészet mércéje: logika, rend, egyszerűség, antik elemek…
 • eszmei háttere a racionalizmus
  • a világot két részre lehet osztani: megismerhető és megismerendő
  • fontos maga a megismerő – az ész, az elme
  • az ember annyit foghat fel a fizikai világból, amit megfigyel vagy megismer
  • arra kell törekedni, hogy minél több mindent megvizsgáljunk és kételkedjünk
  • Descartes: a tapasztalás, megismerés ész nélkül semmit sem ér (Cogito ergo sum)
  • Pascal: természet végtelen, de az emberi értelem véges -> ennek felismerése, elfogadása nagy érdem

A klasszicista drámai újítások az antik drámához képest:

 • nincs kar, zene
 • rímes verses forma, francia alexandrin
 • a szereplők végletes jellemek
 • csak arról szól ami lényeges( nincs kitérő, más téma) szerelem, becsület konfliktusa

Francia klasszicista színház:

 • antik témák kerülnek elő
 • vagy csak komédia vagy csak tragédia
 • virágzott a színjátszás (első kőszínházak-> megvilágításra volt szükség -> fáklyák)
 • hármas egység
 • mértéktartás: kevés esemény játszódik a színpadon, a többit a szereplők elmesélik
 • 5 felvonásos klasszikus tagolás jellemző – 5-ös tagolás
 • van függöny, nincs díszlet, nők is játszhattak
 • előzmény: commedia dell’arte (tipikus szereplők) (Moliere vígjátékaiban)
  • 16. századi Itáliából
  • eredetileg rögtönzésre épülő bohózat 
   • van cselekményváz, de nincs megadott szöveg -> rögtönöztek -> tehetséges színészek kellettek
  • vannak szereplő típusok:
   • szolgák (=zanni) – comedia dell’arte lelke, ostoba vagy tetteti magát, gúnyt űznek belőle – bosszút áll, szereti a bonyoldalmakat
   • urak 
    • dottore – tudálékos, fecseg, rosszul idézget – komikus
    • pantalone – mindig szerelmes, gyakran együgyű kereskedő
   • sorsüldözött szerelmespár
   • szubrett (cserfes szolgálólány) – szerelmesek segítője

Moliére:

 • XVII. századi Franciaországban élt és alkotott
 • nagyapja ismertette meg a színészet és a színház világával
 • komédiákat preferálta az akkoriban népszerű tragédiákkal szemben
 • darabjaiban egy-egy emberi gyengeséget állított a középpontba, ezt tette nevetségessé, ezzel célja az emberek fejlesztése (megjavítása)
 • 1650 körül lett sikeres, ismert – elnyerte a király kegyét
 • művei pl.: Képzelt beteg, Tartuffe, Fösvény, Tudós nők
 • rezonőr -> elmondja hogyan kéne cselekedni, kommentál és jó tanácsokat ad

Tartuffe:
– Vígjáték

 • keletkezés: 
  • első változatot a versailles-i ünnepségeken mutatták be
  • botrányt kavart – a vallást figurázta ki -> át kellett írnia
 • 1669-ben bemutatták az új verziót
  • eredetileg Tartuffe győzedelmeskedett, az új verzióban a király embere
 • klasszikus elemek:
  • hármas egység
  • sok minden a színpadon kívül történik
  • ésszerűség fontos
  • deus ex machina („isteni közbeavatkozás”)
  • rend, harmónia visszaáll a végén
 • műfaja: komédia
  • ókorban: gúnydal
  • középkorban: minden olyan hosszabb cselekményű alkotás, ami szomorúan vagy bonyolultan kezdődött, de szerencsésen zárult
  • ma: olyan drámai mf, amely a látszat-valóság ellentéten alapul, és álérték vagy értékhiány lepleződik le benne
  • hősei: hétköznapi, átlagos alakok
   • viccforrás: jellembelim hiányosság (nincsenek vele tisztában vagy erénynek tűntetik fel)
  • általában ☺ befejezés
  • kizárt mozzanat: halál, brutalitás
  • KOMIKUM (meghatározó eleme)
   • helyzetkomikum: nem belső tul., hanem külső külső hatás miatt válik nevetségessé a szereplő (pl. Orgon az asztal alatt)
   • jellemkomikum: a szereplő belső/külsp tulajdonsága miatt nevetséges

Szerkezete:

Expozíció:

 • Egy sokszereplős, mozgalmas jelenettel indul. Majdnem minden szereplő itt van, csak a két fő nem. (Tartuffe, Orgon)
 • zseniális expozíció, in medias res családi vitával kezdődik, a veszekedésből kikristályosodik az értékrend, megismerjük a két „tábort”.
 • Orgon édesanyja, Parnelle-asszony kezdi el ócsárolni a családtagokat (Tarteuffot dicsőíti -> a többiek nem kedvelik, mert álszent), így különül el a két tábor. A többiekkel ellentétben álló asszony, és Orgon megtévesztve szolgálják ki a koldusként oda kerülő Tartuffe-öt. A családfő szerepét Orgon szinte teljesen átengedte Tartuffe-nak, aki álszentségével már egy egész vagyon ellopott tőle.

Bonyodalom:

 

 • Orgon terve: Mariane és Tartuffe házassága, hogy T.-t még szorosabban családjához kösse.
 • Orgon azt hiszi, hogy ő az erkölcs példaképe, pedig a házasság ésszerűtlen és erkölcstelen.
 • Ekkor kezdődik meg az összefogás az álszent zsarnok ellen.

Kibontakozás:

 

 • III. felvonás II. jelentében megjelenik Tartuffe -> nem hiteles, nevetséges a megjelenése. Önsanyargató középkori szerzetes képében szeretne tetszelegni, de mindenki tudja /kivéve Orgon/ hogy csak megjátssza magát.
 • Tartuffe nyíltan szerelmet vall Elmirának.
 • Damis leleplezi őket.
 • Mártírnak adja elő magát Tartuffe, terve tökéletesen beválik, a házasságtörést bevallja, s Orgon előtt a világ minden bűnét magára öltő mártír képében tetszeleg. Ezután Orgon a fiát kitagadja, ennyire ostobának még soha nem láthatta a néző Orgont, fiától elveszi a családi vagyonát s Tartuffe nevére íratja, ekkor Cléante próbál rá hatni eredménytelenül. Ekkor veszi a kezébe az ügyet Elmira.
 • A darab legkomikusabb jelenete, mikor az együgyű Orgon az asztal alatt rejtőzve lett tanúja szeretett kedvence erotikus  udvarlásának. Az itt megjelenített helyzetkomikum, nevettető és a néző szellemi fölényét sugalló hatása a Moliére által létrehozott szokatlan szituációkból származik.
 • IV. felvonás: Tartuffe ebben a részben már veszélyessé, félelmetessé vált, mivel-noha sejtett valami átverést-nem titkolta erkölcstelen vágyait. Az ilyen ember bármire képes lenne. Orgon azonban korábban minden vagyonát Tartuffe nevére írta, s emellett még inkább nyugtalanítja egy bizonyos kazetta, így a darab komikus légköre fenyegetővé, szinte tragikussá válik.

 

Tetőpont:

 • Kilakoltatás jelenete, Tartuffe már érkezik a rendőrtiszttel, de Orgon helyett T.-t tartóztatják le-a király egy régóta keresett bűnözőre ismert rá benne-kettős leleplezés!
  1-
  A vallásos jámborság mögé rejtőző, ám gátlástalan Tartuffe.
  2-a zsarnok apáról, aki saját akaratát érvényesítené a családban, miközben félrevezethető, rászedhető, naiv.

 

Megoldás:

 • Tartuffe-öt lecsukják
 •  deus (rex) ex machina – a történetek egy jellemző eleme, egy meglepő, nem várt esemény, amely hirtelen teljesen megold egy addig megoldhatatlannak vélt bonyodalmat. A Tartuffe-ban a király beavatkozása.

szereplők:

 • Dorine: szókimondó, tapasztalt, eszes, őszinte, szarkasztikus, talpraesett, éles látású
 • Pernelle asszony Orgon anyja
 • Elmira Orgon felesége
 • Orgon: jószívű, naiv, ostoba, makacs, gyenge, hiszékeny, akaratos
 • Damis (Orgon fia)
 • Marianne (Orgon lánya): szófogadó, engedelmes, bizonytalan, befolyásolható, alázatos, bátortalan
  • Valérral: sorsüldözött szerelmesek
 • Tartfuffe: képmutató, álszent, hazug, kapzsi, manipulatív, körmönfont, ravasz, csaló (kivéve: Elmirával – gyengébb-> szerelmes belé)
 • Cléante (=rezonőr, az író szócsöve, az ő látásmódját közvetíti): ésszerű, okos, racionális, őszinte, hatérozott, higgadt, segítőlkész, hűséges, jó tanácsadó, tapasztalt


 • verselés: ALEXANDRIN versformában íródott
  • 12 szótagos sorok, felénél sormetszet
  • főként jambusok
  • páros rímelés: a-a-b-b

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük