Eredmény(ek) 7 mutatása
Irodalom érettségi

Gyermek-szerep és nők József Attila költészetében

József Attila szerelmi költészetét végig meghatározza az édesanyjával kapcsolatos élménye. Anyjára ambivalens módon emlékezett, félig imádattal és félig gyűlölettel „hűtlenségéért”, amiért nevelőszülőkhöz adta két évre. Kapcsolataiban mindig az anya-képet kereste, szerelmes verseiben minduntalan visszatér az anyamotívum. Kapcsolatai kudarcba fulladtak vagy diszharmonikusak, ellentmondásosak voltak. „Szerelmi életrajzával” kiegészített élete az alábbiakban foglalható össze: 1905. április 11-én született …

Irodalom érettségi

József Attila poétikai útkeresése a Medáliákig

Későmodernség költője, Nyugat 2. nemzedékének egyike Költészete a mai napig óriási hatással van a posztmodern költészetre Hogyan, milyen utakon keresztül formálódott a sajátosan J.A.-i költészet, ennek kezdetét, első pályaszakaszát mutatom be, mely 3 lehetséges irányból jut el a tiszta költészet eszményéig esztétizáló modernség (impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus, naturalizmus) avantgárd (=modernség) késő modernség (tárgyias líra, újnépiesség) a …

Irodalom érettségi

József Attila szerelmi költészete

Magánéletében szinte mindvégig a hiány kísérte: ami másoknak, „mindenkinek” megadatott (gyerekkori védettség, állás, házasság, saját család), azt neki nélkülöznie kellett. Élettervét a szerelemben sem tudta megvalósítani. Szerelmei Vágó Márta: első komoly kapcsolata, házasságot terveztek, de a szülők Mártát londoni tanulmányútra küldték, ez vetett véget kapcsolatuknak (Klárisok) Szántó Judit: élettársa (1930-36), a költőt többre becsülte, mint …

Irodalom érettségi

József Attila – anya versek

Az Ady utáni magyar költészet főalakja, a magyar irodalomból világirodalomba nőtt lángelme, a XX. század uralkodó eszméinek világviszonylatban is nagy jelentőségű lírai kifejezője, a szocialista világköltészet egyik példamutatója és vezéralakja. Jelentősége a nemzetközi irodalomban semmivel sem kisebb, mint Bartóké a zenében. És élt mindössze harminckét évet, sorsa nélkülözés, üldöztetés s meg nem értés volt. Rettegett …

Irodalom érettségi

József Attila utolsó verseinek én- és világképe

József Attila élete Élete: 1905-ben született Budapesten. Az apja a költő hároméves korában elhagyta a családot. A család egyre mélyebbre süllyedt a nyomorba, végül ötévesen az édesanyja állami gondozásba adta egy időre. 1919-ben halt meg az édesanyja. Nővére férje lett a gyámja. Gimnazista korában fedezték fel költői tehetségét. Magántanulóként érettségizett, majd Szegedre került magyar-francia-filozófia szakra. …

Irodalom érettségi

József Attila kései költészete

Bevezetés József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, a Ferencvárosban Édesapja elhagyta a családot, édesanyja, pedig 1919 végén rákban halt meg Az amúgy is rossz körülmények között élő család ezek után még nehezebben tudott megélni Édesanyja halála után a szeretethiány, az árvaság és a nincstelenség érzése végig jelen volt az életében 1922 decemberében jelent meg …

Emelt irodalom érettségi

Az egyéni és közösségi számvetés szemléleti és poétikai sajátosságai József Attila kései költészetében (1935-37)

József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, és 32 évesen, 1937-ben halt meg Balatonszárszón, nagy valószínűséggel öngyilkosságot követett el, bár vannak, akik ezt az állítást még mindig vitatják. Nagyon erőteljesen az öngyilkosság ténye mellett szólnak viszont az életéről általánosságban fennmaradt feljegyzések, illetve a konkrét versek ebből az időből. Életének ebben a végső idejében születtek számvetéssel …