Irodalom érettségi

Az epikus dráma és színház – Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

1. Az epikus dráma, általános jellemzők

 • a 19. században új formák kellenek – korábbi újítások: shillerék: polgári színjátszás (átlagember a szereplő), aztán: ibsen (nincs jelen), csehov (nincs cselekmény megjelenik: abszurd, lírai, epikus

 • Lényege: színpadra állít epikus elemeket (pl. a darab elején leírja hogy mi lesz, narráció, stb) + elidegenítő effektusokat használ

 • Epikus dráma: olyan drámai mű, amiben az epikus elemek is jelentős szerepet kapnak, esetleg el is nyomják a drámaiságot hordozó sajátosságokat

 • Szemben áll a hagyományos, arisztotelészi színházzal (érzelmi azonosulás, valószerű cselekmény, a befogadó szemtanú, a mű részese) – helyette: időbeli distancia, átélés helyett távolságtartás (a gyakran múltidejűség által is)

 • Nem megjelenít, hanem felidéz; azonosulás helyett távolságtartás

 • Látványos kontraszthatások, kiélezett ellentétek, kettősség

 • Távolság: a színpad és a néző közt – a befogadónak nem kell beleélnia megaát, nem résztvevő, hanem értékelést végző pozíció + a színház kihangsúlyozza saját megalkotottságát (teátralitás)

 • Ezáltal nő a nézői aktivitás – feladattal látja el: értelmezési lehetőségek, társ. cselekvésre is bíztat az üzenet által, és az intellektuális nézői aktivitást növeli! Az eszemre akar hatni (érvel, tanít), ezért nem hagy beleélni!

 • Cél: nem akar csak szórakoztatni, nem akar magától értetődő lenni – rákérdezés a dolgokra, a tézisre, következtetések levonása

 • Nevelő, tanító célzat – tézis, üzenet (sokszor túlzottan didaktikus) – határozott, leegyszerűsített valóságkép (sokszor társ.kritika), szinte kijelöli a befogadói aktivitás határait

 • Brecht célja az epikus elemek alkalmazásával: nem hagyja, hogy a néző beleélje magát a darabba, ehelyett aktív, kritikus figyelmet vár el – ennek érdekében a színészek nem élik bele magukat a szerepbe, csak bemutatják azt, távolságot tartanak a szerep & önmaguk közt; a cél hogy a közönség következtetéseket vonjon le és eszerint formálja a saját életét

 • A néző nem az eseményt figyeli, hanem hogy hogyan történik

 • A Kurázsi mama… az eszmei tartalom illusztrációja mi ez? A háború rossz. (kb)

2. Elidegenítő effektusok (Verfremdungseffekt)

 • A színpadi illúzió megtörésének érdekében – elidegenítés, a néző ne élje bele úgy magát, ahogy megszokta

 • A szereplők kiszólnak a nézőkhöz – bemutatkozás, minősítés, megjegyzések, szerző álláspontjának ismertetése

 • Előidejű cselekménymozzanatok – múlt időben

 • Feliratok, táblák – a látottakat minősítik, jelzik a tartalmat

 • A színész kettős alakja: egyszerre a figura, akit játszik (nem valóságos személy), és egyszerre saját maga, a színész – nehéz feladat

 • Látható a kulissza – a színház saját mivoltát hangsúlyozza

 • Társ.igazság – elnyomás leleplezése

 • Narrátor – társ. igazságokat, erkölcsi mondanivalót fogalmaz meg

 • Nézői aktivitás

 • Betétdalok, songok (megakasztják a folyamatot, példázatszerűen kapcsolódnak)

3. Brecht (1898-1956)

 • Német drámaíró, dramaturg, színházigazgató

 • 33ban emigrál – Skandinávia, Amerika, Fro., majd később visszamegy az NDK-ba, nyíltan kommunista

 • hatások: expresszionizmus, a kabaré műfaja, középkori misztériumjátékok

 • baloldali, kommunista igazság keresése, tanító jelleg, didaktikus szándék

fontos darabok: Koldusopera, Galilei élete, Kaukázusi krétakör

4. Kurázsi mama és gyermekei (1939)

 • A figura: egy barokk prózaíró, Grimmelshausen, A kalandos Simplicissimus c. regényéből átvéve: Kurázs – egy szajha kalandjairól szólt – ez átalakítva

 • Idő: a harmincéves háború alatt, 17.sz.

 • 12 év, 12 jelenet, ellenpontozó szerkesztés (a dráma tanulságának van alárendelve)

 • Epikusság: narrációs betétek, elmondja, hogy miről lesz szó, egy év ugrás, ~ mint egy dramatizált regény – ezért nehezen is játszható

 • Kimerevített képek – Ø változás, diszharmonikus a jelen, és minden állandó

 • éles vágások – Az időből csak mozzanatokat emel ki, Ø folyamatos

 • Feliratok jelzik az idő múlását, a helyszínváltást (sok idő telik el, követhetőség) ironikusak is

 • Keret: 2 song 2 fia halála után – Kapituláció dala & Salamon-dal

 • Megjelenik a tanulság, a tézis: ne legyen háború, háború borzalmai, kizsákmányolása, pacifizmus

 • Dalok/songok – nem lied, chanson, kuplé – újszerű, jazz, provokatívabb, lazább (zene: dessau), fontos: Nagy kapitulációról

 • Ø valódi értelemben vett drámai konfliktus & tettváltás-sorozat – a dráma középpontjában egy tézis áll – a háborúban minden elpusztul tézisdráma (célja a drámaíró szerint is az, hogy egy politikai/erkölcsi tételt bizonyítson, meggyőzze a befogadót annak igazságáról – didaktikus szándék –ezt szolgálják az epikus jellemzők & a drámaiság hiánya)

fő téma: a háború

 • Tézis: háborúellenesség

 • Kettős viszony: kurázsi mama ebből él (markotányosné), hasznot hoz neki, de a gyerekeit is meg akarja menteni, ezért érzünk vele kicsit együtt

 • Évtizedek telnek el, és még mindig nincs vége – zavaros történések, fiktív adatok, földrajzi helyek lazasága – vándorolnak mindenfelé

 • Út és ekhós szekér motívum – élet

 • Várják a békét, de félnek is tőle, hogy mi lesz akkor

-a darab eleje és vége – csúcspont

 • Eleje: sorshúzás –érdekes, figyelemfelkeltő, szimbolikus is

 • Vége: katarktikus, drámai befejezés

 • Kattrin feláldozza magát a város érdekében – végre tesz valamit, az egész darabban néma, passzív – halála: lázadás a passzív sors ellen: a halálával elérte az élete értelmét

 • Legvégén: kurázsi mama megy tovább egyedül – az a sorsa hogy folytassa tovább ezt

a tétel belátásához nem a szereplőket, hanem a nézőket akarja eljuttatni

szereplők:

– az alakok nem jellemek, hanem elvi magatartásformák, magatartástípusok – aki képes alkalmazkodni, életben marad, aki nem, szükségszerűen meghal

 • Kurázsi mama: örök, archetipikus figura – „dögevő”, de mégis rokonszenves a gyerekei iránti szeretete miatt – ősanya szerep + szókimondó, őszinte, sokat beszél – Kattrin ellentéte, életcélja, markotányosnő, két legfontosabb értéke a kocsi és a gyerekek – a gyerekei akkor halnak meg, amikor alkudozik, üzletel; a militáns értékrend őt is elemberteleníti a Kapituláció dala (4. fejezet) – aki boldogulni akar, annak alkalmazkodnia kell

 • Eilif: a legidősebb gyerek – katona lesz, kb zabolátlan gyilkos, de erős és bátor is – ő is meghal, képtelen a békéhez alkalmazkodni, nem ismeri fel a változó értékrendet

 • Stüsszi – jóravaló, becsületes, nem okos de ez nem baj – ő is meghal, becsületessége miatt – az anyja nem ismerheti fel

 • Kattrin: a felesleges lány, árnyék, nem szép, néma – semmi sem történik vele, a végén fellázad és ő is meghal, alakja nem változik csak egyre erősebben mutatkoznak meg a tulajdonságai; a háború tette őt némává, a szavak ugyan is devalválódtak, nem létezik a klasszikus drámai rezonőr szerep szimbolikus némasága jelzi, hogy a háború viszonyai között az emberiség nem tud megnyilvánulni; anyjával való szembefordulása a háborúval való szembefordulása; hőstette katarktikus de ezt az irónia azonnal meg is semmisíti semmi sem változik

 • Pap – elhagyja a hivatását és Kurázsival marad

 • Szakács – el akar vele menni (kurázsi sok férfinak tetszik, kattrin senkinek sem)

 • Yvette: nagyvilági nő

5. Az epikus és a drámai színház elhatárolása, összehasonlítása

A drámai színház

Az epikus színház

A színpad megtestesít egy folyamatot

A színpad elmond egy folyamatot

A nézőt bevonja egy aktusba és feléli aktivitását

A nézőt szemlélővé teszi, felébreszti aktivitását

Érzelmekre indítja, élményeket közvetít neki

Döntéseket kényszerít ki belőle, ismereteket közvetít neki

Belehelyezi egy cselekménybe, szuggesztióval dolgozik, az érzések maradnak

Szembehelyezi a cselekménnyel, érvekkel dolgozik, az érzések megismeréssé válnak

Az embert ismertnek és változatlannak tételezi fel

Változó és változtatható ember a vizsgálat tárgya

A jelenetek egyenes vonalban haladnak, egymásért vannak, a figyelem tárgya a dolgok kimenetele

(mi történik?)

A jelenetek egymásutánja nem lineáris, a jelenetek önmagukért vannak, a figyelem a dolgok menete (hogyan történik?)

A színház tárgya a világ, ahogy van, és az ember, ahogy cselekednie kellene

A színház tárgya a világ, ahogy alakul, és az ember, ahogy cselekednie kell

Középpontjában az ember ösztönei állnak, a tudat határozza meg a létet

Középpontjában az ember indítékai állnak, a társadalmi lét határozza meg a tudatot

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük