Irodalom érettségi Nyelvtan érettségi

Az összetett költői kép

A szépirodalmi stílusnak, azon belül pedig a lírának meghatározó sajátossága a képszerűség. Tágabb értelemben költői képnek nevezünk minden felidéző erejű metaforát, metonímiát, hasonlatot, stb. Szűkebb értelemben a költői kép több képszerű stíluselem kapcsolata, egységbe szerveződése.

A képeknek egymáshoz való viszonyában fellelhetjük az alakzatokra jellemző eljárásokat, az ismétlést, a kihagyást és a felcserélést, ezért mondhatjuk, hogy az összetett költői képek részben az elemi képek és alakzatok kombinációi.

Az összetett költői kép leggyakrabban egy metaforára épül, a szerző kibontja a metaforában rejlő képi és tartalmi lehetőségeket, közben esetleg új metaforába hajlik át. (Például: Petőfi Sándor Minek nevezzelek című költeményében a merengés alkonya metaforából következik a szemeknek a csillagokhoz való hasonlítása, a szerelem patakja metaforából párhuzammal keletkezik a lelkem tengere, stb.)

A költői képsor nem a valóság lenyomata, hanem a mű saját törvényei szerint alakuló folyamat, amely a költő gondolatainak, érzéseinek, hangulatainak és indulatainak hullámzását követi.

Az összetett kép hatása nemcsak a képek egymás mellé helyezéséből adódik, hanem több valóságsík egybevillanásából, így a síkváltás sűrűsége és a síkok közti távolság befolyásolja a hatás erejét.

Az összetett költői képek közé soroljuk a kibontott allegóriát és a versszöveget szervező szimbólumot. Ezek összehasonlítása:

Allegorikus vers

Szimbolikus vers

stílusérték

értelmi, logikai

látomásos, sejtető

cél

rejtett formában való gondolatközlés

megjelenítés, megéreztetés

alap

a kép és a fogalom közti tartalmi, hangulati hasonlóság, tapasztalat

költői látomás, vízió, szokatlan képi asszociáció, a fogalomtól való elszakadás

forma

van rész-egész megfeleltetés, egy kép-egy gondolat

egy kép-több gondolat, nincs részmegfeleltetés

jelentés

behelyettesíthető, felfejthető

nehezen értelmezhető

például:

Vajda János: A virrasztók

Tompa Mihály: A madár, fiaihoz

Ady Endre: Az ős Kaján

Ady Endre: Harc a nagyúrral

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük