Irodalom érettségi

A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása

Általánosságban a Bibliáról

A Biblia szó a görög biblion szóból ered, melynek jelentése: könyvecske (biblia = könyvecskék). A keresztény vallás szent könyve, az európai kultúra egyik alappillére (az antikvitás mellett), a világ legismertebb könyve. Nem egységes alkotás, nagyjából másfél évezred műfajilag eltérő műveit tartalmazza.

Kanonizáció: a folyamat, mely során összegyűjtötték, rendszerezték és véglegesítették a szent iratok gyűjteményét, amelyek belekerültek a Bibliába (szempont: az Istentől való ihletettség)

A biblikus stílus sajátossága az ún. hebraizmus, amely a héber nyelvre jellemző szófordulatokat jelenti, pl. figura etyimologica.

A Biblia két nagy részből áll: az Ószövetségből és az Újszövetségből (avagy Ó- és Újtestamentum testamentum = hagyaték, végrendelet). Az Ószövetség 39 könyvből áll (a katolikus Vulgata 46 ószövetségi könyvet tart számon), nyelve a héber, kisebb részben arámi. Az Újszövetség 27 könyvet tartalmaz, ógörög nyelven íródott, de ez is tartalmaz arámi részeket.

 

A Biblia jellegzetes epikai műfajai:

 • mítosz: ez a legelső epikai műfaj, világmagyarázat
 • elbeszélés: pontos leírások, történetek elmesélése pl. népek vándorlásai
 • példázat (példabeszéd/parabola): nagyon fontos műfaj a Bibliában, jellemzően rövid, tanulságos történet, mondás, vagy hasonlat, mely mindig azzal a céllal hangzik l hogy hallgatóit elgondolkoztassa, megnyerje, az előadó a mondandóját igyekszik az egyszerűbb emberek nyelvére lefordítani vele
 • evangélium: bibliai irodalmi műfaj, mely Jézus életét, tanítását, életének különböző eseményeit meséli el
 • prédikáció: elsősorban élőszóban előadott egyházi beszéd, vallási szónoklat, lényege: a Biblia értelmezése. Prédikáció = kijelentés, szent szövegeket elemző, tanító célzatú beszéd, igehirdetés.

 

A Biblia jellegzetes lírai műfajai:

 • zsoltár: egyfajta verses imádság, himnusz. Pontos meghatározása: Zenei kísérettel előadott dal, Isten hangszerekkel való dicsőítése. Témájuk mindig az Istennel való kapcsolat, az Istenhez fűződő egyéni, személyes viszony. Fontos jellemzője az ún. gondolatritmus, mely a szöveg ritmusát bizonyos gondolatokat kifejező mondatokat részleges, vagy teljes ismétlésével hozza létre.
 • himnusz: költői, liturgikus műfaj (az egyik legősibb műfaja lírán belül), témája Istenség, vagy valamilyen istenség, esetleg elvont fogalom dicsérete. (A himnusz görög szó, jelentése: dicséret, magasztalás).

 szerelmes himnusz: az Énekek Éneke könyv. Az Énekek Éneke a szerelem gyönyöreiről szól, de létezik olyan értelmezése is, mely szerint a teljes Énekek Énekét Isten és az Egyház kapcsolatát mutatja be úgy szimbolikus értelemben, mint egy jegyességet, egy szerelmet. A szerelmes himnuszok tehát Istenhez szóló dicsőítő költemények, szerelmes, néhol erotikus tartalommal.

 • jeremiád (siralom): A jeremiád sajátos tartalmi ívet követő műfaj, melyben a megajándékozott, akár kiválasztott nép elkövetett bűnei miatt könyörög Isten bocsánatáért. (Szigeti veszedelem, Himnusz!) Jeremiás próféta által írt Jeremiás Siralmai könyv tartalmaz jeremiádokat, az elnevezés is innen származik.

 

Néhány további műfaj, amely megjelenik a Bibliában

 • monda
 • közmondás (pl. a Példabeszédek könyvében)
 • irodalmi levél
 • ima
 • törvények, parancsolatok

 

Jellegzetes műfajok az Ószövetségben

 • zsoltár
  • A Zsoltárok könyve egy Istennek ajánlott lírai énekfüzér, 150 zsoltárt tartalmaz, melyből 73-at Dávid király írt, a többit pedig léviták és ismeretlen személyek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük