Gazdasági érettségi

A vállalat termelői magatartása

Tétel részei:

 1. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái
 2. A termelés technikai – gazdasági összefüggései (termelési függvény)
 3. A termelés költségei, a költségfüggvények
 4. A piac formái és a kínálat

 

 1. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái

Termelőnek is dönteni kell:

-Mit termeljen?: ami a legnagyobb profitot hozza

-Hogyan termeljen?: milyen technológiával, hogyan kombinálja a termelés tényezőit, hogy legalacsonyabb legyen a költsége

-Kinek termeljen?: milyen mennyiségű termékkel, kínálattal jelenjen meg a piacon, ezt is a profitmotívum befolyásolja

 

Vállalat: olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely a gazdasági élet más szereplőitől elkülönülten gazdálkodik, hozzájuk a piac közvetítésével kapcsolódik, kockázatot vállal, vmint a pénzjövedelem szerzésére és növelésére törekszik.

 

~környezete: vállalatok, üzleti szervezetek működésének közös jellemzője, hogy termelési tényezők (input) segítségével egy átalakítási (transzformációs) folyamaton keresztül termékeket és szolgáltatásokat (output) állítanak elő.

 

Gazdasági folyamatok: a gazdaságban általában 1 év alatt megtermelt javak termelésével és felhasználásával, a jövedelmek keletkezésével és elosztásával kapcsolatos áru- és pénzmozgások.

Két részfolyamat: 

 • Reálfolyamat: áruk és szolgáltatások természetes mértékegységben való mozgása.

Külső környezet elemei:

Környezet: a vállalat számára olyan feltételrendszer, amely behatárolja a cselekvéseinek körét, irányát, mértékét.

Vállalat környezete:

Mikrokörnyezet: környezet azon elemei, amellyel közvetlen kapcsolatba kerül a vállalkozás, a vállalkozás működését közvetlenül befolyásolja. Vállalkozás tevékenysége közvetlenül visszahat a mikrokörnyezetére.

~elemei: 

 • szállítók: anyagokat, szolgáltatásokat biztosíthatnak a vállalat számára
 • vevők: személyek/szervezetek, amelyek a célpiacot jelentik, azaz a vállalat termékeit hasznosítják
 • versenytársak: akikkel folyamatos harcot vívnak a vevők pénzének megszerzéséért
 • piaci közvetítők: kereskedelmi ügynökök, akik a vevőket felkutatják, a kereskedelmi hálózat, szállítmányozó vállalatok, amelyek vízi, légi úton, közúton juttatják célba az árukat
 • közvélemény: azok a társadalmi szervezetek, csoportok, hatóságok, amelyek pozitívan/negatívan befolyásolhatják a vállalatot céljai elérésében

 

Makrokörnyezet: a vállalat működési környezetét közvetett módon alakító olyan környezeti elemek, amelyek kölcsönhatásban vannak a vállalkozással.

~elemei:

 • politikai, jogi környezet: magába foglalja a jogszabályalkotást, amely a vállalkozás tevékenységét befolyásolja (munka törvénykönyve, adótörvény, NAV)
 • demográfiai környezet: ez jelenti a népesség számát, összetételét, területi elhelyezkedését, népesedés alakulását
 • természeti környezet: nyersanyagok mennyiségének alakulása a környezetszennyezés visszaszorítása, a jövő fennmaradása érdekében
 • technológiai környezet: technika, technológia követése érdekében, annál is inkább, mert a fejlődés felgyorsult, hiszen évenként jönnek létre új termékek, technológiák és aki itt lemarad, kimarad a piacról is
 • gazdasági környezet: a gazdaság fejlettségét, jövedelemtermelőképességét jelenti, demográfiai környezettel együtt határozza meg a mindenkori vásárlóerőt. A demográfiai környezet a létszámot a gazdasági környezet a jövedelmet jelenti
 • társadalmi, kulturális környezet: környezet kulturális értékeinek megőrzése, szubkultúrák léte

Globális környezet: a világgazdaság egészét átfogó fejlődési irányzatok, amelyek ismerete különösen a jövőképet, stratégiát kidolgozó és megvalósító vállalatok számára nélkülözhetetlen.

Vállalat racionális szereplő. fő célja a profit szerzése, szükségletek kielégítése mellett. Szükségszerűen alkalmazkodik, igyekszik hatni a külső és belső környezetére, ami további célok megfogalmazását igényli. (pl: profit szerzése, növekedés, fejlődés, piaci pozíciók megőrzése, innováció, fizetőképesség megőrzése, szükséges erőforrások megszerzése, vezetői külön célok)

 

Vállalatok formái, csoportosítása:

 

 1. A termelés technikai – gazdasági összefüggései (termelési függvény)

Közgazdaságtan időtartama

gazdasági, piaci eseményt fejez ki

a vállalkozás mennyi idő alatt, milyen módon tud piaci eseményre reagálni

 

 1. Piaci/nagyon rövid időtáv: amelyen belül a vállalat egyetlen termelési tényezőjének mennyiségét sem tudja megváltoztatni. Piaci jelzésekre csak a meglévő termékek eladásával tud reagálni.
 2. Rövid időtáv: amely alatt a termelő legalább 1 termelési tényező mennyiségét változtatni tudja, miközben legalább 1 tényező változatlan. Termeléssel is tud reagálni a piac igényeire.
 3. Hosszú időtáv: amely alatt a vállalat minden termelési tényező mennyiségét meg tudja változtatni.
 4. Nagyon hosszú időtáv: amely alatt a cég megnyilvánulhat, magasabb szintű technológiát képes bevezetni.

 

Technikailag akkor hatékony egy eljárás, ha nincs felesleges kapacitás.

Gazdaságilag hatékony eljárás a technikailag hatékonyak közül az, amely a legalacsonyabb költséggel valósítható meg/amely adott összköltség mellett a lehető legnagyobb termelési eredményt hozza.

Termelési függvény: a termelési tényezők különböző kombinációi által termelhető maximális termelési mennyiséget mutatja.

 

Határtermék: MPL: azt fejezi ki, hogy hogyan változik az össztermelés, ha 1-1 fővel nő a munkafelhasználás MPL=delta Q/delta L (létszám)

Csökkenő hozadék törvénye kimondja, hogy 1 tényező határértéke csökken, ha egyre növeljük annak felhasználását

Az átlagérték: APL: megmutatja, hogy az össztermékből 1 főre átlagosan mennyi jut. APL=Q/L

 

 1. A termelés költségei, a költségfüggvények

Költség: a termelés érdekében felhasznált ráfordítások pénzben kifejezett értéke.

Termelési költség meghatározók a vállalat kínálati döntéseiben.

Fő cél: maximális profit a szükséges optimális termelési szint meghatározásával

Teljes profit: teljes bevétel-teljes költség

Költségek osztályozása:

 • termeléssel való kapcsolatuk alapján: fix költség: FC: termelés változása miatt nem változnak

változó költség: VC: termelés változása miatt változnak;

lehet lineáris: kibocsátással azonos ütemben nő

degresszív: kibocsátás növekedésénél lassabban nő

progresszív: kibocsátás növekedésénél gyorsabban nő

 

teljes költség/összköltség/: TC=FC+VC

 

Explicit /kifejezett/ költségek: pénzmozgással jár, bizonylaton megjelennek

Implicit /rejtett/ költségek: nem igényel közvetlen kifizetést, nem jelenik meg bizonylaton; egyik része számviteli szempontból elszámolható (amortizáció), másik része nem elszámolható (alternatív költség)

Költségfüggvény: azt mutatja hogyan változik a költség a termelés változásával

Átlagköltség: AC: egységnyi termékre jutó összköltséget fejezi ki AC=TC/Q

Átlagos változó költség: AVC: az egységnyi termékre jutó változó költséget mutatja AVC=VC/Q

Átlagos fix költség: AFC: az egységnyi termékre jutó fix költséget mutatja AFC=FC/Q

Határköltség: MC: az a szám, amely megmutatja, hány egységgel változik a költség, ha egy egységgel változik a termelés MC=deltaTC/deltaQ=deltaVC/deltaQ

Egységnyi termékre jutó költségek: AC=AFC+AVC

 

 1. A piac formái és a kínálat

Tökéletesen versenyző vállalat /tiszta monopólium/ kínálatának alakulása:

 • piac=tökéletesen versenyző vállalat piaca
 • kínálatmeghatározásának logikája: elfogadja a piaci árat és annak függvényében dönt a kínálatairól
 • a piacán az ár=határbevétellel, mert ha egy egységgel több terméket ad el a bevétele a piaci árral nő
 • MR=delta TR/delta Q

 

Kínálat és profit meghatározása:

Profitmaximalizálás szabálya: profit annál a kínálati mennyiségnél maximum, ahol a határköltség=a határbevétellel

 

Rövid távú kínálati függvény:S: a határköltségfüggvény (MC) üzemszüneti pont feletti szakasza.

Piac fajtái:

 1. Földrajzi:     világpiac

                      földrész

                        ország

                         megye

                          város

 

 1. Adásvétel tárgya: termelési tényezők, áruk
 2. Verseny jellege: tökéletesen versenyző piac, oligopólium, monopólium

 

Tökéletesen versenyző piacOligopóliumMonopólium
Szereplők számasok eladó, sok vevőnéhány eladó1 eladó, sok vevő
Be-kilépéskönnyűnehézlehetetlen
Árakárelfogadóárkeresőármeghatározó

Monopólium: kínálat meghatározásának logikája: egyszerre határozza meg az árat és a kínálat mennyiségét. Profitmaximalizálás van itt is. Ár mindig nagyobb a határbevételnél.

 

Piacszabályozás:

 • biztosítsa a hatékony verseny feltételeit
 • szabályozza az árakat, jövedelmeket, ahol a monopolizált piac a kedvezőbb
  1. Tisztességtelen verseny tilalma: hírnévrontás, üzleti titok megszerzése, bojkott felhívás, utánzás, versenyeztetés
  2. Üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma: üzletfelek megtévesztése
  3. Üzletfél választási szabadságának korlátozása: olyan körülményt teremtenek, ahol nehezebb az áru valós megítélése
  4. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma: nem jöhet létre egymástól független vállalatok között, annak érdekében, hogy mások kárára akadályozzák a piaci versenyt
 • A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma: 

-aki a gazdasági tevékenységét a többi résztvevőtől függetlenül folytathatja úgy, hogy nem kell tekintettel lennie a versenytársainak vele kapcsolatos piaci magatartására

-tilos termelést korlátozni

-tilos elzárkózni üzleti kapcsolat létrehozásától

-hátrányos a partner számára vételi/eladási árat kikényszeríteni

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük