Gazdasági érettségi

Kiemelt adónemek – Általános forgalmi adó

Tétel részei:

-Áfa jellemzői

-Az áfa alanya, tárgya, adó mértéke

-Mentességek az áfában

(-Fizetendő áfa megállapítása)

-Adólevonási jog és korlátozása

-Adófizetési kötelezettség

-A számla és a nyugta tartalma

 

 1. -Áfa jellemzői
 • Általános adó, szinte mindenre fizetjük
 • Forgalmi adó (értékesítéshez, beszerzéshez kapcsolódik)
 • Fogyasztási jellegű: fogyasztási célra (állam bevétele nő)
 • Közvetett adó: végső fogyasztó fizeti, adókötelezett a gazdálkodó szerv
 • Hozzáadott érték adó: gazdasági szereplő hozzátesz az áruhoz (értékesítési ár-beszerzési ár áfája)
 • Nettó típusú adó: nettó értékre számítják fel
 • Versenysemleges adó: nem profittal kapcsolatos, innovációtól független
 • Szektorsemleges: mindegy a szektora
 • Számlázásra kényszerítő adó

 

 1. -Az áfa alanya, tárgya, adó mértéke

Adóalany: Az a jogképes személy/szervezet, aki/amely saját nevében gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára, eredményére.

Gazdasági tevékenység: Valamely tevékenység üzletszerű, illetve tartós/rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. Típusai: termelés, kereskedelem, mezőgazdasági tevékenység, szolgáltatás, szellemi szabadfoglalkozás. 

Nem gazdasági tevékenység: munkaviszony keretében végzett közhatalmi tevékenység.

Adó tárgya: A gazdasági tevékenység jellege határozza meg.

Lehet: termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, Európai Unióból történő termékbeszerzés, termékimport

Termékértékesítés: A birtokba vehető dolog átengedése ellenérték fejében. 

Nem birtokba vehető dolgok: pénz, készpénzhelyettesítő fizetési eszközök, pénzhelyettesítő eszközök, bizonyos értékpapírok.

TermékértékesítésNEM termékértékesítés
-bérbeadás-közcélú adomány
-bizományos értékesítés-áruminta
-lízing-kis értékű termék ingyenes átadása
-saját kivitelezésű beruházás
-térítésmentes átadás

 

Szolgáltatás: Minden ami nem termékértékesítés.

Áfa számítások alapja: Termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzben kifejezett értéke.

 • beszerzés értéke
 • előállítás értéke
 • adók, vámok, illetékek, hozzájárulások
 • a felmerült járulékos költségek

mindenhez bizonylat kell!!!

-import esetén vámhatározat igazolja az áfát.

Áfa mértéke: Lineáris adókulcsok (2007. évi CXXVII: törvény)

Alkalmazott adómértékek: -általános adókulcs 27%

-kedvezményes adókulcs 18%

-kiemelten kedvezményes adókulcs 5%

-0%-os adókulcs-nem számolunk fel áfát

 

-Kiemelten kedvezményes adókulcs 5%:

Gyógyszerre, gyógyteára, tápszerre, könyvre, újságra, sertés húsra, halra, tojásra, tejre, vakoknak segédeszközre vonatkozik.

Helyi éttermi fogyasztás: 5%

Házhoz szállítás: 27%

Főként liszt tartalmú: 18%

Internet: 5%

Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás: 5%

-Kedvezményes adókulcs 18%:

Tejtermékekre (amik nincsenek az 5%-osban), ízesített tejre, pékárukra, gabonatermékekre, zenei/szórakoztatás célú szolgáltatásokra vonatkozik.

 

-Általános adókulcs 27%:

Arra vonatkozik, ami nincs benne a másik kettőben.

 

 1. -Mentességek az áfában

Alanyi: -adóévben és előtte a termék/szolgáltatás értékesítése nem éri el a 12 millió Ft-ot

-nem igényelheti vissza és nem számíthat fel áfát

AAM: Alanyi Adó Mentes: bizonylaton, számlán meg kell jeleníteni

 

Tárgyi (tevékenységi): 

 1. Közérdekű tevékenység jellege miatt:

-Postai szolgáltatás

-Orvosi/Szociális ellátás

-Idősotthon

-Óvodai, bölcsödei ellátás

-Köz- és felsőoktatási „ellátás” (tandíj)

-Kollégiumi ellátás

-Rádiós szolgáltatás

 

 1. Egyéb sajátos jellege miatt:

-Biztosítási szolgáltatás

-Hitel és pénzkölcsönzés

-Szerencsejáték szolgáltatás

-Ingatlanértékesítés-feltétellel

-Ingatlan bérbeadása-feltétellel

 

 1. Közösségen belüli értékesítés
 2. Közösségen kívüli értékesítés
 3. Termékimport bizonyos esetei:

-Vámmentes termékek behozatala

-Földgáz, villamos energia behozatala

-Az a termék, amely belföldi értékesítésnél is adómentességet élvezne

 

 1. -Adólevonási jog és korlátozása

Adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani.

 • Előzetesen felszámított /levonható/ áfa: 466
 • Fizetendő /felszámított/ áfa: 467
 • Befizetendő/visszaigényelhető áfa (nettó áfa): 468

Olyan mértékben vonhatja csak le az adózó az előzetesen felszámított áfát, amely mértékben a terméket, szolgáltatást adóköteles tevékenységhez felhasználja.

466<467-befizetendő 466>467-visszaigényelhető

Az áfa nem vonható le: -motorbenzin, üzemanyag

-személygépkocsi

-lakóingatlan; építéshez való termék, szolgáltatás

-élelmiszer, ital, vendéglátóipari szolgáltatás

-parkolás, úthasználat

-taxi

-szórakoztatási célú szolgáltatás

Telefonszolgáltatás: 70%-a levonható ↔ 30%-a NEM LEVONHATÓ

Személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása: 50%-a levonható ↔ 50%-a NEM LEVONHATÓ

Az előzetesen felszámított áfát meg lehet osztani:

 • Tételes elkülönítéssel: -beszerzés és értékesítés számláit aszerint különítjük el, hogy adóköteles/adómentes értékesítéshez tartozik. 

Adómentes értékesítés: nem számíthatunk fel és nem is igényelhetünk vissza áfát.

 

 • Számításos módszerrel: -akkor alkalmazzuk, ha a beszerzés számlái adóköteles és adómentes értékesítési tevékenységhez is kapcsolódnak.

 

Beszerzés, vásárlás (beérkező számla):

T21-22 Anyagok – K454 Szállítók nettó ár

T466 Előzetesen felszámított áfa – K454 Szállítók áfa

454: bruttó ár (nettó+áfa) (nettó*(1+áfakulcs))

 

Értékesítés, eladás:

T311 Vevők – K91-92 Értékesítés nettó árbevétele nettó ár

T311 Vevők – K467 Fizetendő áfa áfa

311: bruttó ár (nettó+áfa)

 

Áfa elszámolás: 467-466 ← áfaelszámolási számla 468

467>466 áfabefizetési kötelezettség az állam felé

466>467 áfa visszaigénylés követelés az államtól

 

 1. -Adófizetési kötelezettség
 • teljesítéskor keletkezik
 • fizetendő adót teljesítéskor kell megállapítani
 • termék értékesítése esetén a teljesítés helye az, ahol az ügylet történik
 • fuvarozás esetén a feladás helye a teljesítés helye
 • szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtásának helye

Eltérő szabályok:

 • részteljesítés (előleg) is teljesítés
 • ha a teljesítés egy időszak akkor az utolsó nap a teljesítés napja
 • előleg fizetése esetén az előleg átvételének napja a teljesítés napja
 • EU-n belüli beszerzés esetén a számla kiállításának napja max. a következő hónap 15. napja
 • termékimport esetén a vámhatározat kiállításának napja

 

Fordított áfa:

 • vevő fizeti be az áfát az államnak
 • vevő számít fel áfát
 • jelezni kell

Fordított áfa fizetési területei: 

 • építési és szerelési munkák
 • ingatlanértékesítés
 • munkaerő kölcsönzés
 • fémhulladék, fémből készült termékek
 • mezőgazdasági termékek

 

Adókötelezettségek:

Bejelentési kötelezettség:

 • Alanyi mentesség/általános áfa elszámolás/különös áfa elszámolás=>Erről az adószámból tájékozódunk
 • Adószám: 11 számjegy, a 9. számjegye utal az áfa jogállására

1-Alanyi mentesség 4-Csoportos adóalanyiság

2-Általános áfa 5-Csoportos közös adószám

3-EVA (Egyszerűsített Vállalkozó Adó)

 

Közösségi adószám: -EU-val való kereskedés esetén

-Változásbejelentő űrlapon kell igényelni

-Betű és számkombináció

-Adószám első 8 számjegye+ország betűkódja

 

Felülről számított áfakulcs: Bruttó végösszeg mennyi áfát tartalmaz?

27%=0,27/1,27=0,2126=21,26%

18%=0,18/1,18=0,1525=15,25%

5%=0,05/1,05=0,0476=4,76%

 

7.-A számla és a nyugta tartalma

Számla: 

 • számla kibocsátásának kelte
 • ügylet teljesítésének kelte
 • számla sorszáma
 • eladó, számlakibocsátó neve, címe, adószáma
 • vevő neve, címe, adószáma
 • értékesített termék/szolgáltatás megnevezése vagy jelölése
 • értékesített mennyiség, egységár
 • adó alapja, mértéke, áthárított adó

~ feltűntetendő: alanyi adómentes, fordított adózás, adómentes, pénzforgalmi elszámolás, különös adózás, önszámlázás, helyesbítés, 1 millió forintot meghaladó áfa esetén a vevő száma

 

Nyugta:

 • nyugta kibocsátásának kelte
 • nyugta sorszáma
 • nyugta kibocsátójának adószáma, neve, címe
 • termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük