Eredmény(ek) 14 mutatása
Marketing érettségi

A markering-mix fogalma, eszközei 

A megismert piaci helyzet figyelembevételével a vezetőknek meg kell határozniuk, hogy a cég hova akar eljutni, mit akar elérni a jövőben. A marketing stratégia feladata, hogy a célhoz vezető módszereket és eszközöket kijelölje.  A marketing eszközök mind azok a tevékenységek, amelyekkel a vállalat a fogyasztóra hatást gyakorol.  A marketing eszközök különböző helyzetekben alkalmazott kombinációját marketing-mixnek …

Marketing érettségi

Ismertesse a vállalkozás mikro és makro környezetét!

A vállalkozások nyitott rendszerek, amelyek környezetükbe beépülve, azzal valamilyen hatáskapcsolatban működnek.  Környezeti feltételeit két csoportra osztjuk:  makro környezet, amelyek a vállalkozás számára objektív adottságok mikrokörnyezet, azok a környezeti tényezők, amelyek a vállalat tevékenységével szoros kölcsönhatásban vannak.   Mikrokörnyezet   A mikrokörnyezet az a környezet, amellyel a vállalat közvetlen kapcsolatban áll, elemeire a működés során hatással …

Marketing érettségi

A marketing magyarországi fejlődésének piac előtti-, kis-, korai- és fáradt szakaszai

A marketing helyzete Magyarországon Magyarországon a marketing a 90-es évek első éveiben nagy léptekkel fejlődött. A piacgazdaság feltételrendszerének kialakulása, az importkorlátok lebontása, a nemzetközi tőketranszfer, a multinacionális vállalatok aktivitása a hazai piacon, az igazi tulajdonos megjelenése a gazdálkodószervezeteknél a verseny jelentős megerősödését eredményezte. A kínálat ugrásszerűen növekedett, a marketingeszközök széles tárháza vonult be a mindennapi …

Marketing érettségi

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődési szakaszai

A marketing szó eredetileg az angol to market-piacra vinni, eladni igéből származik.  A vállalkozásoknak mindig egy komplex piaci stratégiát kell kidolgoznia. Ebben a tevékenységben elengedhetetlen a fogyasztók a piaci magatartás pontos és részletes ismerete. Csak a piacképes vállalat maradhat hosszútávon a piacon. Ebben segít a marketing. A vállalkozás célja nagyobb bevétel nyereség elérése és a …