Marketing érettségi

Ismertesse a vállalkozás mikro és makro környezetét!

A vállalkozások nyitott rendszerek, amelyek környezetükbe beépülve, azzal valamilyen hatáskapcsolatban működnek. 

Környezeti feltételeit két csoportra osztjuk: 

 • makro környezet, amelyek a vállalkozás számára objektív adottságok
 • mikrokörnyezet, azok a környezeti tényezők, amelyek a vállalat tevékenységével szoros kölcsönhatásban vannak.

 

Mikrokörnyezet

 

A mikrokörnyezet az a környezet, amellyel a vállalat közvetlen kapcsolatban áll, elemeire a működés során hatással lehet.

 1. A beszállítók

Azok a vállalkozások, amelyektől a vállalat a működéséhez szükséges javakat és szolgáltatásokat megvásárolja. A beszállítók számára a vállalkozás a vevő, így törekszik arra, hogy előnyös feltételeket nyújtson a részünkre. Vagyis a marketinget ő gyakorolja. Egyik legfontosabb ismérvük a megbízhatóság.

 

 1. Piaci közvetítők

A vállalat és a fogyasztó között helyezkednek el, tevékenységükkel elősegítik, hogy a vállalat terméke, vagy szolgáltatása eljusson a fogyasztókhoz. A piaci közvetítők lehetnek a kereskedők (ezen belül a nagykereskedők és a kiskereskedők), szállítmányozók és a pénzügyi szolgáltatók (bankok, biztosítók, befektetési tanácsadók).

 

 1. A vásárlók

A termékeink vásárlói a legfontosabb szereplők marketingszempontból! Vásárlásaikból árbevétel lesz, amiből a nyereség! Fontos tényező a vevő elismerésének megszerzése, ami vevőértékben illetve vásárlói elégedettségben testesül meg.

 

 1. A versenytársak

Ugyanazon a piacon működnek, mint mi, hasonló hasznosságú termékekkel kereskednek, ugyanannak a fogyasztói rétegnek próbálják eladni a terméket. A vállalkozásnak felül kell múlnia versenytársait vevőértékben illetve vásárlói elégedettségben. A versenyelőnyök megszerzésének legfontosabb eszközei a vásárlói igényeknek és elvárásoknak, illetve a versenyhelyzetnek a versenytársakénál jobb ismerete, valamint az erőforrások minél hatékonyabb kihasználása. 

 

 1. A közvélemény

A verseny nem csak a cégek termékei között folyik, hanem versenyelőnyt jelenthet a cég iránti bizalom is. Ezt a vállalkozások nyilvánossági tevékenységükben is prezentálhatják (pl. jó ügyek támogatása). A belé vetett bizalom nem csak a piaci versenyben támogatja a vállalatot, hanem minden egyéb kapcsolatában is (pl. befektetők, részvényesek toborzása). A vállalkozások számára fontos minden olyan közvélemény csoport megnyerése, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek a vállalat célmegvalósító képességeire. ( ilyenek: belső közvélemény, helyi közvélemény, pénzügyi közvélemény, média, polgárjogi közvélemény, kormányzat)

 

A makrokörnyezet

 

A makrokörnyezet az a környezet, amellyel a vállalat közvetett kapcsolatban áll, elemei a vállalat működésére hatással vannak, hozzájuk a cég csak alkalmazkodhat, de befolyásolni nem tudja azokat.

 1. Demográfiai környezet
 • Népesség számának alakulása 
 • Népesség korösszetételének alakulása 
 • Családok szerkezetének változásai 
 • Lakosság földrajzi eloszlásának alakulása

 

 1. A gazdasági környezet

Jellemzői közvetlen hatással vannak a vállalkozások piacára, hiszen alapvetően határozzák meg a jövedelmekben, megtakarításokban és hitellehetőségekben megnyilvánuló vásárlóerőt. Pl.:

 • GDP alakulása,
 • az infláció alakulása,
 • bérkiáramlás és bérszínvonal,
 • munkanélküliség alakulása,
 • árak és árszínvonal, 
 • megtakarítások alakulása, stb.

 

 1. Az ökológiai / természeti környezet

Az erdők, tavak, folyók, hegyek, dombok és sivatagok mind meghatározzák az adott terület gazdasági, valamint turisztikai lehetőségeit. Társadalmi elvárás lett az energiaforrások megkímélése, a környezetszennyezés elkerülése, a hulladékok szelektív gyűjtése és visszaforgatása.

 

 1. A műszaki és technológiai környezet

Lényegi hatásait elért vívmányai alapján fejti ki a vállalkozásokra. Ennek kulcsa az innováció irányultsága és mértéke, támogatottsága egy-egy társadalmi-gazdasági alakulatban. 

 

 1. A politikai és jogi környezet

Különböző jogszabályokban és olyan intézményekben testesül meg, amelyek ezeket a szabályokat megalkották, illetve a betartásukról gondoskodnak. 

 

 1. Társadalmi / kulturális környezet

A népesség struktúrája, belső társadalmi viszonyai és kulturáltsági foka – és ezáltal a fogyasztói, vásárlói magatartása, vagy munkavégzésének színvonala – így a keresletre és a vállalatok működési feltételeire egyaránt hatással vannak. Idetartoznak: az alapvető értékek, hagyományok, attitűdök, normák és szabályok és a divat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük