Történelem érettségi

Magyarország története Zsigmond és a Hunyadiak idején

 1. Jellemezze Hunyadi Mátyás központosított rendi monarchiáját és vázolja külpolitikáját

Mátyás hatalomra jutása

 • 1457 Hunyadi Lászlót kivégzik, Mátyást fogolyként Prágába viszik

 • 1458 V. László halála után Szilágyi Mihály fegyvereseivel királlyá választatja Mátyást

Mátyás (1458-1490) központosított rendi monarchiája

 • cél: erősen központosított királyi hatalom létrehozása

 • gazdasági intézkedések

  • célja: jövedelmek nagy részét kivonni a rendi ellenőrzés alól

  • bevezeti a királyi kincstár adóját a kamara haszna helyett

  • szabad költözködés támogatása

  • 1467 adóreform

   • füstadó a kapuadó helyett – családonként, nem pedig telkenként fizetik

   • rendkívüli hadiadó évente többször is beszedhető

   • koronavám a harmincadvám helyett

 • államszervezeti intézkedései

  • célja: csak tőle függő hivatalszervezet kialakítása

   • egyszerűbb származású, szakképzett hivatalnokokat alkalmaz

   • rendszeres fizetés

  • egyesíti a nagykancelláriát a titkos kancelláriával

   • államügyek intézése

  • létrejön a királyi személyes jelenlét bírósága

  • nádori jogállás rendezése

   • király helyettese, második bíró, főkapitány, kiskorú király gyámja

 • hadseregreform

  • csak tőle függő mobil zsoldossereget hoz létre (8 – 10 000 fős „fekete sereg”)

  • leghíresebb hadvezére Kinizsi Pál

  • függetleníti magát a nemesi bandériumoktól

 • 1471 leleplezi az ellene irányuló összeesküvést (Janus Pannonius, Vitéz János)

  • egyre kevésbé bízik meg hivatalnokaiban, igyekszik még inkább központosítani

  • törvények helyett rendeletek, növekvő szerephez jut a fekete sereg

Mátyás külpolitikája

 • alapvetően védekező politika

  • Velence, a Balkán, a Szentszék háborúra öztönzi

 • törökellenes harcok

  • 1463 Mátyás visszaszerzi a török kézre került Jajcát (Bosznia) – status quo

  • 1476 Szabács bevétele

  • 1479 Kenyérmezőnél győzelem (Kinizsi, Báthory)

  • 1483 öt évre szóló béke a szultánnal

 • 1468 megtámadja Csehországot – volt apósa, Podjebrád György ellen fordul

  • Mátyás célja egy erős közép-európai monarchia létrehozása

  • 1469 elfoglalja Morvaországot és Sziléziát

  • 1471 meghal Podjebrád; az új király, Jagelló Ulászló szövetkezett III. Frigyessel

  • Mátyás elfoglalja Sziléziát

  • béke Ulászlóval: mindketten használhatják a cseh királyi címet

 • 1477 megtámadja III. Frigyest (II. Ulászlónak adta a választófejedelmi méltóságot)

  • III. Frigyes elismerte Mátyást cseh királynak és 100 ezer forint hadisarcot ígért

 • 1482 ismét harcot indít a császár ellen, 1485 elfoglalja Bécset

 • 1486 Mátyás akart a császár lenni, de III. Frigyes fiát, Miksát választják meg

Trónutódlás:

 • nem maradt törvényes utóda

  • első felesége, Podjebrád Katalin: gyerekszülés közben halt meg

  • második felesége, Aragóniai Beatrix: a frigyből nem született gyermek

 • 1473-ban született egy fia Edelpöck Borbálától

  • törvénytelen gyermek nem örökölhette a trónt

 • mindent elkövetett, hogy fia, Corvin János trónutódlását elismertesse – sikertelenül

B. Atlasszal mutassa be Zsigmond, Hunyadi János és Mátyás törökellenes hadjáratait!

Zsigmond (1387-1437)

 • uralkodása kezdetekor a török egyre közelít Magyarországhoz

  • 1389 első rigómezei csata – tragikus szerb vereség („a szerb Mohács”)

 • 1396 keresztes háborút hirdet a török ellen

 • 1396 Nikápolynál keresztény vereség, oka a lovagi harcmodor

  • törököknél fejlett hadrend: szpáhik, janicsárok, tüzérség

  • következmény: Ny európai lovagság többé nem vállalkozik törökellenes hadjáratra

 • vereség után tudatos védelmi politika

 • ki kell építeni egy az Al-Dunára támaszkodó végvárrendszert

 • 1397 telekkatonaság intézménye

  • 20 jobbágytelkenként minden földesúr köteles 1 lovas harcost kiállítani

 • 1428 a törökök elfoglalják Galambóc várát

  • Magyarország határos lett a Török Birodalommal

 • Nándorfehérvár kulcsfontosságú vár lett

Hunyadi János (1446-1453)

 • 1442 Erdélyben legyőzi Mezid bég seregét

 • 1442 szeptember európai török tartományok egyesített seregét győzi le

 • 1443-1444 tele hosszú hadjárat

  • cél: török kiűzése Európából

  • elfoglalják Krusevácot és Nist

  • Morava mezőn megsemmisítő vereséget szenved a török

  • balkáni segítséggel elfoglalja Szófiát

  • Balkán-hegység hágóit a török eltorlaszolja, az előrenyomulás megáll

 • 1444 Drinápolyi béke

  • szultán visszaadja a szerb területeket, Szendrő és Galambóc várát

  • a szultán fizet 100 ezer arany hadisarcot

 • 1444 várnai csata – Ulászló a janicsárok elleni küzdelemben meghal

  • a sereg összezavarodott, csatát vesztett

 • 1448 rigómezei vereség

 • 1456 nándorfehérvári diadal

Hunyadi Mátyás

 • katonai reformok, törökellenes hadjáratok (ld. A tétel, atlasz)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük