Eredmény(ek) 4 mutatása
Történelem érettségi

Géza fejedelemsége és I. István

Géza: 972-997, magyar, pogány fejedelem Külső körülmények: Körülfogja Német Római Császárság Bizánci Birodalom Keresztény nyomás erősödése 3 fontos feladata volt: Békében élni a szomszédokkal Kereszténység felvétele (felesége ortodox, de nyugati kereszténységet vesz végül fel Géza) Központi hatalom megteremtése (saját akarat, államszervezés)   Kereszténység felvétele: Először keletről jönnek térítők, de a nyugati vallás önállóságot biztosítana, emellett …

Történelem érettségi

Szent István uralkodása

A X. század végén, a kalandozások lezárulása után a magyarság válaszút elé került. A tét nagy volt: fennmaradás vagy pusztulás. Az egyik út a nomád népek sorsa volt: rövid tündöklés után szétszóródás. A másik lehetőség: csatlakozás a kialakuló keresztény, feudális Európához, amely a megmaradást biztosította. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a törzsi-nemzetségi előkelőknek önmaguk és …

Történelem érettségi

Magyarország története Zsigmond és a Hunyadiak idején

Jellemezze Hunyadi Mátyás központosított rendi monarchiáját és vázolja külpolitikáját Mátyás hatalomra jutása 1457 Hunyadi Lászlót kivégzik, Mátyást fogolyként Prágába viszik 1458 V. László halála után Szilágyi Mihály fegyvereseivel királlyá választatja Mátyást Mátyás (1458-1490) központosított rendi monarchiája cél: erősen központosított királyi hatalom létrehozása gazdasági intézkedések célja: jövedelmek nagy részét kivonni a rendi ellenőrzés alól bevezeti a …

Történelem érettségi

A középkori magyar állam megteremtése

A X. század végén, a kalandozások lezárulása után a magyarság válaszút elé került. A tét nagy volt: fennmaradás vagy pusztulás. Az egyik út a nomád népek sorsa volt: rövid tündöklés után szétszóródás. A másik lehetőség: csatlakozás a kialakuló keresztény, feudális Európához, amely a megmaradást biztosította. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a törzsi-nemzetségi előkelőknek önmaguk és …