Történelem érettségi

Géza fejedelemsége és I. István

Géza: 972-997, magyar, pogány fejedelem

Külső körülmények:

Körülfogja

 1. Német Római Császárság
 2. Bizánci Birodalom
 3. Keresztény nyomás erősödése

3 fontos feladata volt:

 1. Békében élni a szomszédokkal
 2. Kereszténység felvétele (felesége ortodox, de nyugati kereszténységet vesz végül fel Géza)
 3. Központi hatalom megteremtése (saját akarat, államszervezés)

 

Kereszténység felvétele:

 • Először keletről jönnek térítők, de a nyugati vallás önállóságot biztosítana, emellett dönt
 • Miért biztosít önállóságot? Külpolitikai körülmények miatt (Bizánccal romlott kapcsolat a kalandozások miatt + csak azért szomszéd Bizánc mivel elfoglalta Bulgáriát és minden jogától, önállóságától megfosztotta)
 • 972. I. Ottóhoz követeket küld és jelzi megtérési szándékát térítők küldése + Géza megkeresztelése
 • 973. Quedlingburg-i birodalmi gyűlésre követek, térítők Pannonhalmi kolostor építése
 • Szent Adalbert megkereszteli Istvánt
 • Fejedelmi székhely: Esztergom (+ megszerzik Fehérvár és Veszprém várát)

Béke:

Dinasztikus politika: Királyi sarjak szomszédos uralkodóházakba való beházasítása

Gézának sikerül megvalósítani feladatait! DE a trónutódlást nem tudta megoldani


Trónutódlás:

 • szeniorátus: Egy családon belül a legidősebb férfi örökli a hatalmat Koppány
 • primogenitúra: Elsőszülöttségi elv, uralkodó legidősebb fiú gyermeke örököl István

István (eredeti nevén Vajk) 1000-1038:

 • 997-ben avatják fejedelemmé a szentelt karddal
 • Koppány elleni harcok az öröklődés és a levirátus elve miatt család legidősebb férfi tagja a meghalt uralkodó feleségére és földbirtokaira is igényt tarthat (Sarolt, Veszprém)
 • Koppány felnégyelése Veszprém váránál
 • Feladatai: A keresztény királyság megszervezése

Egyházszervezés Államszervezés

 

Egyházszervezés:

 • Koronát kapja a Pápától (II. Szilveszter) császártól való függetlenség hangsúlyozása
 • Koronát hozza: Asztrik (1000.12.25. koronázás, Jézus születése és Nagy Károly császárrá koronázása is ekkorra esett)
 • A korona világi és egyházi hatalmat is jelent
 • A koronával apostoli jogot kapott egyházalapítás joga
 • Pápa megalapítja az esztergomi érsekséget 1001-ben
 • Érsek: katolikus egyház prímása, király koronázása
 • István 10 püspökséget hoz létre = 10 egyházmegye (8 püspökség, 2 érsekség)
 • Tized bevezetése (termények 1/10-d részének beszolgáltatása anyagi támogatás)
 • Törvényekkel egyház/kereszténység megerősítése:
     • Templomba járás ünnepnapokon
     • Böjt elrendelése és betartatása
     • Istentisztelet nem megzavarható
     • Minden 10 falu építsen templomot
     • Pogány szokások büntetése
     • Vasárnap ünnepnap
 • Kolostorok/apátságok alapítása: Pannonhalma, Pécsvárad, Zalavár
 • Káptalanok létrejötte (püspökségek mellett): írásbeli ügyek intézése, oklevelek kiadása a kanonokok által

 

Királyi vármegyerendszer kialakítása

 • Politikai szervezet létrehozása (uralmi szervezet biztosítása)
 • Királyi hatalom biztosítása az egész országban
 • Központok létrehozása VÁRAK
 • Közigazgatási egységeket a várak körül hoztak létre: vár+hozzátartozó földek=várispánságok

  Legfőbb ispánság, élén megyésispán

 • Várispánság: élén ispán, lakó szolgaállapotú várnépek és katonáskodó várjobbágyok

 

Vármegye: Olyan területi egység, amelynek 2/3-a királyi birtok, emellett egyházi és magánbirtokokat foglal magába

Patrimoniális királyság: A királyi hatalom a királyi birtok túlsúlyán, a 2/3-án alapszik

Várispánok jogköre:

 • Bíráskodás
 • Adóbeszedés
 • Katonai vezetők
 • Királyi hatalom megszemélyesítése
 • Megyésispánok: királyi tanács tagjai

 

Hadsereg:

 • Várjobbágyok (királyi várak fegyveres katonái)
 • Idegen német zsoldosok
 • Serviensek (vitézek): Királynak közvetlenül alárendelt katonák, akik szabadbirtokosok és nem tartoznak az ispán alárendeltségébe

Törvények:

2 törvénykönyv

Büntető Egyházi
Erőszak megelőző Kereszténység szabályozása
Vérbosszú Bevezetett törvények betartatása
Új birtokosok óvása

 

Gazdaság:

Kincstár kialakítása:

 • Vámok (folyami rév, külkereskedelem)
 • Áruk kivitele (ló, ökör, só)
 • Bírságok
 • Ezüstpénz veretése

 

Külpolitika:

 • Békére törekvés (apja mintája)
 • Besenyők támadásának leverése, majd betelepítése
 • Német támadások visszaverése (felégetett föld technikája 1030) Dinasztiaváltás miatt
 • Bizánccal béke

 

Trónutódlás:

 • Az örökös, Imre, korán meghal
 • ?Ki legyen a király?
 • Vazul: unokatestvér, keleti keresztény, István nem tartotta alkalmasnak megvakíttatás
 • Vazul így nem felelt meg az idoneitásnak: Szellemileg és fizikailag nem volt alkalmas az uralkodásra
 • Vazul fiai elmenekülnek (András, Béla, Levente)
 • Orseolo Péter lesz a trónörökös (unokaöccs)

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük