Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége

Géza fejedelemsége: Géza fejedelem (972-997) Taksony fejedelem (955?-972) fia volt. Béke a császárral: I. Ottó német császárhoz, és jelezte megtérési szándékát: I. Ottó ezután Magyarországra küldött térítő papokat (Szent galleni Brúnó). Maga Géza fejedelem is megkeresztelkedett. 973-ban Géza 12 főemberéből álló küldöttséget menesztett a quedlinburgi birodalmi gyűlésre, ahol megállapodtak a német-magyar kapcsolatok rendezéséről és hittérítők …

Történelem érettségi

Géza fejedelemsége és I. István

Géza: 972-997, magyar, pogány fejedelem Külső körülmények: Körülfogja Német Római Császárság Bizánci Birodalom Keresztény nyomás erősödése 3 fontos feladata volt: Békében élni a szomszédokkal Kereszténység felvétele (felesége ortodox, de nyugati kereszténységet vesz végül fel Géza) Központi hatalom megteremtése (saját akarat, államszervezés)   Kereszténység felvétele: Először keletről jönnek térítők, de a nyugati vallás önállóságot biztosítana, emellett …

Emelt történelem érettségi

Államalapítás és az új rend megszilárdulása

1.Honfoglalás A magyarok Atilla örököseként visszajöttek a Kárpát-medencébe a 9. század végén. 895-től szakaszosan tértek vissza Erdélybe, a Tiszántúlra, a Dunántúlra. 907-ben véget ért a honfoglalás a pozsonyi-csata után. Árpád fejedelem vitte véghez. Árpád halála után örökségét Zolta vette át, akinek a nevéhez a kalandozó hadjáratok köthetőek. 2.Géza fejedelem (972-997) Géza Taksony fia volt. Ő …