Eredmény(ek) 1 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Az országgyűlés jogalkotói szerepe. Jogszabályok fajtái, hierarchiája

Jogalkotás jog szabályrendszer, amit egy arra felhatalmazott közösség/testület alkot meg szabályozott eljárás keretében, és szankciókat rendel hozzá → betartás külső kényszerre Magyarországon az országgyűlés hoz törvényeket jogszabály: az Alaptörvény által meghatározott, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek által alkotott, általánosan kötelező magatartási szabály; szükség szerint az állam kényszerrel is érvényre juttathatja az országgyűlés a legfőbb népképviseleti szerv …