Eredmény(ek) 4 mutatása
Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A mai magyar demokrácia működése

A mai magyar demokrácia kialakulása, a rendszerváltás időszaka Az 1980-as évek végén, Kádár-korszak utolsó éveire, a Szovjetunió szétesése idején teljesen világossá vált, hogy Magyarországon is, a szocialista állam napjai meg vannak számlálva. 1988-ban egyre több fórumon kérdőjelezték meg az egypártrendszer létjogosultságát, és ezzel egy időben a már régóta működő ’underground’ csoportok (a rendszert ellenző, főleg …

Társadalomismeret érettségi

Magyarország állam és közigazgatásának intézményrendszere

A magyar politikai rendszer államforma köztársaság → a hatalom: megosztott kollektív alapokon áll → legfőbb forrása a nép időhöz kötött parlamentáris köztársaság (kancellári (=miniszterelnöki)) típusú miniszterelnök a végrehajtó hatalom (=komrány) feje a kormány függ a miniszterelnöktől leválthat kormánytagokat egyközpontú: egy parlament és egy kormány működik tagolás: vertikális és horizontális → területi és hierarchikus egyszerre alapelv: …

Társadalomismeret érettségi

Az országgyűlés jogalkotói szerepe. Jogszabályok fajtái, hierarchiája

Jogalkotás jog szabályrendszer, amit egy arra felhatalmazott közösség/testület alkot meg szabályozott eljárás keretében, és szankciókat rendel hozzá → betartás külső kényszerre Magyarországon az országgyűlés hoz törvényeket jogszabály: az Alaptörvény által meghatározott, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek által alkotott, általánosan kötelező magatartási szabály; szükség szerint az állam kényszerrel is érvényre juttathatja az országgyűlés a legfőbb népképviseleti szerv …

Történelem érettségi

XIV. Felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

Népesedési viszonyok a 18. században Mátyás uralkodása alatt, az ország lakossága 4 millió, aztán 1600 körül a török pusztítás miatt visszaesik 3 millióra (törökök, járványok + a gyerekeket rabszolgának elviszik a gyerekeket (17)). 1720-körül megint 4 millió lesz a lakosság (Rákóczi után), és 1790-re ez a 4 9 millióra nő. A török kiűzése után, az ország …