Társadalomismeret érettségi

Magyarország állam és közigazgatásának intézményrendszere

 1. A magyar politikai rendszer

  • államforma

    • köztársaság a hatalom:

         • megosztott

         • kollektív alapokon áll legfőbb forrása a nép

         • időhöz kötött

      • parlamentáris köztársaság (kancellári (=miniszterelnöki)) típusú

        • miniszterelnök

         • a végrehajtó hatalom (=komrány) feje

         • a kormány függ a miniszterelnöktől

         • leválthat kormánytagokat

    • egyközpontú: egy parlament és egy kormány működik

    • tagolás: vertikális és horizontális területi és hierarchikus egyszerre

    • alapelv: a hatalom megosztottságának elve

      • törvényhozás: parlament Országgyűlés

      • végrehajtás: kormány

      • igazságszolgáltatás: bíróság

  • a törvényhozó hatalom: Országgyűlés

    • Magyarország legfőbb népképviseleti szerve

    • létrejötte: választások útján

      • általános, titkos, egyenlő

      • vegyes választási rendszer

        • egyéni választókerületek a jelöléshez legalább 1000 kopogtatócédula (választópolgár ajánlása) szükséges

        • országos lista pártlista vagy nemzetiségi lista — 5% os küszöb: az a párt, amelyik nem éri el az 5%-ot, nem kap országgyűlési mandátumot

    • feladatok (az Alaptörvényben rögzítve):

      • az Alaptörvény elfogadása

      • törvények megalkotása

      • köztársasági elnök, miniszterelnök, Alkotmánybíróság tagjai, ombudsman, stb. megválasztása

      • a költségvetés elfogadása és végrehajtásának felügyelete

      • a kormány tevékenységének ellenőrzése

      • parlamenti ellenőrzés

        • ennek további ellenőrző szervei

         • Állami Számvevőszék: költségvetés, közpénzek felhasználásának elelnőrzése; az országgyűlésnek alárendelve

         • az ombudsman intézménye

    • szervezet és működés:

      • tisztségviselők: házelnök (kormánypárti), alelnök, jegyzők

      • frakciók = képviselői csoportok összehangolt tevékenység

        • megalakításuk alkotmányos kötelezettség

        • egy frakcióhoz ugyanazon párt képviselői tartozhatnak

        • egy pártnak egy frakciója lehet

        • céljuk: pártpluralizmus; több felszólalási lehetőség

      • szakbizottságok

        • vegyes összetétel, de kormánypárti többség

        • illik ellenzéki elnököt kinevezni

        • itt folyik az igazi szakmunka

        • tárgyalás törvényjavaslat az országgyűlés elé

      • képviselők

        • szabad mandátum: tevékenység a köz érdekében nem utasíthatók

        • mentelmi jog: sérthetetlenség letartóztatással szemben

        • örök mentesség a képviselői tevékenységre

      • ülések

        • plenáris ülés: teljes ülés, nyilvánosság

        • bizottsági ülés: valós munka

  • végrehajtó hatalom: kormány

    • a kormány a közigazgatás legfőbb irányírója az országgyűlés által hozott döntéseket végrehajta, a programban tett célkitűzéseit megvalósítja

    • felelős a parlamentnek = országgyűlésnek

    • létrejötte: választások a köztársasági elnök felkéri a győztes párt elnökét a kormányalakításra miniszterelnök: összeállítja a kormányprogramot az országgyűlés megszavazza miniszterelnök: kormányt alakít

    • tagjai:

      • miniszterelnök: a kormány képviselete, felelősség, kérhet bizalmi szavazást, a kormány benyújthat ellene bizatlmatlansági indítványt

      • miniszterek: szakterület jogszabályjavaslatok, programpontok végrehajtása

      • párton kívüli szakemberek

    • fő feladatai (az Alaptörvényben rögzívte):

      • kormányzati tevékenyég végzése

      • a közigazgatás irányítása

  • igazságszolgáltatás: bíróságld. 5. témakör

  • a politikai rendszer független résztvevői

    • köztársasági elnök = államfő

      • az országgyűlés 5 évre választja

      • kezdeményezhet törvényt, népszavazást

      • különleges jogrendet érintő döntéseket hoz

      • kinevezi a minisztereket, az MNB elnökét és alelnökeit, az egyetemi rektorokat, a tábornokokat, (a miniszterelnököt, a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt és az ombudsmant)

      • aláírja, alkotmányellenesség gyanúja esetén az Alkotmánybírósághoz küldi, megfontolásra visszaküldi az Országgyűlésnek az elfogadott törvényeket

    • Magyar Nemzeti Bank — ld. gazdasági ismeretek témakör

      • a kétszintű bankrendszerben a jegybank

      • a monetáris politika irányítója

      • biztosítja az ország rendszerének stabilitását jegybanki alapkamat

    • média

      • önálló hatalmi ág

      • részben a kormánypárt, részben az ellenzék kezében, részben magánkézben

    • politikai csoportok, érdekvédelmi szakszerveztetek

    • civil szervezetek

      • önkéntes, a kormánytól független társulatok

      • nincs állami funkciójuk, de politikai funkciót vállalhatnak a helyi közéletben

      • min. 10 fővel jönnek létre

      • alapíró okirat: a tevékenység célja (közhasznú szervezetek: széleskörű érdek)

      • vonatkoznak rájuk: egyesületi törvények, pénzügyi törvények

      • törvényességi felügyelet: szabályszerű működés, min. létszám

      • pl. TASZ — Társaság a Szabadságjogokért hátrányos helyzetűek jogi képviselete, pl. drogpolitika, közérdekű adatigénylés önkormányzati perek

  • választási rendszer

    • vegyes választási rendszer — egyéni és listás

    • a Nemzeti Válaszási Iroda (korábban Országos Válaszási Bizottság) irányítja

      • független szervezet

      • hagyományosan a leköszönő parlament jelöli ki — ma nem így van

    • 199 mandátum (2010-ig 368)

      • Fidesz-KDNP 131, MSZP 29, Jobbik 24, DK 4, Együtt 3, független 2

      • + 13 nemzetiségi szószóló

    • egyéni körzetek

      • 106 képviselő

      • nincs alsó határ

      • nem kell abszolút többség

      • 500 állampolgári ajánlás kell az induláshoz

      • megyénkénti felosztás

      • Budapesten 18 körzet

    • listák

      • 93 képviselő pártlistán

      • 5%-os bejutási küszöb

      • a nem nyertesek szavazatai elvesznek

      • olyan párt indulhat, amely legalább 27 körzetben tudott egyéni jelöltet állítani — legalább 9 megye és Budapest

érdemi változások 2010 óta

      • korábban kétfordulós, most egyfordulós ez a nagy pártoknak kedvez

      • feleannyi mandátum, mint korábban

      • a kompenzációs szavazatok elosztásából a győztes nem részesült

2. A magyar közigazgatási rendszer

  • közigazgatás = az állam egyik legkiterjedtebb szervezetrendszere, amelyen keresztül közfeladatai legnagyobb részét ellátja

  • általános elvek

   • törvényesség, joghoz kötöttség

   • hatékonsyág és demokratizmus — szubszidiaritás

   • eljárási kötelezettség

   • jogorvoslati jogosultság

   • nyilvánosság, ellenőrzöttség

  • legfontosabb feladatok

   • hagyományos államügyek — a belső rend és a külső védelem biztosítása, kapcsolatok rendezése — pl. honvédelem: Magyar Honvédség

   • gazdasági igazgatás

   • oktatási, művelődési, egészségügyi és szociális igazgatás — pl. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

  • két állami szervtípus végzi

   • államigazgatási szervek

    • minisztérium

     • a legmagasabb szintű közigazgatási szerv

     • élén a miniszter — a kormány tagja

     • alattuk az államtitkárok — a miniszter országgyűlési munkájának segítése

     • a minisztérium hitvatali apparátusának (kormánytisztviselők) irányítása

    • kormányhivatal

     • a kormány általános területi államigazgatási szerve

     • megyeszékhelyeken és a fővárosban működnek

     • a kormányzati és igazgatási feladatok összehangolása, területi végrehatjtása

     • 2013-tól járási hivatalok, kormányablakok a közigazgatás még közelebb kerül az állampolgárokhoz

    • rendőrség — bűnmegelőzési, bűmüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó állami, fegyveres rendvédelmi szerv

    • adóigazgatási szervek — a közteherviselési kötelezettség betartatása — NAV

    • felügyeleti szervek — pl. fogyasztóvédelmi szervek — ÁNTSZ; versenyvédelmi szervek — Gazasági Versenyhivatal

   • önkormányzati igazgatás — ld. 8. témakör

    • felépítése:

     • régió

     • megye: az ország legnagyobb közigazgatási területi egységei — megyegyűlések hatásköre kiterjed a megye összes önkormányzatára

      • megyei jogú város: a megye hatáskörét és feladatait látja el

     • járás: területi alapú szerveződés a decentralizáltság erősítése miatt nem kell a megyeszékhelyről intézni mindent

     • város és község/kerület — képviselő testület tagjai a polgármester és a képviselők

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük