Társadalomismeret érettségi

A települési önkormányzatok feladatköre, szervezeti felépítése, költségvetése

 1. Az önkormányzat fogalma és szervezeti felépítése

  • az önkormányzatiság fogalma

    • helyi önkormányzás: lehetővé teszi, hogy egy helyi közösség közvetlenül, illetve a választott helyi önkormányzata útján önállóan és demokratikusan intézze helyi érdekű közügyeit

    • az önkormányzat a helyi törvényhozó (esetleg végrehajtó) hatalmat képviselő testület

  • történeti áttekintés

    • szocializmus: tanácsrendszer helyi “önkormányzati” szervek: pártutasítások végrehajtása helyi szinten

    • rendszerváltás: a tanácsrendszert helyi (megyei, települési, fővárosi, főváros-kerületi) önkormányzatok váltják fel

    • 2013. januártól: járások

      • járás: megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések meghatározott csoportját magába foglaló közigazgatási területi egység

      • 175 járási és 23 fővárosi kerületi kormányhivatal

      • alapelv: az államigazgatási szolgáltatásokhoz való könnyű és gyors hozzáférés a megyék határaihoz igazodva

      • intézhető ügyek pl.: gyermekvédelmi, gyámügyi, szociális ügyek ide tartoznak az okmányirodák is

  • szervezeti felépítés

    • legfőbb szerv: képviselő-tesület

      • közvetlenül választott

      • maga határozza meg a működési szabályzatát

      • létrehoz gazdasági, oktatási, idegenforgalmi, stb. bizottságokat előkészítik a döntéseket a testület számára

      • feladtai:

       • rendeletalkotás

       • helyi adófajták meghatározása

       • önkormányzati tulajdonok ügyében a tulajdonosi jogok gyakorlása

    • választott vezető: polgármester — helyettese: alpolgármester (az egyik képviselő)

      • feladati:

       • az adott település irányítása a képviselőtestülettel együtt

       • a hivatal feladatainak meghatározása

    • a hivatal feje: jegyző ügyel a törvényeségre — pályáztatással választják

    • az önkormányzat határozatait hivatalok hajtják végre: Okmányiroda, Földhivatal, stb. ezek köztisztviselőket alkalmaznak

    • kisebbségi önkormányzatok: az 1993-as kisebbségi törvény óta kisebbségek jogainak, kultúrájának és identitásának védelme

  • az önkormányzati választások

    • képviselők és polgármesterek választása: általános, egyenlő, közvetlen és titkos

    • minden szavazókorú állampolgár a bejelentett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén szavaz

    • egyfordulós választás, nincs érvényességi vagy eredményességi feltétele

    • polgármester és helyi képviselők választása

    • választások: négyévente, az országgyűlési választások után

      • < 10 ezer lakos: egyéni listák annyi szavazat egy választónak, ahány képviselő a legtöbb szavazatot kapott képviselők lesznek a testület tagjai

      • > 10 ezer lakos: vegyes rendszer

        • egyéni lista a legtöbb szavazatot kapott jelölt a győztes

        • kompenzációs lista a vesztes szavazatok felkerülnek a jelöltek mandátumokat szerezhetnek a listára felkerülő szavazatok arányában

2. Az önkormányzatok feladatköre

   • a helyi közhatalom gyakorlása, a közügyek intézése, a helyi közélet szabályozása

   • saját hatáskörében az alkotmányos kereteket betartva szabad döntést hozhat a rendeletei nem lehetnek ellentétesek a hatályos jogszabályokkal

   • csökkenő jogkör:

    • létszámcsökkentés

    • funkciók elvonása források elvonása — pl. iskolák államosítása

  • kötelező feladatok

    • döntés helyi gazdasági ügyekben helyi adók és mértékük meghatározása

    • intézmények alapítása, fenntartása — óvodák, kórházak, (iskolák tavaly óta állami kézben)

    • alapvető közszolgáltatások biztosítása — kommunális szolgáltatások, pl. közvilágítás, szemétszállítás, szennyvízelvezetés; hivatali ügyintézés

    • helyi infrastruktúra fenntartása — pl. úthálózat

    • közterületek elnevezése

  • egyéb, fakultatív feladatok

    • emlékműállítás, önkormányzati jelképek, kitűntetések meghatározása, díszpolgári cím adományozása

    • szociális szolgáltatások: idősek napközije, étkeztetés, közmunkások foglalkoztatása

    • együttműködés külföldi önkormányzatokkal, nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás

    • helyi népszavazás kiírása

    • helyi sportegyesületek, kulturális intézmények támogatása

3. Az önkormányzatok költségvetése

  • saját vagyon saját források

    • helyi adórendszer az önkormányzat gazdálkodásnak megalapozása, a központi függés csökentése

      • vagyoni típusú adók — pl. építményadó, telekadó (érték szerint)

      • kommunális típusú adók — pl. lakásbérleti jogviszony, idegenforgalmi adó

      • helyi iparűzési adó 25% az államé

      • egyéb adók — pl. gépkocsi-adó, ebadó

    • önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, eladása

    • vállalkozás csak úgy, hogy a kötelező alapot nem kockáztatja

    • pályázati források legtöbbször célirányos felhasználásra — pl. sportcsarnok, útépítés, környezetvédelem

    • bírságokból befolyó összegek

  • állami hozzájárulások — pl. fejkvóta (normatív támogatás) = lakosság utáni támogatás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük