Társadalomismeret érettségi

Az információrobbanás egyéni és társadalmi következményei

 1. Az információrobbanás kialakulása és fogalma

  • az információrobbanás kialakulása — történelmi áttekintés

    • a 15. század közepétől: könyvnyomtatás az információ már nem egy szűk réteg privilégiuma Guttenberg-galaxis következményei pl. a humanizmus, a reformáció

    • a 19. század közepétől:

      • a sajtó fejlődése: nyomda, modern újság, hírközlés

      • az infrastruktúra fejlődése: vasút, autó, telefon, távíró, rádió az információ még szélesebb tömegekhez jut el

mégis mindkét korszakban problémát jelent a tömegek számára az információ felkutatása, megszerzése

    • a 21. századtól: az információk digitálisan terjednek gyakorlatilag bárhol, bármikor, bárki számára elérhetőek

  • az információrobbanás fogalma és jellemzői

    • az információszerzésnek, -feldolgozásnak és a kommunikációnak meghatározó szerepe van a gazdaság és a társadalom működésében egy tudás- és információszerzésen alapuló társadalom jön létre

    • úgy jöhet létre, ha a társadalom többsége birtokában van elektronikus eszközöknek, és felhasználásukhoz szükséges tudásnak

 1. Az információrobbanás egyéni és társadalmi következményei

  • az információrobbanás egyéni következményei

    • szabad, gyors, olcsó és szinte azonnali hozzáférés a hírekhez, tájékozódás több forrásból az információ fontossá válik, akár függési tényezővé

    • a legfontosabb információszerzési forrás az Internet nincs helyhez, időhöz kötve gyakorlatilag bárhol, bármikor bárki számára hozzáférhető több lehetőség — pl. azonnali hírszerzés az aktuális eseményekről; GPS használata eljutás bárhova

    • megváltozik az egyéni kommunikáció formája:

      • felgyorsul, egyszerűsödik mobiltelefon, email, Facebook, Twitter, Skype

      • elhidegülhetnek az emberi kapcsolatok új kapcsolatháló, virtuális társadalom alakul ki

    • megváltozik a nyelvhasználat: sms-nyelv, helyesírásromlás, mondatok eltűnése, angol szavak, sajátos szókincs

    • megváltozik az oktatás, tanulás:

      • digitális iskola: digitális tábla, online tananyag

      • tanulást, szervezést, visszajelzést segítő internetes felületek — pl. Mayor, Moodle, Google Drive, Quizlet

      • lifelong learning: munkaerőpiaci és egyéni érdekek hatására terjed el, megkönnyíti az információrobbanás

    • megváltozik az idő-menedzsment: a digitális hozzáférés kevesebb időt igényel

    • megváltoznak a fogyasztási szokások, egyszerűsödnek a mindennapok:

      • internetes bevásárlás, házhozszállítás akár a világ bármely pontjáról — pl. Amazon, eBay, Vatera

      • internetes reklám, elektronikus üzletkötés, online banki ügyletek

    • megváltoznak a szórakozás formái: háttérbe szorulnak az irott ismerethordozók (sajtó, papír alapú könyv) előtérbe kerül az elektronikus média (rádió, TV, internetes portálok)

    • gyorsabban terejednek a kultúrák, szubkultúrák növekszik a nyitottság, tolerancia, mobilitás

    • nehézség az információtömeg mennyiségi és minőségi szűrése

    • a tárgyi tudás hamar elévül nem a tudás, hanem az információs eszközök és az információ kezelése, feldolgozása válik értékké

    • robotok megjelenése: műtők, gyárak, robotautó, robotpilóta az ember értéke csökken

    • jogi problémák:

      • személyi jogsértés

      • hardver és szoftver jogi védelme — szellemi termék

      • adatvédelem

    • elektronikus eszközök tömege használódik el nem megfelelő újrafelhasználás elektronikus szemét

    • negatív pszichés jelenségek

      • információs túterheltség: túl sok információ nehéz a minőségi és a mennyiségi szűrés, feldolgozás

      • a különböző forrásokon (pl. képernyőn) keresztül érkező információ (akár hirtelen) az agyra hat gyors döntésekre kényszerít

      • aktívan, kérés nélküli folyamatos információáramlás — pl. mozgó reklámcsíkok

  • az információrobbanás társadalmi és gazdasági következményei

    • társadalmi következmények

      • megváltozik a foglalkoztatottság megváltozik a társadalmi munkamegosztás strukturális munkanélküliség

      • csökken az iparban dolgozók száma bővül a szolgáltatói szektor

      • megváltozik az oktatás és a kultúra: távoktatás, multimédiás anyagok

      • megváltozik a kormányzati szféra és az állampolgár kommunikációja:

        • e-közigazgatás — az államigazgatási és önkormányzati szervek által ajánlott közszolgáltatások

        • e-ügyintézés — az államporgárok részvétele a közéletben

      • gyors és hatékony kommunikáció a különböző országok és földrészek között felgyorsul a globalizációs folyamat

      • újfajta bűnözés megjelenése: hackertámadások

      • egyes információk csak elektronikusan elérhetőek könnyen elveszhet, meghackelhetik

      • növekszik a társadalmi igazságtalanság digitális szakadék, digitális analfabetizmus

        • elvileg mindenki hozzájuthat — Internet

        • gyakorlatilag nőnek a különbségek — jobban számít, hova születik az ember

         • szegények és gazdagok közötti különbségek

         • generációk közötti különbségek

      • a kulturális uniformizálódás veszélye nehéz megőrizni a kulturális sokféleséget

        • a globalizáció hatása egyformaság

      • gazdasági változások

        • világgazdasági szervek könnyebben tudnak globális stratégiákat kidolgozni

        • megváltozik a tér-idő tényező a munka nem feltétlenül helyhez és időhöz kötött távmunka

        • intelligens technikai eszközök, berendezések, gépek befolyásolják a szükséges munkaerő számát, képzettségét strukturális munkanélküliség

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük