Történelem érettségi

Reformáció kibontakozása és főbb tanításai

I. Egyház és a reformáció

 • A katolikus egyház többszöri válsága miatt elindult a reformáció a XV. században Nyugat Európában
 • A mozgalom célja az egyház megújítása a hibák kijavítása.
 • Egyház hibái
  • A római katolikus papok világias életet élnek, nagy a vagyonuk. (pl. nem tartották be a cölibátust)
  • Szimonia: papi méltóság pénzért való árusítása
  • Búcsúcédulák: bűnbocsánat pénzért A belőlük származó jövedelemből fedezték a Szent Péter Bazilika építési költségeit.
  • Eretnek mozgalmak  vallás alapvető hittételeivel való szándékos és lényeges szembehelyezkedés.
  • Konstanzi zsinat nem hozott reformot

II. Németországi reformáció Luther Mátyás egyháza

 • A romlott egyház megújulásért lép fel ( pl búcsúcédula)
 • 1517. október. 31. Wittenberg kapujára kitűzi a 95 pontos tanait (egyház nem fogadja el)
 • De támogatóival (lutheránusok/evangélikusok) új felekezetet hoz létre.
  • A földesurak meg akarták szerezni az egyházi birtokokat.
  • A jobbágyok nem akartak egyházi adót fizetni
  • A polgárok olcsóbb egyházat akartak.
 • Legfontosabb tanai
  • Bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg egyedül a hit által üdvözül az ember.
  • A hit egyedüli forrás a Biblia.
  • Nincs szükség költséges szertartásokra, hatalmas egyházi vagyonra, a pápai hatalomra.
 • 1521. Worms birodalmi gyűlés: V. Károly hívja össze és Luthert eretneknek nyilvánítják
 • Bölcs Leó 10 hónap látszatfogságra ítéli Luthert: Wartburg várába zárja, itt fordítja le németre a Bibliát.
 • Az 1529-es speyeri birodalmi gyűlés határozata alapján Luther és hívei megmaradhattak hitükön, azonban nem terjeszthették azt. A lutheránusok tiltakozásba kezdte ezért kapták a protestáns nevet.
 • 1529-1555-ig vallásháborúk voltak Németországba
 • 1555 augsburgi vallásbéke
  • Kimondta, hogy „cuius regio, eius religio” = „akié a föld, azé a vallás“: a jobbágyoknak földesuraik vallását kell követni, vagy szabadon elvándorolhatnak
 • Németországban többségbe kerültek az evangélikusok.

III. Svájci reformáció Kálvin János egyháza

 • A kezdeményező – még az 1510-es évek legvégén – egy zürichi lelkész, Ulrich Zwingli volt, aki eltörölte a papi nőtlenséget, semmisnek nyilvánította a misét, a templomokból eltávolíttatta az ereklyéket és a szentképeket
 • Kálvin János Genfbe kerül, ahol prédikátor lesz, majd megkezdi egyháza szervezését
 • Egyháza a Biblián alapul.
 • Tanai
  • Predesztináció: eleve elrendelés tana: Isten már születése előtt eldöntötte minden ember sorsát (üzleti vállalkozás sikere a kiválasztottság jele is lehet)
  • Zsarnokölés tana“: a királyok hatalma Istentől ered, de ha azt nem népük érdekében gyakorolják, akkor hatalmuktól megfoszthatóak.
  • Szorgalomból való meggazdagodás lehetősége: Isten nem ítéli el azt a vagyonszerzést, amit az ember szorgalmas munkával, tisztességesen ér el.
  • Olcsó egyház, nincs fényűzés, a templomokat nem díszítik.
 • A keresztény államot Kálvin megpróbálta megvalósítani 1541-től Genfben.
 • Az állam a négy fő hivatásra épült.
  • A tanítók (doktorok) feladata az volt, hogy a híveket az egészséges tanításra oktassák.
  • A lelkipásztorok dolga az Evangélium hirdetése.
  • A presbiterek (vének) őrködtek a polgárok viselkedése felett, vigyáztak a jó erkölcsre.
  • A diakónusok feladata pedig a szegények és betegek segítése, az egyházi javak kezelése volt.

IV. A reformáció irányzatai

 • A protestáns vallásnak négy fő irányzata alakult ki
  • Az evangélikus (Luther)
  • A református (Kálvin)
  • Az antitrinitárius (Szervét Mihály)
   • Szentháromság tagadók
   • Nem hitt továbbá a predesztinációban sem.
   • Jelentősebb szerepet csak Lengyelországban és Erdélyben játszottak. Egyházzá Erdélyben szerveződtek.
  • Anabaptizmus (Münzer Tamás)
   • Újrakeresztelők” Azt hirdette, hogy az ember felnőttként tudja eldönteni, hogy akar-e csatlakozni az egyházközösségbe.
   • Prédikációiban a gazdagokat támadta, és Jézus szegény életének követését hirdette (vagyonközösség).

V. Ellenreformáció

 • Az ellenreformáció katolikus mozgalom a reformáció visszaszorítására.
 • A megújulás legfontosabb lépései
  • 1540-ben Loyolai Ignác vezetésével megalakult a jezsuita rend (Jézus Társasága)
   • Szigorú szabályok szerint élnek a szerzetesek, ahol nagyon fontos a tanulás.
   • Feladataik: tanulás, tanítás és a katolikus hit terjesztése.
  • Tridenti zsinat: 1545-1563
   • Betiltották a búcsúcédulák árusítását
   • Papnevelő intézeteket állítottak fel, hogy képzettebbek legyenek a papok
   • Ügyeltek arra, hogy ne lehessenek a papok túl gazdagok

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük