Eredmény(ek) 4 mutatása
Történelem érettségi

Reformáció kibontakozása és főbb tanításai

I. Egyház és a reformáció A katolikus egyház többszöri válsága miatt elindult a reformáció a XV. században Nyugat Európában A mozgalom célja az egyház megújítása a hibák kijavítása. Egyház hibái A római katolikus papok világias életet élnek, nagy a vagyonuk. (pl. nem tartották be a cölibátust) Szimonia: papi méltóság pénzért való árusítása Búcsúcédulák: bűnbocsánat pénzért …

Történelem érettségi

A katolikus megújulás

Előzmény: – reformáció A reformáció következménye: – átalakul a katolikus egyház (a megújulás már amúgy is foglalkoztatta az egyházat, a reformáció ezt a folyamatot felgyorsította)  kísérletet tesz az elforduló hívek visszaszerzésére  ezt nevezzük katolikus megújulásnak vagy ellenreformációnak Kezdete: – egyetemes zsinat összehívása  tridenti/trienti zsinat: 1545-63-ig ülésezett  többszöri megszakítással működött, számos intézkedés …

Történelem érettségi

Reformáció – 2. kidolgozás

Német történelmi előzmények A XVI. sz. elején a német föld világi és egyházi fejedelmek, önkormányzattal rendelkező városok és grófságok laza szövetsége volt. Eltérő volt a gazdasági fejlettségük is. (É-on és D-en fejlett, a középső területeken elmaradott volt.)  politikai széttagoltság + eltérő gazd-i fejlettség a társadalom lesüllyedt elemei nem nézték jó szemmel az egyre gazdagodó katolikus …

Emelt történelem érettségi

A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)

Előzmények: A reformáció a XVI. században, Európában kibontakozó eszmei és vallási mozgalom. A pápa avignoni fogságát (1309-1377) követően a 2. egyházszakadás tovább csökkentette az egyház tekintélyét, ezt a konstanzi zsinat (1414-1418) állította helyre. Ekkor már megjelentek a reformátorok előfutárai: – John Wycliffe (1324-1384) angol teológus – Husz János (1369-1415) cseh igehirdető Hirdették: – a Szentíráshoz …