Történelem érettségi

A katolikus megújulás

Előzmény:
– reformáció

A reformáció következménye:
– átalakul a katolikus egyház (a megújulás már amúgy is foglalkoztatta az egyházat, a reformáció ezt a folyamatot felgyorsította)
kísérletet tesz az elforduló hívek visszaszerzésére ezt nevezzük katolikus megújulásnak vagy ellenreformációnak
Kezdete:
– egyetemes zsinat összehívása
tridenti/trienti zsinat: 1545-63-ig ülésezett többszöri megszakítással működött, számos intézkedés született
– áttekintik a katolikus dogmákat
– védőiratok megfogalmazása a középkori teológia mellett.
– intézkedtek a papok oktatásáról
papnevelő intézetek
– szabályozták a papok életmódját
cölibátus újbóli bevezetése, papi ruhaviselet, prédikációk rendje
– megerősítették az addigi álláspontokat:
– pápai főség (ő az egyház feje), hatalmát megerősítik
– hét szentség
– Mária tisztelet
– szentek, ereklyék tisztelete
– Purgatórium létezése
– felújítják az Inkvizíció működését az eretnekek üldözésére.
– Index (tiltoss könyvek listája) összeállítása
amelyek rajta voltak, elégették,
folyamatosan bővítették
– búcsúcédulák eltörlése
– hierarchia
– hit + kegyelem + jócselekedetek + üdvözülés
– a püspökök legyenek az egyházmegyéjükben és ellenőrizzék a rendet + kötelesek prédikálni
– a katolikus megújulás következtében új stílus jelenik meg
a barokk látványosabb szertartások, gazdag díszítés, néha túldíszítettség

Loyolai Ignác és a jezsuita rend:
– spanyol nemes, udvari szolgálatot teljesít
– 1521-ben megsebesül
látomásai lesznek a hit felé fordul, szakít a világi élettel
– 10 évig tanul
pappá szentelik
– 1540
Jézus Társasága megalapítása hierarchikus felépítésű rend, fő feladata a katolicizmus védelme
Jellemzői:
– átvették a reformáció eszközeit
igyekeztek a lakossággal közvetlen kapcsolatba kerülni pl. prédikációk
– pápai engedelmesség
– a Szentszék diplomatái lettek
– teljes alázat,
– iskolák és nyomdák alapítása
– felvállalják a királyi család lelki gondozását
– további feladatok: bibliafordítás, missziós hittérítések
a kereszténység terjesztése
Ázsiában és Amerikában, meditáció
– a jezsuita rend Fro.-ban, a Habsburg Birodalomban, a Magyar Királyságban és Lengyelországban híres
– emberek tömegeit térítettek vissza a katolikus hitre

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük