Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

A katolikus megújulás

Előzmény: – reformáció A reformáció következménye: – átalakul a katolikus egyház (a megújulás már amúgy is foglalkoztatta az egyházat, a reformáció ezt a folyamatot felgyorsította)  kísérletet tesz az elforduló hívek visszaszerzésére  ezt nevezzük katolikus megújulásnak vagy ellenreformációnak Kezdete: – egyetemes zsinat összehívása  tridenti/trienti zsinat: 1545-63-ig ülésezett  többszöri megszakítással működött, számos intézkedés …

Hittan érettségi

A Tridenti zsinat megújulása szolgálatában

A zsinat előzményei és összehívása A reneszánsz időszak döntő változást hozott a katolikus egyház életébe. A 16. században megindult reformfolyamatok folyamatosan gyengítették a pápaság hatalmát, s a protestáns tanok (elsősorban Luther és Kálvin tanai) gyors terjedésnek indultak Európában. A katolikus válasz természetesen nem maradhatott el. A megújulás legfontosabb eseménye a tridenti zsinat (1545-1563) volt. Az …