Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

A katolikus megújulás

Előzmény: – reformáció A reformáció következménye: – átalakul a katolikus egyház (a megújulás már amúgy is foglalkoztatta az egyházat, a reformáció ezt a folyamatot felgyorsította)  kísérletet tesz az elforduló hívek visszaszerzésére  ezt nevezzük katolikus megújulásnak vagy ellenreformációnak Kezdete: – egyetemes zsinat összehívása  tridenti/trienti zsinat: 1545-63-ig ülésezett  többszöri megszakítással működött, számos intézkedés …

Emelt történelem érettségi

A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)

Előzmények: A reformáció a XVI. században, Európában kibontakozó eszmei és vallási mozgalom. A pápa avignoni fogságát (1309-1377) követően a 2. egyházszakadás tovább csökkentette az egyház tekintélyét, ezt a konstanzi zsinat (1414-1418) állította helyre. Ekkor már megjelentek a reformátorok előfutárai: – John Wycliffe (1324-1384) angol teológus – Husz János (1369-1415) cseh igehirdető Hirdették: – a Szentíráshoz …