Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

Reformáció kibontakozása és főbb tanításai

I. Egyház és a reformáció A katolikus egyház többszöri válsága miatt elindult a reformáció a XV. században Nyugat Európában A mozgalom célja az egyház megújítása a hibák kijavítása. Egyház hibái A római katolikus papok világias életet élnek, nagy a vagyonuk. (pl. nem tartották be a cölibátust) Szimonia: papi méltóság pénzért való árusítása Búcsúcédulák: bűnbocsánat pénzért …

Történelem érettségi

A katolikus megújulás

Előzmény: – reformáció A reformáció következménye: – átalakul a katolikus egyház (a megújulás már amúgy is foglalkoztatta az egyházat, a reformáció ezt a folyamatot felgyorsította)  kísérletet tesz az elforduló hívek visszaszerzésére  ezt nevezzük katolikus megújulásnak vagy ellenreformációnak Kezdete: – egyetemes zsinat összehívása  tridenti/trienti zsinat: 1545-63-ig ülésezett  többszöri megszakítással működött, számos intézkedés …