Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Budapest fejlődése a Hosszú XIX. században

A század elejére már nagy kereskedelmi, közigazgatási, és kulturális szerep

 • Rendszeres vásárok

 • 1724-től Királyi Kúria (akkori legfelsőbb bíróság) Pesten

 • Központi kormányhatóságok (Helytartótanács, Kamara) 1784-től (így a nádor székhelye Buda)

 • Pest megye megyegyűlései Pesten

 • Nagyszombati egyetem először (1777) Budára, majd (1784) Pestre

(A fejlesztését leginkább Mária Terézia kezdte meg, utódai folytatták)

Első fejlesztések:

 • Nem királyi udvari székhely, és a polgárság tőkeszegény -> tervszerű városrendezés részlegesen indul csak meg.

 • II. József: Újépület és környékének kiépítése (Lipótváros)

 • József nádor: első csak Pest fejlesztését jelentő terv: 1805 Hild János: Szépítési Terv. Városszépítő Bizottmány létrehozása: építészeti tervek jóváhagyása, homlokzatok, és utcakép szabályozása. Munkájának eredménye:

 • 1812-ben Pesti Német Színház, só- és vámhivatal, harmincadhivatal, Redoute (Pollack Mihály tervei alapján, a Pesti Vigadó elődje)

 • sétálóterek kialakítása, tűzveszélyes üzemek városon kívülre helyezése.

 • Költségeket nagyvárosi telkek eladásaiból fedezik.

Széchényi szerepe:

 • Igény egy nemzeti fővárosra -> Budapest-gondolat -> országos támogatásokból kell finanszírozni a fejlődését.

 • Nem volt a Bizottmány tagja, de részt vett a város fejlesztésében

 • 1830 Tudós Társaság (Tudományos Akadémia) birtokainak egy évi bevételének felajánlása nyomán jött létre

 • 1827 Pesti Kaszinó

 • Évente lóversenyek (Pest)

 • -> aktív társasági, egyesületi élet -> civil fórumok: Budapesti Hídegylet (1832) Tunnel Társaság (1835)

 • Javaslatára kikötő és hajógyár Óbudán.

 • 1837 Pesti Magyar Színház

 • 1841 József Hengermalom + Pesti Gépgyár és Vasöntöde (iparfejlesztés)

 • 1842 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

 • Magánemberként anyagi forrásai, kapcsolatai, és befolyásának felhasználásával vett részt a fejlesztésben, a szabadságharc azonban megakasztotta a munkáját.

A szabadságharctól a Kiegyezésig:

 • Az 1848/49-es forradalom ideje alatt kiteljesednek a fővárosi funkciók: az első népképviseleti országgyűlés Pesten, az első felelős magyar kormány székhelye is Pest-Buda.

 • Az épülő vasúthálózat központjának tervezik, és már 1849-ben tervek az egyesítésről.

Neoabszolutizmus idején:

 • Az egyesítés tervét elvetik

 • Pest-Buda autonómiát Bécs korlátozza, a civil, és egyesületi életet visszaszorítja

 • A gazdasági fejlődés marad, húzóágazatok: malomipar, szesz- és cukorgyártás, nő a bankszektor szerepe

 • Demográfiai robbanás (1804 és 1851 között Buda lakossága duplázódik, Pesté több mint négyszerese lesz)

 • Belváros útjain már többnyire burkolat, általános a gázvilágítás, de a vízellátás, és csatornahálózat nem teljesen megoldott

 • A Kiegyezés közeledtével egyre nagyobb szerepet kap a fejlesztése pl.: 1866 lóvasut

Kiegyezés után:

 • 3 millió korona kamatmentes állami kölcsön a beruházásokra, a tervezést a Fővárosi Közmunkák Tanácsa (1870) felügyeli

 • Cél a reprezentatív jelleg, minta a bécsi, és párizsi városkép (a kiírt pályázatot Lechner György tervei nyerik). Egységes, eklektikus stílus

 • Andrássy út (1870) és nagykörút (1871) kiépítéséről dönt a Képviselőház

 • 1873: törvény alapján Budapest néven egyesül Pest, Buda, és Óbuda, 1892-től fő- és székváros. Igazgatása: tanács. Tagjai: főpolgármester, polgármesterek, alpolgármesterek + törvényhatósági bizottság: választott képviselők, és virilisek (legtöbb adót fizető polgárok)

 • Margit híd 1876

 • 1877 Nyugati, 1884 Keleti pályaudvar

Millenniumi fejlesztések:

 • Hősök tere, Vajdahunyad vára, a pesti belváros, és a rakpart kiépítése. A vár erődjellegének megszüntetése -> várnegyed

 • Vásárcsarnok rendszerének kialakítása, Közvágóhíd felállítása.

 • 1896 a kontinens első földalatti vasútja.

 • 1885-1904 Steindl Imre tervei alapján új, állandó Országház építése

 • Historizáló neogótikus (Mátyás-templom, Schulek Ferenc tervei alapján) neoklasszicista stílus, és szecesszió jellemzi az építkezéseket

A reprezentatív jelleg miatt háttérbe szorultak a célszerűségi szempontok (pl zöld területek hiánya) de a század végére Budapest a nyugati nagyvárosok szintjére zárkózott fel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük