Történelem érettségi

Rákosi gazdaságpolitikája és felemás leváltása

  1. A vas és acél országa

A sztálinizmus szolgai másolása valósult meg

A gazdaságpolitika irányítása Gerő Ernő feladata volt.

Kitűzött célok ↔ hazánk méretei, természeti adottságai

A célirányos modernizálás helyett a nehézipar erőltetett fejlesztése, a hadiipar és a hadsereg fejlesztése lett előirányozva, valamint az önellátásra törekvés                                                                                   

Már az 50-es években is korszerűtlennek számító ipart hoztak létre

Bevezették a tervgazdálkodást (1950, első ötéves terv)

A tervhivatal határozta meg a vállalatoknak, hogy mit és mennyit kell termelniük (irreálisan magas tervszámok voltak jellemzőek)

Következmények: visszaesett a termelés, süllyedt az életszínvonal, állandósult az élelmiszerhiány

Az emberektől egyre nagyobb teljesítményt vártak el.

Aki nem teljesítette a normát szabotőrnek számított.

Munkaversenyek → Sztahanov-mozgalom

Bevezették a békekölcsönt

  1. A mezőgazdaság kollektivizálása

Az MDP meghirdette a kollektivizálást

Céljai: politikai, ideológiai, gazdasági → az iparosítást szolgálta, megkönnyítette az erőforrások kivonását a mezőgazdaságból, munkaerő-átcsoportosítást az iparba

Eszközei:

  • A parasztság adóinak növelése
  • Padlássöprés                                                   
  • Kuláknak nyilvánítás                            

a mezőgazdaságban dolgozók többsége ragaszkodott a földjéhez csak a parasztok harmadát sikerült a szövetkezetekbe kényszeríteni

Következménye:

Az agrártermelés jelentősen visszaesett

III. A társadalom mozgásai

Földosztás, államosítások → a középosztály felszámolása vagyon ø, kitelepítések

A társadalom felső csoportjai ø

Az alsó csoportokat felfelé húzták

Agrárproletariátus ø

A munkásság aránya nőtt

Belső vándorlás:

falvakból → városokba

Új vezető réteg alakult ki a: pártelit

Népesedési politika: 

Cél: a lakosságszám növelése

Pl. 1951-1952 a művi abortuszok tilalma Ratkó-korszak

  1. Rákosi felemás leváltása

1953 Sztálin halála

A Szovjetunióban lejátszódó szemléletváltás a csatlós országokkal folytatott politikában is érzékelhető volt. 

Moszkvába hívatták a magyar pártvezetést.

Felhívták a figyelmet a korábbi hibákra:

  • személyi kultusz
  • erőltetett iparosítás        
  • törvénytelenségek           

Rákosit lemondatták a miniszterelnökségről, helyette: Nagy Imre  

De! Rákosi maradhatott a párt élén

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük