Történelem érettségi

A háború után, kiszolgáltatott ország

Ismétlés:

Köztes-Európa szovjetizálása

Szovjet módszerek:

 • A helyi kommunista pártok pozíciószerzésének elősegítése (SZEB közreműködéssel)
 • 1948-ra nyíltan szovjetbarát csatlós kormányok vették át a hatalmat

A folyamat szakaszai:

 • Kezdetben (1945), csak a kulcspozíciók megszerzését segítették elő a kommunisták számára
 • Megszervezték a gazdaság felügyeletét (kommunista befolyás)
 • A szovjet hadsereg fenyegető jelenléte
 • Széles körű népi képviselettel (nemzeti bizottságok, üzemi bizottságok, földosztó bizottságok) zúzták szét a régi elit minden csoportját.

                                                       ↓

             felhasználták a háborús bűnösök elleni jogos fellépést

 1. A szovjet megszállás

Hazánkat a Vörös Hadsereg szabadította fel a náci, nyilas uralom alól.

Sztálin célja:

A szovjet birodalom nyugati biztonsági zónájának kiterjesztése → eszköze: a sztálinista rendszer meghonosítása

A legfőbb hatalom a SZEB kezében volt (szovjet akarat érvényesülése)

A kommunista hatalomátvétel folyamata:

 • Demokratikusnak álcázott folyamat
 • A kommunistákat erősítette a szovjet haderő
 • Az állami erőszakszervezetek (hadsereg, rendőrség, belügyminisztérium) irányítását a szovjetek kommunista kézbe adták
 • A Vörös Hadsereg által elkövetett atrocitások megtorlatlanul maradtak
 1. Az Ideiglenes Kormány megalakulása

A Moszkvából hazatérő kommunisták (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre) azt az utasítást kapták, hogy demokratikus kormányzat kialakítását követeljék:

A SZEB engedélyezte a korábbi baloldali pártok működését:

Független Kisgazdapárt (FKgP)

Nemzeti Parasztpárt (NPP)                                

Szociáldemokrata Párt (SZDP) 

Polgári Demokrata Párt (PDP)

Magyar Kommunista Párt (MKP)

 • Magyar Nemzeti Függetlenségi Front → szakítás a háború alatti magyar politikával

Az MKP kiáltványa lett a közös program:

 • Fasizmus elleni harc
 • Demokratikus Magyarország

Ideiglenes Nemzetgyűlés:

 1. december 21-én gyűlt össze Debrecenben

Aránytalanul magas számban képviseltette magát az MKP, moszkovita akarat érvényesítés volt jellemző.

Az MKP az új kormányban jelentős pozíciókat szerzett meg. 

A miniszterelnök nem kommunista volt → Dálnoki Miklós Béla tábornok lett

A kormány programja:

 • Hadüzenet a németeknek
 • 300 millió dolláros jóvátétel
 • A demokratikus kibontakozás elindítása
 • a demokratikus kibontakozás látszata

A kormány tevékenysége:

 • Hadüzenet
 • Új közigazgatás és fegyveres erő megszervezése

Földosztás:

 1. Március
 • 600 000 földigénylő között osztották ki a 100 hold feletti úri és egyházi birtokokat és a 
 • 200 hold feletti paraszti birtokokat.
 • A háborús bűnösök teljes birtokállományát.
 • A kapott föld mérete: 5,1 hold volt

A földosztás okai:

 • Elemi erővel jelentkezett az igénye a parasztság körében
 • A kommunisták ezzel próbáltak nagyobb népszerűségre szert tenni 

A földosztás következményei:

 • A kistulajdonosi réteg növekedése
 • A birtokszerkezet átalakítása: a nagy- és középbirtok felszámolása
 • Megnőtt a kis- és törpebirtokosok aránya
 • Csökkent a föld nélküli parasztok aránya

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük