Eredmény(ek) 4 mutatása
Történelem érettségi

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja

Reformkor Magyarországon (1825-1848) A liberalizmus és a nacionalizmus eszméinek jegyében reformmozgalom bontakozik ki, melynek célja: Magyarország polgári átalakulása és nemzeti függetlensége a Habsburg-birodalmon belül. Kölcsey szerint: „Jelszavaink valának: haza és haladás.” A reformok jegyében a nemesség küzd, mert gyenge a polgárság. A reformok fórumai a reformországgyűlések: 1825-27, 1830, 1832-36, 1839-40, 1844, 1848. A reformok elindítója …

Történelem érettségi

Széchenyi és Kossuth reformprogramja, a reformkor főbb kérdései

Széchenyi István Apja Széchenyi Ferenc, édesanyja Festetics J. (1629-ben kaptak a Habsburgoktól nemesi rangot). Legnagyobb szerelme: Crestentia neki szeretné bizonyítani, hogy méltó a szerelmére, ezért kezd foglalkozni a közügyekkel. Gyakorlati tevékenysége: lótenyésztés és lóverseny kaszinó alapítása – összejövetelek, politikai eszmecserék színhelye, ahol a politikai életet lehet formálni Az 1825/26-os országgyűlésen tett felajánlása az MTA megalapítására …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Budapest fejlődése a Hosszú XIX. században

A század elejére már nagy kereskedelmi, közigazgatási, és kulturális szerep Rendszeres vásárok 1724-től Királyi Kúria (akkori legfelsőbb bíróság) Pesten Központi kormányhatóságok (Helytartótanács, Kamara) 1784-től (így a nádor székhelye Buda) Pest megye megyegyűlései Pesten Nagyszombati egyetem először (1777) Budára, majd (1784) Pestre (A fejlesztését leginkább Mária Terézia kezdte meg, utódai folytatták) Első fejlesztések: Nem királyi udvari …

Történelem érettségi

A reformmozgalom kibontakozása

A reformkor Magyarországon 1830-1848-ig tartott. 1830-at tekintjük kezdőpontnak, mivel az 1825-27-es országgyűlést még nem a liberális reformszellem, hanem a hagyományos rendi ellenzékiség jellemezte. De fontos megemlíteni, hogy ezen az országgyűlésen érték el a rendek jogaik megerősítését, ami biztosította a keretet a következő évtizedekben kibontakozó reformmozgalomnak. A reformkor egyik legnagyobb alakja kétségkívül Széchenyi István gróf volt. Beutazta …