Történelem érettségi

Európa működése, Európai Unió, az európai integráció

előzmény: Az Európai Unió megszületése

18.sz-ban Immanuel Kant- igény a független európai államok közössége

Viktor Hugo is ezt vallja- Európai Egyesült Államok kifejezés megfogalmazója

Első törekvések az integrációra: első világháborút követően a Népszövetség 1920-21

Célja: az újabb háború elkerülése+ gazdasági és kulturális együttműködés

Gond: megbukik,mivel kitör a második világháború

Második világháború után megalakul a bipoláris világ- Washington (USA)- Moszkva (Szovjetunió), de az igény még mindig megvan az európai országok részéről, hogy beleszólhassanak a politikába.

Európai országok az összefogást sürgetik. – 1946. Churchill (bukott politikus) a zurich-i beszédében megemlíti az Európai Egyesült Államok kifejezést.

Európai integráció folyamata: 3 szinten: 1. politika, 2, gazdasági, 3. kulturális

 1. Tőkés vállalkozások integrációja: multinacionálék létrejötte- több ország tőkéjéből alakul

multilaterális szerződésekkel= sokoldalú szerződések ( mindkét fél számára kielégítő)

 1. Nemzetközi szervezetek – kordinálják az európai államok közös gazdasági együttműködését

1948. OEEC= Európai Gazdasági és Együttműködési Szervezet

feladatai: 1. a Marsall-segély szétosztása, 2. Európa lábaljon ki a gazdasági válságból=pénzügyi stabilitás,gazdasági növekedés

 1. Európa Tanács megalakulása 1949- feladat: betartassák az emberi és polgári szabadságjogokat

központja: Strasbourg

Európai Unió kialakulása

1950-Robert Schumann francia külügyminiszter meghirdeti a konkrét lépések politikáját, ez 6 db európai állam gazdasági együttműködése- „hatok”: NSZK,Franciaország, BeNeLux államok, Olaszország,

1951-re megkötik a Montánuniót (ESZAK)- Európai Szén és Acél Közössége

cél: összehangolják a nehézipari termelését a hatoknak + javítsák a kereskedelmi kapcsolatokat Franciaország és az NSZK között – vámunió létrehozása: szén,koksz,acél kereskedelemben

A Montánunió jól működik, 2002-ben szűnik csak meg.

1957-58- Római szerződés: két egyezményt foglal magában

 1. EURATOM szervezet – Európai Atomenergiai Közösség

cél: közös atomenergia felügyelete a hatoknál

 1. EGK – Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac) – OEEC továbbfejlesztése

cél: vámunió létrehozása, egységes vámtarifa, négy szabadság elvének bevezetése (=szabad tőke, szabad munkaerő, szabad szolgáltatás, szabad áruforgalom)

hatás : hatok között fellendül a kereskedelem, mivel ez egy gazdasági együttműködést eredményez.

6 ország közötti belkereskedelem ötszörösére,külkereskedelmi aktívuma pedig két és félszeresére nő.

1967- EKG+EURATOM+ESZAK egyesülnek = Európai Közösség

Anglia 60-as években kétszer próbál csatlakozni,de a franciák nem engedik,az amerikai-brit kapcsolatok és az angol gyarmatbirodalom (olcsóbb áruk) miatt. Félnek , hogy felhígítaná a hatok közötti gazdasági egységet.

1967- EFTA- (Brit válasz) Európai Szabadkereskedelmi Társaság – központ: Genf

tagok: Anglia, Svédország, Dánia, Norvégia, Ausztria, Svájc, Portugália

1972-re felbomlik, mert nem működik úgy ahogy az EKG, de a tagok belépnek az Európai Közösségbe

Az Európai Unió bővülése

 1. bővülési irány: észak 1972- NRB, Dánia, Írország- kilencek Európája
 2. déli irányú bővülés 1981- Görögország – tízek Európája
 3. nyugati irányú bővülés 1985- Spanyolország, Portugália- tizenkettek Európája

1992-93- Moastrichti szerződés, hivatalosan innentől Európai Unió

3 alappillér:

 1. Európai Közösség megtartása,továbbfejlesztése
 2. közös bel- és külbiztonsági politikai együttműködés
 3. közös belügyi és igazságügyi együttműködés

Megalakulnak az EU-i intézmények, és a vízumpolitikáról is itt döntenek.

1995 – létrejön a tizenötök Európája- Ausztria, Svédország, Finnország

1995 – Schengeni egyezmény – belső vámhatárok eltörlése és a külső megerősítése, négy szabadság elvének megtartása, itt beszélnek először közös valutáról – EURO

De ezt nem minden ország veszi fel új valutának- pl: NBR, Dánia

1997 és 1999- Amsterdami szerződés- eltörlik a belső kereskedelmi korlátokat, megerősítik az alapvető emberi jogokat és a polgári szabadságjogokat, elítélik a kirekesztést (politikai,gazdasági)

hatás: 2000- Nizzai egyezmény- kelet-európai bővülés

2004- 10 új tag csatlakozik –Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Észtország, Málta, Ciprus, Szlovénia

Szimbólumok: zászló- kék alapon 12 csillag –ok: 12 a tökéletes szám, tökéletességre utal

himnusz: Beethoven: Örömóda, jelmondat: Egység a sokféleségben!

Európai Unió napja: május 9.-második világháború vége,és 1950-ben ezen a napon terjeszti be Schumann a konkrét lépések politikáját

Intézmények: – A Közösség fő szervei:

Európai Tanács, Tanács (Miniszterek Tanácsa), Bizottság, Parlament, Bíróság,

Az Európai Tanács a tagállamok állam- és kormányfői találkozója. Az elnöki tisztség fél éves időközönként körbejár a tagországok között. Közösségi általános irányelveket határoz meg: kül-, bel- és biztonságpolitikai valamint igazságügyi kérdésekben.

Évente kétszer, júniusban és decemberben ülésezik (Európai Csúcs), annak az országnak a meghívására és területén, amelyik a soros elnökségét betölti. Az ülésein az Európai Bizottság elnöke is részt vesz.

Tanács (Miniszterek Tanácsa)

Az Unió törvényhozó és döntéshozó testülete, szerve. Minden tagállam egy – egy szakminisztere vesz részt benne, tehát tagjai a nemzeti kormányok miniszterei, akik éppen téma szerint illetékesek Az elnöki teendőt a tagállamok félévente váltva látják el. A tagok nagyságukhoz igazodó szavazatszámmal rendelkeznek.A Tanács és a Parlament hagyja jóvá a közösségi jogalkotást, melyet a Bizottság terjeszt elő. Általában Brüsszelben ülésezik.

Európai Parlament

Az Európai Parlament az Európai Unió tagországainak lakosságát képviseli. Ez az Európai Unió egyetlen olyan intézménye, amelynek tagjait a polgárok közvetlenül választják meg. A képviselők nem nemzetek, hanem pártállásuk szerint alkotnak szekciókat. Teljes üléseit Strasbourgban tartja. Tevékenysége: jogalkotás, költségvetési politika, a demokrácia hangja, felügyeleti jogkör. Az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa mellett alapvetően hozzájárul az európai törvénykezés kialakításához és az Európai Unió vezetéséhez. Kezdeményezéseivel jelentős politikai hatást gyakorol. Az Európai Parlament a Tanáccsal együtt elfogadja a közösségi törvényeket. Jóváhagyja az Európai Unió végleges költségvetését, és jogkörébe tartozik az európai intézmények politikai ellenőrzése.

Európai Bizottság

brüsszeli székhelyű Európai Bizottság a Tanács és a Parlament döntéseit készíti elő és hajtja végre. Kezdeményező és végrehajtó. Tagjai nem saját országuk érdekeit, hanem a közösséget képviselik. A Bizottság őrködik az uniós szerződések rendelkezéseinek alkalmazása és végrehajtása felett. A közösségi politikák keretében a Bizottság részt vesz az Európai Tanács és a Parlament határozatainak kialakításában, ajánlást készíthet, és véleményt alkothat, nemzetközi színtéren a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokon képviseli az Uniót. A Bizottság az engedélyezett hitelkereten belül és az optimális gazdálkodás alapelvének megfelelően saját felelősségére készíti el az Unió költségvetését.

Az Európai Bíróság

Az Európai Közösségek Bíróságát az 1952-es Párizsi Szerződés hozta létre. Ez a luxemburgi székhelyű jogi intézmény ügyel a közösségi jog betartására, amely közvetlenül alkalmazható a tagországokban és elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben. Az Európai Bíróság tagországonként egy, közös megegyezéssel kinevezett bíróból és 9 főügyészből áll.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük