Történelem érettségi

Rákóczi- szabadságharc okai, főbb eseményei, eredményei

I. II. Rákóczi Ferenc családja, háttere

 • II. Rákóczi Ferenc (1676-1735)
 • Apja: I. Rákóczi Ferenc Kelet – magyarországi főnemesi család leszármazottja.
 • Anyja: Zrínyi Ilona Nyugat – magyarországi nemesi család (Frangepán)
  • Anyja összeházasodik Thököly Imrével kuruc neveltetés (Habsburg ellenes)

II. Előzmények

 • A törökök kiűzése után a Habsburg kormányzat Magyarország visszafoglalt területeit saját szerzeményének tekintette.
  • A magyar főurak megkérdezése nélkül döntöttek az ország dolgairól,
  • Erdélyt külön tartományként kezelték,
  • Hamis felségárulási pereket indítottak a gazdag földbirtokosok ellen,
  • Súlyos adókkal sújtották a jobbágyokat 1697-ben lázadást eredményezett Tokaj-hegyalján. (A császári csapatok leverik)
   • Ezt a lázadást Bercsényi Miklós (felvidéki főnemes) szervezte.
 • Ezek után Bercsényi Miklós elkezdi szervezni II. Rákóczi Ferenccel a Habsburgok elleni szervezkedést
 • Rákóczi látta, hogy külföldi segítség nélkül nem fog menni Kapcsolatot keresett a franciákkal, azonban XIV. Lajosnak írt levelét még magyar földön elfogták az osztrák kémek. börtönbe zárták 1701-ben felesége megszöktette majd Lengyelországba menekültek.
 • A spanyol örökösödési háború következtében a császári sereget szinte teljesen kivonták az országból.
  • 1701-1714: két jelentkező volt
  • Anjou Fülöp és Habsburg Károly
  • Csatával akarták ki vívni a trónt, de 1703-tól ausztriai erő ketté oszlik Ausztria elveszti a spanyolt trónt
 • 1703-ban Rákóczi elfogadta a lengyelországi Brezánba érkező felső-Tisza-vidéki lázadó nép követeinek (Esze Tamás, Kis Albert) ajánlatát, és a mozgalom élére állt.

III. Rákóczi-szabadságharc

 • A szabadságharc sikerei
  • Bercsényi Miklóssal közösen kiadta a breznai kiáltványt, melyben felsorolja a felkelés okait és céljait nem érvényes sem a szabad királyválasztás, sem az ellenállási záradék), az adóztatást, az Udvari Tanács mindenhatóságát, azt, hogy az országot idegen katonák irányítják, valamint a megalázó karlócai békét.
  • Zászlókat küldött a felkelőknek (Felirata: Cum Deo pro patria et libertate – „Istennel a hazáért és szabadságért”).
  • Vetési pátenst: melyben a hadba lépő katonáknak és közvetlen családtagjaiknak az állami és földesúri szolgáltatások alóli mentességet ígért.
  • Egyúttal tiltotta a nemesség, a kastélyok, a templomok elleni fellépéseket.
  • Gyulai kiáltványban megnyugtatta a nemességet is: a szokatlan jogokhoz jutott parasztok esetleges bűntettei ellen szigorúan fog fellépni, a fosztogatók komoly büntetésekre számíthatnak.
  • Ezért gyorsan nőtt a felkelők tábora.
  • 1704 elejéig elfoglalták a Tiszántúlt, a Duna-Tisza közét és a Felvidéket,
  • 1705-ben megszerezték a Dunántúlt is.

 

  • Erdélyben a gyulafehérvári országgyűlés 1704 nyarán választotta fejedelmévé Rákóczit, melynek azért volt jelentősége, mert innentől egy elvben független állam élén állva már tárgyalásokat kezdeményezhetett a külföldi hatalmakkal az esetleges katonai támogatás ügyében.
  • A szécsényi országgyűlés (1705): A magyarországi rendek 1705-ben szövetséget kötöttek (rendi konföderáció), és Rákóczit vezérlő fejedelmükké választották.
   • a fejedelem mellé 24 tagú szenátusát állítottak köznemesekből, akik szakosodva készítették elő a fejedelem döntéseit,
   • Gazdasági Tanács jött létre a kincstár és a hadellátás irányítására.
   • Törvénybe foglalták a szabad vallásgyakorlást.
 • A szabadságharc hanyatlása
  • Bár 1704-ben valóban úgy tűnt, a szabadságharc eredményes lehet, azonban a kuruc törekvések sorsa alapvetően nem a magyarországi hadszíntéren dőlt el. A franciák 1704-es höchstadti veresége után a reális cél már csak a rendi jogok biztosítása lehetett.
  • A francia pénzügyi segítség fokozatosan megszűnt,
  • Császári csapatok érkeztek az országba, amely katonai vereségekhez vezetett:
   • 1707 zsibói csata (Erdély elvesztését okozta)
   • 1708 trencséni csata (döntő vereség)
  • a szabadságharc nemzetközileg elszigetelődött.
  • Ellentétek alakultak ki a megoldatlan problémák miatt:
   • nem teljesültek a jobbágyoknak tett ígéretek kiújult a jobbágy-nemes ellentét tömegesen hagyták el az elhúzódó háborút a jobbágykatonák.
  • A válságot újabb országgyűlések összehívásával próbálták megoldani:
  • 1707 Ónod
   • Kimondták a Habsburg-ház trónfosztását,
   • Kikiáltották a Magyarország függetlenségét,
   • A nemességet is adófizetésre kötelezték.
  • 1708 Sárospatak
   • A törvénybe iktatták a tovább harcoló jobbágyok adómentességét (a földesúri terhek alól)
 • A szabadságharc bukása
  • A trencséni vereség (1708) után a szabadságharc elbukott. Okai:
   • Az I. Péter cár által ígért katonai segítség elmaradt,
   • A francia segélypénzek megszűntek.
   • Gazdaságilag összeomlott:
    • Értéktelenné vált Rákóczi pénze, a libertás
    • Pestisjárvány irtotta a lakosságot, ezért visszaesett a termelés
    • Katonai téren a császári csapatok fölénybe kerültek:
   • A kuruc hadsereg tisztikara képzetlen volt (Vak Bottyán elhunyt, Ocskay László és Bezerédi Imre átálltak a császáriakhoz),
   • A kuruc katonák belefáradtak a harcokba
  • A háború folytatásának feltételei 1711-re megszűntek:
   • Rákóczi Lengyelországba ment Péter cárhoz segítségért,
   • A magára maradt Károlyi Sándor a küzdelem méltó befejezésére törekedett,
   • A császári udvarban is felülkerekedtek a megegyezést sürgető körök (I. József halála, III. Károly vitatott trónra kerülése) magyar főparancsnokot neveztek ki a császári seregek élére gróf Pálffy János személyében.
   • 1711. április 30-án Károlyi és Pálffy Szatmáron aláírták a békét:
    • Közkegyelmet adtak minden részvevőnek,
    • Szabadságharcban résztvevő nemesek visszakapták birtokaikat,
    • A magyar törvényeket a Habsburgoknak be kell tartaniuk

IV. Rákóczi Ferenc sorsa

 • A vereséget követően nem tért haza Magyarországra:
  • Nem fogadta el a békét a neki felkínált kegyelem ellenére sem,
  • az újrakezdés reményében ment Franciaországba, majd Törökországba leghűségesebb kísérőivel (pl. Bercsényi Miklós, Mikes Kelemen).
 • Emigrációban (külföldi száműzetésben) élte le életét a törökországi Rodostóban. Itt érte a halál 1735-ben.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük