Eredmény(ek) 4 mutatása
Történelem érettségi

Reformáció kibontakozása és főbb tanításai

I. Egyház és a reformáció A katolikus egyház többszöri válsága miatt elindult a reformáció a XV. században Nyugat Európában A mozgalom célja az egyház megújítása a hibák kijavítása. Egyház hibái A római katolikus papok világias életet élnek, nagy a vagyonuk. (pl. nem tartották be a cölibátust) Szimonia: papi méltóság pénzért való árusítása Búcsúcédulák: bűnbocsánat pénzért …

Történelem érettségi

A lutheri és kálvini reformáció

Okok: – elterjed a humanizmus, ami hat az egyházi személyekre is  a főpapok körében elterjed a fényűzés, sőt a pápák körében is – világias életmódot élnek pl. nem tartják be a cölibátust – pápai építkezése  több székesegyház  magasabb adók kivetése – búcsúcédulák árusítása  a vásárlók bűnét megbocsátották  a bevételből építették …

Történelem érettségi

Reformáció – 2. kidolgozás

Német történelmi előzmények A XVI. sz. elején a német föld világi és egyházi fejedelmek, önkormányzattal rendelkező városok és grófságok laza szövetsége volt. Eltérő volt a gazdasági fejlettségük is. (É-on és D-en fejlett, a középső területeken elmaradott volt.)  politikai széttagoltság + eltérő gazd-i fejlettség a társadalom lesüllyedt elemei nem nézték jó szemmel az egyre gazdagodó katolikus …

Emelt történelem érettségi

A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)

Előzmények: A reformáció a XVI. században, Európában kibontakozó eszmei és vallási mozgalom. A pápa avignoni fogságát (1309-1377) követően a 2. egyházszakadás tovább csökkentette az egyház tekintélyét, ezt a konstanzi zsinat (1414-1418) állította helyre. Ekkor már megjelentek a reformátorok előfutárai: – John Wycliffe (1324-1384) angol teológus – Husz János (1369-1415) cseh igehirdető Hirdették: – a Szentíráshoz …