Eredmény(ek) 375 mutatása
Történelem érettségi

Az „új szakasz” politikájától a forradalomig

Nagy Imre miniszterelnöksége 1953-1955 Nagy Imre a parlamentben bejelentette a miniszterelnök leváltását és ismertette az „új szakasz” programját: az országgyűlés szerepének növelése az aránytalan iparfejlesztés mérséklését erőszakos téeszesítés visszafogása törvénytelenségek megszűntetése megszűntették az internálást elkezdték a koncepciós perek felülvizsgálatát Eredmények: a bebörtönzöttek szabadon engedése, rehabilitáció leállították az erőszakos téeszesítést erőfeszítéseket tettek a közellátás jobbítására emelték …

Történelem érettségi

A háború után, kiszolgáltatott ország

Ismétlés: Köztes-Európa szovjetizálása Szovjet módszerek: A helyi kommunista pártok pozíciószerzésének elősegítése (SZEB közreműködéssel) 1948-ra nyíltan szovjetbarát csatlós kormányok vették át a hatalmat A folyamat szakaszai: Kezdetben (1945), csak a kulcspozíciók megszerzését segítették elő a kommunisták számára Megszervezték a gazdaság felügyeletét (kommunista befolyás) A szovjet hadsereg fenyegető jelenléte Széles körű népi képviselettel (nemzeti bizottságok, üzemi bizottságok, …

Történelem érettségi

Rákosi gazdaságpolitikája és felemás leváltása

A vas és acél országa A sztálinizmus szolgai másolása valósult meg A gazdaságpolitika irányítása Gerő Ernő feladata volt. Kitűzött célok ↔ hazánk méretei, természeti adottságai A célirányos modernizálás helyett a nehézipar erőltetett fejlesztése, a hadiipar és a hadsereg fejlesztése lett előirányozva, valamint az önellátásra törekvés                                                                                    ↑ Már az 50-es években is korszerűtlennek számító ipart hoztak …

Történelem érettségi

Az utak kettéválása

A kolerafelkelés 1830-ban Magyarország területeit elérte a kolerajárvány.                                                          ↓                                                     1831                A Felvidéken a feszültségek felkeléshez vezettek A felkelés tanulsága: A jobbágykérdés megoldásra vár   Az első reformországgyűlés (1832-1836) Sok reformokat akaró követ érkezik a megyékből erre az országgyűlésre, akik Wesselényi elképzeléseivel egyet értettek. Pl. Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc Jobbágykérdés Érdekegyesítés:  A nemesség és a jobbágyság …

Történelem érettségi

A reformok megindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós

 Széchenyi István és Wesselényi Miklós Széchenyi életrajz (TK. 173 old.) Születése, neveltetése, fiatal kori katonasága, család politikai szerepvállalása élt: 1791 (Bécs) – 1860 belépett a hadseregbe és részt vett a napóleoni háborúk utolsó összecsapásában kilépett a katonai szolgálatból Wesselényi Miklós A két arisztokrata kapcsolata → Közös utazás   Széchenyi bekapcsolódása politikai életbe Széchenyi a külföldi …

Történelem érettségi

Az I. világháború következményei

I._Alapvető problémák A háborút követő óriási emberveszteség A frontról hazatérő katonák közt sok volt a hadirokkant és a lelkileg sérült Spanyolnátha megjelenése Gazdaság Állami szerepvállalás feladata:  visszaállítsa a gazdaságot a békebeli termelésre irányítsa az újjáépítést lendületbe hozza a gazdaságot (állami megrendelések, kölcsönök) népjóléti rendelkezések szociális intézmények fenntartása A hadigazdaság megszüntetése és a frontkatonák hazatérése tömeges …

Történelem érettségi

 Az olasz fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek

I._Az elégedetlen győztes A háborúba lépéskor (1915) kapott ígéretek: Az olaszok lakta területek Olaszországhoz csatolása Balkáni és kis-ázsiai befolyás Olasz csalódás a békekonferencián: Nem kapta meg Fiumét és Dalmácia egy részét Nem állt arányban a háborús áldozathozatallal Belpolitikai helyzet: A háborúban kimerült országban nélkülöztek az emberek Északon gyárfoglalások Délen földfoglalások Az egymást követő polgári kormányok …

Történelem érettségi

Köztes-Európa a két világháború között

Tekintélyuralmi rendszerek Dél-Európában: Parlamentáris demokráciák → tekintélyuralmi rendszerek ← diktatúrák Nyugat-Európában                      hagyományos társ-i rétegek jellemző                                         érdekeit képviselték, gazdasági                                                          és társadalmi modernizáció                                                          Pl. Portugália, …

Történelem érettségi

Az első  világháború kiszélesedése és új vonásai

I._Új fegyverek a hadviselésben A frontok áttörése új technikát igényelt → ösztönzőleg hatott az új fegyverek bevezetéséhez. repülőgépek → főként felderítésre, később bombázás, gépfegyverek használata harckocsik, tengeralattjárók, harcigáz → gázálarc, lángszóró A tengeralattjáró-háború Az angolok kezdték el fejleszteni a tengeralattjárókat, de nem ismerték fel jelentőségét. A háború folyamán a német ipar komolyabb fejlesztésbe kezdett. Ok: …

Történelem érettségi

A világforradalom bűvöletében

I._Az orosz forradalom Oroszország helyzete: A leggyengébb antant szövetségesek egyike Belső problémák: Agrárország A háború nagy terheket rótt a parasztságra Romlott az ellátás a városokban Nagy fokú háborúellenesség alakult ki a társadalomban Bolsevik párt:  A fennálló despotikus hatalom legnagyobb ellenzéke. Programjuk: A hatalom erőszakos megtörése → a háború által okozott válság kedvezett céljuk megvalósításának A …