Történelem érettségi

A regényíró Kosztolányi

1. Kosztolányi Dezső élete – szemelvények

 • 1885. márc. 29. Szabadka Virágvasárnap
 • édesapja Kosztolányi Árpád – matematika és fizika szakos tanár, fél tőle
 • édesanyja Brenner Eulália – gyógyszerész család Brenner József (=Csáth Géza)
 • Négyesy-féle stílusgyakorlatok
 • 1904 bécsi egyetem freudizmus
 • 1907 Négy fal között első kötet
 • 1908 Nyugat rendszeres munkatárs
 • 1910 A szegény kisgyermek panaszai
 • 1913 Harmos Ilona
 • gyógyíthatatlan betegség rák
 • 1936. nov. 3.

2. Regényei

 • 1920-as évek mélylélektan (pszichoanalízis)
  • előfutára Dosztojevszkij
   • Egy őrült naplója
   • Feljegyzések az egérlyukból
 • tudatábrázolás lehetőségei
  • közvetett E/3. – ő pl. Édes Anna
  • közvetlen E/1. – az író azonosul valamelyik szereplő tudatával
 • 4 regény
  • Néro, a véres költő (1922)
   • zsarnok deformált lelkivilága
  • Pacsirta (1924)
   • csúnya lány deformált lelkivilág
  • Aranysárkány (1925)
   • fizikatanár érettségin megbukik a diákja => összeomlik
 • freudi lélekmodell

  • felettes-én” az apa-modell – társadalom törvényei, erkölcsi normák

   REÁLIS ÉN

   tudatalatti-én” (= ösztön-én) az anya-modell – nem tudatos vágyak, törekvések

   CENZÚRA ösztönvilág elnyomása a társadalmi elvárásokkal szemben

   a szubjektum lényegét a tudattalan adja, amely a gyermeki élmények újraélésével válik hozzáférhetővé
 • libidó = élvezet-elv ösztön-én
 • álom elnyomott ösztönök kibontakozása
 • a lelki élet konfliktusai a „felettes-én” és a „tudatalatti-én”között zajlik

3. Édes Anna (1926), a kiszolgáltatottság regénye

a) alapötlete

 • cselédsorsot párhuzamba állítja magával az újságírás „szellemi cselédsors” => kiszolgáltatottság, megfelelni vágyás

b) cím és név

 • első látásra fiatal lány életrajza/szerelmi története
 • a neve vezetéknév, rájátszik az édesanya szóra
 • Anna ”adna” feltételes módú alakja => kiüresedés
 • másik jelentése a manna (= égi eledel)

c) szerkezete

1. fejezet

legenda (pletyka) történelem

1919. júl. 31.

10. fejezet

Legenda Anna

20. fejezet

a legenda folytatódik Kosztolányi (pletyka) történelem

1922 – konszolidáció

 

 • terjdelme 1/5-e háttérrajz => párhuzamos Anna és Mo. történelme
 • közös: megalázott helyzet, kiszolgáltatottság, 1900-ban születnek
  • oka: Mo. a vesztes oldalon állt, román megszállás, kommunista hatalomátvétel és annak bukása, területek
 • Mo. helyzete a 3 év alatt javul, Annáé a 8 hónap alatt rosszabbodik (szenvedések kálváriája) a cselédek helyzetének is javulni kellene

d) cseléd

 • család szóhasadásából keletkezett
 • cseléd =család
 • a családban él, a családot szolgálja, a családnak nem tagja => egyedüllét, emberi kapcsolatok hiánya

3/1. Felépítése

a) halottakért való imádsággal kezdd

 • irgalom keresztényi gondolata => részvétetika a szenvedőkkel => Moviszter dr. szócső (=rezonőr)
  • ő fejtegeti másutt is az író véleményét: kommunizmus hibája, az emberi szeretete, politikai hitványság
  • Kosztolányi azonosul szereplőjével

b) Kun Béla elrepül

 • hamis pletyka történelmi múlt eltávolítása
 • Kun Béla (volt munkatárs) felé visszavágás

c) I. rész – 1-5. fejezet

 • Krisztinaváros
 • Anna megérkezéséig
 • szűkebb környezet
 • Ficsor szolgalelkűség visszatérése (csengő)
 • Vizy házaspár
  • egymás mellett elbeszélve élnek, a semmiről beszélnek
  • közvetlen környezet megismerése
  • Vizy megcsalja a feleségét lányuk (Piroska) elvesztése óta
  • Vizyné egyetlen pótcselekvése a cselédkeresés
   • pótcselekvés: fölösleges dolog, nincs életcél
 • Anna Bartoséknál van Bandika édesanyjának nevezi
 • Vizyné elmegy és meglesi a lányt nem Annát látja (utólag derül ki)
 • 1914. augusztus 14-én Ficsor megjelenik a lánnyal
  • Vizyné ideges nem ezt a lányt látta
  • Anna szégyenlős, olyan leírása van, mint egy állatnak
  • birtokolni szeretné a lányt az első pillanattól kezdve
  • kámfor-szag Anna => a hely nem neki való (ösztönvilág irányítja, nem a tudat)
  • Angéla belép a cselédlány aurájába
  • ismeretlen, felborzolt tollú madárhoz hasonlítja
   • hideg, rideg patologikus állapot
   • beteg és sápadt
   • érzéstelen

d) II. rész – 6-10. fejezet

 • Anna beilleszkedése
  • nehezen szokja meg, lassú időszak
  • nincsen szobája, tábori ágyon alszik, lábánál a tyúkkal
  • szomszéd tűzfalát látja => bezártság
 • Vizyné próbatételek elé állítja
 • első naptól dolgozik
  • életének tartalma a munka, örömöt lel benne
 • szaglása a kutyáéhoz hasonló ösztönvilág
 • nem eszik => kutya természete II ösztöneit irányító lány
 • tünemény észrevétlenül éli az életét
 • Vizyné összejövetelt tart
  • piskótával kínálja Annát nem fogadja el => Angéla megdicsőül, mintacselédnek mutatja be => az emberségének feladása
  • védekező magatartás: nem meri szeretni azt, amit szeret, azért hogy a jövőben ne fájjon neki (Moviszter dr.)
 • Legenda (10. fejezet)
  • alakja köré legendák szövődnek fejét a tökéletes cseléd glóriája ragyogja be nem embernek tekintik
  • Anna meglátogatja Bartos Bandikát ő nem emlékszik rá => Anna megváltozott
  • a mintacseléd-szerep elnyelte benne egykori egyéniségét ezt nem tudatosítja magában, nem érez ellenszenvet, haragot

e) III. rész – 11-14. fejezet

 • Patikárius János Vizyéknél tölt pár napot
 • bankban kapott állást haszonelvű társadalom képviselője (csak a saját hasznát lesi)
 • amíg a Vizy család Egerben tartózkodik, Jancsi egyedül marad a lánnyal
  • udvarol neki először nem fogadja el
  • ismét udvarol elfogadja a megfelelni vágyás miatt
  • boldog ebben a pár napban
 • Vizyék hazaérkeznek minden megváltozik (Jancsi nem udvarol már neki, nem foglalkozik vele)
 • terhes lesz => magzathajtó port ad a számára Patikárius név (= magzathajtó por)
 • megfosztódik az élet lehetőségeitől => fokról fokra megy végbe egykori szép lelkének megtörése

f) IV. rész – 15-18. fejezet

 • megszűnik Magyarország megaláztatása, az ország kezd helyreállni => Anna helyzetének is javulni kellene
 • a szerelem után még jobban önmaga legmélyére esik
 • megcsúnyúl, hullik a haja, repedezik a bőr a kezén => azonosul Vizynével
 • nem emlékezik semmire (ösztönvilág)
 • Vizyné beszélgetése Moviszterrel, majd a házaspár Annáról beszél fontos mozzanat
 • Anna bejelenti, hogy a kéményseprőhöz, Báthory Árpádhoz, kíván feleségül menni Vizyné nem engedi el, ragadozó madárként tapad hozzá
 • Jancsi farsangi mulatságot rendez
  • elmeséli, hogy cseléddel (Anna) feküdt össze közönséges volt csak (ez bizarr és lealacsonyító) élvezeteket hajkurássza
 • Vizy Kornélt helyettes államtitkárrá nevezik ki => vacsora
  • házbeliek vannak jelen
  • Annát nem engedik felszolgálni a megcsúnyulása miatt
  • Jancsi belecsókol Moviszterné nyakába fölbúg, mint egy galamb => szerelmi árulás billentette ki Annát a lelki fásultságából
  • a bál végeztekor elkezd összepakolni Angéla ráparancsol, hogy holnap fejezze be a pakolást
  • az ételek ’hamzsolása’
  • a sarokba szorított állat védekezése: Anna megöli a gazdáit
  • elveszítette saját én-azonosságát, géppé vált

 

g) V. rész – 19-20. fejezet

 • ítélethozatal: mindenki Anna ellen vall a tárgyaláson mindenkinek fontosabb a saját érdeke
 • Moviszter dr. az egyedüli, aki védi őt
  • Nem úgy bántak vele, mint egy emberrel, hanem mint egy géppel. Gépet csináltak belőle. Embertelenül bántak vele. Cudarul bántak vele.”
 • Kosztolányi válik legendává pletykák révén

3/2. A szereplők rendszere

 • Az írónak mindenekelőtt embernek és emberiesnek kell lennie.”
  • részvétetika, együttérzés kifejezése másokkal
 • 2 csoport, 2 értékrend

Érdekember

Értékember

dr. Druma Szilárd – ügyvéd

 • neve kontamináció

  • drusza = politikával névrokon szó

  • duma = üres beszéd (beszélő név)

 • célja a politikai karrier

 • felületesség

 • a társadalmi lét szintjén akar cselekedni

dr. Moviszter Miklós – orvos

 • neve kontamináció

  • moveo = megindítva érzem magam

  • magiszter = tudományos fokozat a középkorban

 • a szenvedő egyénekre figyel pl. imádság

 • embereket gyógyít súlyosan cukorbeteg

 • felesége megcsalja

 • részvétetika Annával

 • szerinte Vizyék kívülről irányított embert, gépet, csináltak belőle

A Vizy házaspár

1. Vizy Kornél

 • beszélő név vízfejűség, üresfejűség

 • élettere a minisztérium intézményember

 • nem érdekli a felesége, a családja

 • nincsenek emberi értékei, hiányzik belőle az emberiesség

2. Vizyné Angéla

 • tulajdonember

 • élettere a lakás

 • rideg, hideg, feszült, görcsös

 • idegalkat, magas és csontos úrinőnek tartja magát sokat ad magára

 • vesztes feleségként és anyaként

 • nincs sikertörténete

 • Anna válik az életcéljává; rátelepedik, mint egy ragadozó madár

Édes Anna

 • otthontalanság

 • nem családtag, csak cselédként bánnak vele

 • társtalan

 • szegény

 • árva

 • idegenség uralkodik rajt

 • bezártság, rabság

 • lemond a kapcsolatairól Angéla hatására

 • tárgyakkal alakít ki kapcsolatot

 • identitásvesztés

 • elveszíti azonosságát, azonosul Vizynével, aki manipulálta és irányította

 • nem lehet önmaga

 • vágyak elfojtása

 • 8 hónapig volt ott

 • jelentéktelennek tűnő sérelmeken át vezeti hősét a tudattalan lelki robbanásig

 

Élvezetember

 • az érdekember egyik fajtája
 • Patikárius János
  • a kapitalizmus kívülről irányított alakja
  • üresség jellemzi
  • bankba megy dolgozni nem fog bejárni
  • neve a magzatelhajtó porra utal beszélőnév
  • pénz, szórakozás
  • utóélete a farsangi mulatságon mutatkozik meg

3/3. A madár-jelkép

 • keveset eszik (annyit, mint egy madár)
 • tyúkkal alszik és nem vágja le, mert irtózik a vértől
 • fél a kitömött bagolytól élettelensége riasztja
 • madaras-bicska szabadságot jelképezi
 • szerelmi árulás a bálon Moviszterné úgy búg föl, mint egy galamb

3/4. A regény tanulsága

 • az emberi bajokra nem található intézményes megoldás, a politika képtelen a kiszolgáltatottságra, a megaláztatásra és a lelki gondokra megoldást, gyógyírt találni
 • a megoldás az irgalom, a keresztényi szeretet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük