Történelem érettségi

Totális diktatúrák Európában

Németország a két világháború között

     1. Forradalom:

1918. november 3. Kiéli matrózok, fellázadnak november 9-én II. Vilmos lemond és elhagyja az országot.

Berlinben kikiáltják a köztársaságot és egy ideiglenes kormány alakul. Fridrich Ébert vezetésével.1919 január Weimarban alkotmányozó nemzetgyűlés van, ahol a szociáldemokraták 40%-ot, a katolikus centrum párt 20%-ot és a demokrata párt is 20%-ot ért el. Megszületik az alkotmány az államforma szövetségi köztársaság lesz. A kormányfő a kancellár, aki felelős a birodalmi gyűlésnek Reischtag. A birodalmi gyűlés tagjai titkos választással kerülnek be. Az államfő a köztársasági elnök, akit 7 évre választanak meg, ő a hadsereg parancsnoka ő nevezi ki a kancellárt, és ő írja ki a választásokat is. Ezt a posztot Friedlich Ébert fogja betölteni.

     1. Weimari Köztársaság:

 1. szélső bal, és szélső jobb puccskísérletek.

1918-ban a kommunista párt próbált puccskísérletet.

1919 januárjában berlini felkelés, amit levernek és kivégzik Rósa Luxemburgot és Karl Liebenechtet.

Bajorországban lelövik a-tanácsköztársaságot.

A kommunistáktól féltek nagyon.

1920 Wolfgang Kapp szélső jobboldali puccskísérletet hajt végre, de ezt az általános sztrájkhullám megdönti és a szélső jobb, visszavonul Bajorországba.

1923. november Müncheni sör puccs és ezt Hitler dolgozza ki, de leverik és Hitlert 5 évre, ítélik, de csak 13 hónapig van börtönben, és ez alatt megírja a Mein Kampf című könyvét.

Mein Kampf:

 • csak törvényesen szerezheti meg a hatalmat

 • a párizsi békeszerződés megsemmisítése, azaz a revízió

 • Lebenzrau /élettér/ minden német egy országba egyesítése anschluss

 • az európai német birodalom megteremtése

 • Németország legyen világbirodalom

 • a fajelmélet a német felsőbbrendű faj, vannak másodlagos fajok, ezek a rokonnépek a skandinávok a hollandok és a magyarok is és az összes germán nép.

Vannak alsóbb rendű rabszolga népek ezek a keleti népek és a szlávok

Vannak kiirtandó fajok ezek a zsidók és a cigányok.

Hitler kiszabadulása után ujjá szervezi pártját és a párt szervezetét, kiterjeszti az egész országra, megalakul az NSDA

Személyek:Ernst Rhöm SZA vezető, Herman Göring a légierő vezetője, Josef Goebels propaganda és kulturális miniszter, Rudolf Hess Hitler személyes helyettese

 1. A Weimari Köztársaság külpolitikája

1919-1923-ig szembeszegülés a békeszerződéssel ezért a franciák és a belgák megszállják a Rajna vidékét

1923 Gusztáv Stresemann lesz az államfő, aki a teljesítés politikáját követi, azaz fizetik a jóvátételeket, és Berlin ekkor válik világvárossá

 1. A Weimari Köztársaság bukása

1929 gazdasági válság, ezért nő a munkanélküliség és a szélsőséges pártok előre tudnak törni.

1932 választások 14,3%-ot érnek el a kommunisták és 38 %-ot az NSDA, de a köztársaság a kommunisták előretörésétől fél.

Hindenburg hezitál, hogy Hitlert kancellárrá válasszák-e. Habsburgi front Rajna vidék politikusai, és Junkel nagybirtokosok és a szélső jobb nyomást gyakorolnak Hindenburgra és 1933. január 30-án Hitler kancellár lesz.

     1. A náci hatalomátvétel:

Hitler szépen lassan lebontja a demokratikus kereteket és új választásokat ír ki, de nem jár sok sikerrel.

1933. február 27. Felgyújtják a reischtagot, és a nácik megvádolják a kommunistákat, hogy ők gyújtogattak. Dimitrovot aki bolgár származású volt, megindul a lipcsei per. A nácik elvesztik a pert. A valódi gyújtogató egy holland fogyatékos volt.

Az új választások az NSDAP szempontjából eredménytelenek, ezért megszületik a felhatalmazási törvény, ami azt jelenti, hogy a kancellár rendeletekkel a parlament jóváhagyása nélkül kormányozhat.

1933. június. Betiltják az összes pártot az NSDAP kivételével. Már vannak koncentrációs táborok és itt politikai foglyokat, és hadifoglyokat tartanak.

     1. Hitler hatalmának biztosítása:

SA Sturm Alteilung azaz rohamosztag, ez a náci párt félkatonai szervezet 1933-ban 1 millió fizetett hivatalos tagja van, illetve 3,5 millió tartalékos vezetője Ernst Rhöm. Tovább szeretnék vinni a hatalmat és szociális ígéretek teljesítését, akarják elérni.

SS Hitler testőrsége, azaz a Schutz Staffel megerősödik.

Gestapó: politikai és titkos rendőrség. Feladatuk a politikailag ellenszenves emberek eltávolítása.

1934. június 29-30-ig a hosszúkések éjszakája több száz SA vezetőt legyilkolnak.

1934. augusztus 2. Meghal Hindenburg, ezért Hitler egyesíti a kancellári és államfői tisztséget, vagyis fhürer vagyis vezér lesz.

A birodalmi hadseregnek új esküt kell tenni Hitlerre. Innentől kezdve totális diktatúra van. Tehát mindenre kiterjesztik az állami ellenőrzést. Ifjúsági szervezetek alakulnak. Az egyik a Jungen Volk a 10-14 éveseknek és a Hitler Jugendek a 14-18 éveseknek. Megkezdődik a zsidóüldözés.

1935 nünbergi törvények: megfosztják a zsidókat az állampolgárságuktól

1938 november9-10-ig „Kristály éjszaka” A zsidó boltokat és zsinagógákat támadnak meg, betörik az ablakokat, a zsidókat pedig kártérítésre kötelezik.

Szovjetunió a két világháború között

     1. Előzmények

1917. november 7. A forradalom bolsevik hatalomátvétel.

1918-22-ig polgárháború és intervenció.

Hadikommunizmus, ami, azt jelenti, hogy mindent be kell szolgáltatni a kormánynak.

1921. Parasztlázadások Pétervárott és Kronstadt.

     1. NEP

1921-ben bevezetik a NEP-et, ami egy új gazdaságpolitika.

A terményszolgáltatásokat megszüntetik helyette, bevezetik a terményadót. Így a fölösleget piacra lehet vinni. A kis üzemeket visszaadják a tulajdonosoknak a középüzemeket, pedig bérelhetik, ezek miatt rövid idő alatt behozzák a háborús veszteségeket. 8 órás munkaidő lesz és néhány külföldi beruházás, és ez azt eredményezi, hogy megszűnik az éhínség.

     1. Szovjetunió létrehozása:

1917-ben önrendelkezést hirdetnek a népeknek, ami nem valósul meg.

1922. december 30-án megszületik Szovjetunió, vagyis a CCCP.

A párt és az állam összefonódik.

1924-ben az alkotmány szabad nyelvhasználatot engedélyez, de mindenki tanulja az oroszt, ha jót akar magának.

     1. Sztálin hatalomra kerülése

1922-ben Lenin megbetegszik agyvérzések sora, következik és leépül. Ekkor Sztálin a párt főtitkára és ezért magánőrizetbe veszi Lenint, aki figyelmeztetni akarja a pártot, de nem tudta. Trockij hisz a világuralomban, ellenben Sztálin szerint elég, ha a kommunizmus egy országban megvalósul.

1924-ben Lenin meghal.

1927-ben győz a központi bizottságon belül a Sztálin által képviselt irány a saját embereit, nevezi ki, például Frunze helyett Vorsilov lesz a hadügyminiszter.

1934-ben elindul a terror. Amikor a főtitkárra szavaznak Sztálin 3 szavazatot, kap Kirov pedig 292-t, eltűnik a 41 szavazatszedő Sztálin, kiáll, hogy ő nyert és Kirovot meggyílkolják. Óriási tisztogatás jön létre a párt vezetésében.

1966-ból 1108-at megölnek. A központi bizottság 136 tagjából 110-et megölnek.

1934-38 között nyílt terror tömeges tisztogatások koncentrációs táborok és gulágok.

Koncepciós perek például Buharinál.

KGB: 1936-ig Jagoda a vezetője

1938-ig Jezsov

1938-tól Beríja a vezetője

A KGB úgy alakult ki, hogy először volt a VCSK, abból lett a GPU, és aztán a KGB ezek a titkos rendőrök. Bírósági tárgyalások nem voltak nyilvánosak nem lehetett felebezni a bírói döntés ellen.

Személyi kultusz virágzik Sztálin körül. Versek vázák, poharak fényképek mindenütt jelen vannak.

Szentírásnak tartották írásait. Egyházellenes volt a rendszer. A fiatalok körében az lesz a jó, aki beárul másokat, vagyis mindenki, figyel mindenkit.

Gazdaságpolitika:

Sztahanovizmus mindent 150 százalékosan teljesítenek, az élmunkások egymásra ígérnek.

Tervgazdálkodást bevezetik, megszüntetik a NEP-et. Kolhoz: termelő szövetkezetek, Szovhoz, alakítanak. Felkelések: kulákok kitelepítése, olyan parasztok, akik tudtak gazdálkodni és haszonra tettek szert.

1932-34 Ukrajnában óriási éhínség van. Intenzív iparosítást indítanak.

Ötéves tervet dolgoznak ki. Egymás után nyílnak az ipari üzemek. /Sztálin és Hitler kölcsönösen tisztelték egymást./ Cigány és zsidó üldözés-Szibériába telepítik őket.

1936-ban meghirdetik a nyugatra emigráltaknak, hogy jöjjenek vissza, megbocsátják bűneiket és még lakást is, kapnak, és ezek tömeglakások voltak. Egyházüldözés.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük