Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A nevelési cél, a nevelési módszer és a nevelés eszközrendszerének a kapcsolata

A nevelési módszer fogalma:

A módszer általános értelemben egy célhoz vezető utat jelent. A görög meta hodosz (azaz a felé vezető út) kifejezésből származik.

Nevelési módszernek nevezzük a nevelőmunka gyakorlati végrehajtása során 

egy-egy nevelési feladat, helyzet, probléma megoldásának módját, menetét.

A szűkebb értelemben vett nevelési eszköz fogalma:

Szűkebb értelemben vett nevelési eszköznek nevezzük mindazokat a jelenségeket, tárgyakat, tevékenységi, szervezeti és munkaformákat, amelyeket valamely nevelési módszerhez felhasználunk. 

  • A tevékenységi forma általában a későbbiekben előforduló munka, játék és tanulás kategóriákat jelenti. 
  • A szervezeti forma kifejezés azt a szervezeti keretet (osztályt vagy tanulókört) jelenti, amelyben az egyén nevelése folyik.

A nevelési eljárás fogalma: 

Nevelési eljárásnak nevezzük a nevelési eszköz alkalmazásának a módját.

A nevelési célok és a nevelési eszközök kapcsolata:

Bizonyos pedagógiai fogalmak egyaránt felfoghatók cél és eszközkategóriának.

Az egyik fogalom a közösség, a másik pedig az alapműveltség.

  • A közösség célkategória, mivel a nevelés általános céljában a közösségi beállítottság is szerepel, hiszen a közösségi beállítottság csak közösség által (nevelési eljárás), a közösségben (szervezeti forma) alakítható ki.
  • Az alapműveltség azért célkategória, mert a társadalom minden egyes tagjának szüksége van rá, , mivel elsajátíttatásával a személyiséget kívánjuk fejleszteni. 

Az eszköz és a cél kölcsönhatása:

Általában az eszköz alá van rendelve a célnak, hiszen a célhoz választjuk meg az eszközöket. A pedagógia esetében csak az erkölcsi normák és a nevelési elvek által meghatározott eszköztárból választhatunk. 

Az eszköznek abban a vonatkozásban viszont kitüntetett szerepe van a célhoz képest, hogy nélküle a cél nem érhető el.  A célok mindaddig irreálisak maradnak, amíg az elérésükhöz szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre.

A célrendszer az eszközrendszer szabályozója:

Egy adott nevelési rendszerben a reális, a társadalmi valóságot figyelembe vevő célokhoz rendelkezésre kell, hogy álljanak az eszközök is. 

A nevelés történetében az is észrevehető, hogy a rendszerváltások nyomán, amikor a hatalomra került új elit minőségileg megváltozott célokat határoz meg a nevelés számára is, akkor ellentét támad az új célrendszer és a régi eszközrendszer között.

  • Ennek az ellentétnek a feloldása érdekében erőfeszítések történnek az eszközrendszer továbbfejlesztésére, hiszen a nevelés alapvetően fontos társadalmi funkció. 

 

John Dewey felfogása:

  • A célok és eszközök ugyanazon dolgoknak különböző nevei aszerint, hogy milyen perspektívából nézzük azokat. A célokat kifejteni csak úgy érdemes, ha kifejtjük az elérésükhöz vezető folyamatot is, amelyben a tettek eszközök sorával alkotnak egy értelmes egészet.
  • Minden olyan feltételnek a megteremtése, amelyet azért kell létrehoznunk, hogy majd eszközül szolgáljon egy cél eléréséhez, önmagában is cél jellegű.

A nevelés tevékenységi formái:

  • Az eszközök között fontos szerepe van a tevékenységi formáknak, hiszen a nevelt aktivitása nélkül nincs eredményes nevelés.
  • A nevelés eredményessége érdekében fontos, hogy olyan összefüggő tevékenységrendszert alakítsunk ki, ami lehetővé teszi az egyén és a közösség formálását is.
  • A társadalomba való eredményes beillesztés érdekében a tevékenységrendszernek tükröznie kell azt a társadalmi gyakorlatot, amelyre a nevelteket fel kívánjuk készíteni.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük